Internetowe Forum Archiwalne > Kształtowanie zasobu archiwalnego

Wątpliwości dotyczące normatywów kancelaryjno-archiwalnych

(1/1)

Forumowicz:
Mam kilka pytań dotyczących normatywów kancelaryjno-archiwalnych.
W jednostce w której pracuję w instrukcji kancelaryjnej jest zapis o tym, że "ekspertyzę przeprowadza się zgodnie z dyspozycjami zawartymi w rubryce uwagi wykazu akt, zamieszczonymi przy danej grupie rzeczowej (haśle klasyfikacyjnym)", ale żadnych dyspozycji tam nie ma, chyba że chodzi o datę, od której jest liczony bieg okresu przechowywania.

W jrwa różnią się kategorie archiwalne, np. W rubryce kategorie archiwalne jest wpisana kategoria BE5, a w uwagach: "do kategorii B25 zalicza się opracowania własne, a do kategorii B5 opracowania zewnętrzne". Czy ktoś kiedyś spotkał się z takimi zapisami czy powinniśmy zmienić kategorię na B25 albo w rubryce uwagi wpisać BE5 i BE25 (oczywiście po zatwierdzeniu przez AP)?

Czy są podstawy prawne na wzory spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji technicznej przekazywanej do archiwum zakładowego/składnicy akt? Wiem, że w Zarządzeniu nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych jest spis zdawczo-odbiorczy dotyczący przekazania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego. Czy można na jego podstawie przekazywać akta do archiwum zakładowego/składnicy akt?

Bolek:
Coś dziwne macie te przepisy. Kto je wam wprowadził? Czy narzucono je wam z góry czy sami je opracowywaliście? Może ktoś wam robił je na zlecenie? Macie je zatwierdzone przez archiwum państwowe?

Forumowicz:
Normatywy nie są zatwierdzone przez AP, były wykonywane na zlecenie.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej