Kształtowanie zasobu archiwalnego

wątkach,

(1/10) > >>

[1] Nieuprawniony dostęp do akt osobowych zlikwidowanej firmy

[2] Nadawanie znaku sprrawy

[3] Przygotowanie dokumentacji do archiwum

[4] Dokumentacja wytworzona w l. 1945-1950 - brakowanie

[5] Wątpliwości dotyczące normatywów kancelaryjno-archiwalnych

[6] Brak instrukcji kancelaryjnej w poprzednich latach

[7] niekompletne akta sprawy

[8] Okres przechowywania dokumentacji dot. świadczeń rekompensacyjnych

[9] Archiwizacja umów

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej