Internetowe Forum Archiwalne > Kształtowanie zasobu archiwalnego

Okres przechowywania dokumentacji dot. świadczeń rekompensacyjnych

(1/1)

Jaca:
Kadry chcą przekazać do mojego AZ dokumentację dot. przyznawania świadczeń rekompensacyjnych, zrekompensowania pracownikom sfery budżetowej oraz emerytom i rencistom strat wynikających z niestosowania w okresie od 1 lipca 1991 roku do dnia 28 czerwca 1992 roku przepisów w zakresie kształtowania środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej. Chodzi o działania wynikające z Ustawy z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent.

Czy wiecie państwo jak zakwalifikować tą dokumentacje? Jaki okres przechowywania, czy z uwagi na fakt, że dotyczy to emerytur i rent powinniśmy to zakwalifikować do kat. B50?

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej