Kształtowanie zasobu archiwalnego

wątkach,

(1/10) > >>

[1] Teatr - co archiwizować?

[2] Nieuprawniony dostęp do akt osobowych zlikwidowanej firmy

[3] Nadawanie znaku sprrawy

[4] Przygotowanie dokumentacji do archiwum

[5] Dokumentacja wytworzona w l. 1945-1950 - brakowanie

[6] Wątpliwości dotyczące normatywów kancelaryjno-archiwalnych

[7] Brak instrukcji kancelaryjnej w poprzednich latach

[8] niekompletne akta sprawy

[9] Okres przechowywania dokumentacji dot. świadczeń rekompensacyjnych

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej