Internetowe Forum Archiwalne > Udostępnianie

Kwerenda archiwalna - zarzadzenie

(1/1)

GosiaM:
Witam,

Mam pytanie jakie jest aktualne zarządzenia regulujące kwestie kwerendy archiwalnej. Czy jest coś więcej oprócz
Zarządzenia Nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych zmienionego zarządzeniem nr 15 z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych (tekst ujednolicony)???

Hanna Staszewska:
Witam,
raczej nie ma innych aktów Naczelnego Dyrektora w tej materii.

Pozdrawiam

Robert:
Jedynie ww. zarządzenie NDAP.

Oprócz tego można dodać jeszcze KPA  art. 217 § 1 - kwerendy na potrzeby administracyjne. Wszak urzędnikami też jesteśmy  ;)

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej