Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
Archiwa Zakładowe / Odp: Deklaracje na opłaty za śmieci
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Aleksandra Czajkowska dnia Maj 24, 2019, »
  A tu gdyby przyjąć że każda deklaracja to osobna sprawa, to wtedy te aktualne deklaracje blokowały by niszczenie tych już nieważnych. Ale idąc tą drogą, to może być tak, że w praktyce nigdy nie pozbędziemy się tych nieważnych deklaracji. Jak Państwo to widzą?
Ja też to widzę ciemno, ponieważ sprawą jest deklaracja /właściciel nieruchomości/ a kolejne deklaracje, to zazwyczaj korekty / aneksy/  tej pierwszej  :) więc sprawa się skończy gdy przestanie istnieć związek między nieruchomością, a właścicielem. Trzeba dokupić szaf i czekać (lub zostanie zniesiona opłata śmieciowa)
3
Archiwa Zakładowe / Odp: Archiwizacja dokumentów z wyborów
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Rovan dnia Maj 23, 2019, »
Cytuj
podstawa prawna § 11 pkt 3 Dz.U z 2018 r poz 1995
Właśnie ten przepis cytowałem w moim poprzednim poście. Raz jeszcze podkreślę, że mowa jest w nim nie o niszczeniu, a o brakowaniu dokumentacji.
Brakowanie zaś wiąże się z uzyskaniem zgody właściwego Archiwum Państwowego, chyba że zgoda ta nie jest wymagana.

Cytuj
chodzi art. 5 ust 2 pkt 2
W takim razie proszę o wskazanie gdzie i w którym rozporządzeniu MKiDN określono "rodzaje lub typy dokumentacji niearchiwalnej, której brakowanie nie wymaga zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego".?
Moim zdaniem § 11 pkt 3 Dz.U z 2018 r poz 1995 bynajmniej tego nie określa, wskazuje jedynie okres przechowywania przedmiotowej dokumentacji oraz nakazuje ją wybrakować po upływie tego okresu.
4
Archiwa Zakładowe / Odp: Archiwizacja dokumentów z wyborów
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Aleksandra Czajkowska dnia Maj 23, 2019, »
A czy w takim razie ze zniszczenia tych dokumentów trzeba zrobić jakiś protokół? Nie spotkałam się jeszcze z takim sposobem działania, zawsze na zniszczenie dokumentacji w urzędzie potrzebna była zgoda AP

u nas był zastosowany protokół: komisja w składzie 3 osoby, co zniszczyła, kiedy  w jaki sposób i podstawa prawna § 11 pkt 3 Dz.U z 2018 r poz 1995

przypuszczam że zawsze można zwrócić się o zgodę do AP,

To samo zostało zresztą określone w art. 5 UNZA.
choć nie analizowałam procesu legislacyjnego, ale myślę że chodzi art. 5 ust 2 pkt 2, a jeżeli nie mam racji to zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej  pomylił się  :)
w każdym razie u nas zniszczone bez zgody AP

Jeszcze dodam dla Inki, że protokół  ze zniszczenia został przekazany Urzędnikowi Wyborczemu w celu przekazania do Delegatury
5
Archiwa Zakładowe / Deklaracje na opłaty za śmieci
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Danutka dnia Maj 23, 2019, »
Witam, może ktoś podpowiedział by mi jak ugryźć temat deklaracji na opłaty za śmieci. W danym roku kalendarzowym np. 2013 zostało złożonych kilkaset deklaracji dot. segregacji śmieci, ilości mieszkańców w danej nieruchomości. Część z tych deklaracji została zmieniona, tzn. złożono korektę do tej deklaracji, bo np. urodziło się dziecko, ktoś wyjechał i zmieniła się liczba mieszkańców w domu. Więc ta stara, pierwotna deklaracja jest nieaktualna już, bo teraz jest nowa z nowymi danymi. Ale część deklaracji złożonych w tym 2013 r. nadal obowiązuje, ponieważ nic się nie zmieniło w danym domu. I jak to wszystko ma się do kwestii ewentualnego kiedyś brakowania tej dokumentacji? Tzn. czy jeśli będzie choć jedna aktualna ciągle ważna deklaracja, do której nic nie zmieniło, to nie będzie można zniszczyć tych deklaracji które są już nieważne, które zmienione? Bo generalnie brakuje się cały rocznik danej teczki, a nie poszczególne wybiórcze sprawy. A tu gdyby przyjąć że każda deklaracja to osobna sprawa, to wtedy te aktualne deklaracje blokowały by niszczenie tych już nieważnych. Ale idąc tą drogą, to może być tak, że w praktyce nigdy nie pozbędziemy się tych nieważnych deklaracji. Jak Państwo to widzą?
6
Archiwa Zakładowe / Odp: Dokumentacja dot. Ochotniczych Straży Pożarnych
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Aleksandra Czajkowska dnia Maj 23, 2019, »
dokumentacja potrzebna do rozliczenia środków finansowych mogłaby mieć kat B5 i symbol 3032,  jednakże w sytuacji gdy w teczce znajdują się obok kart pracy sprzętu np. raporty z działań operacyjnych - uważam że rozsądnie byłoby to zakwalifikować jako dokumentację do ekspertyzy, ponieważ pracownik Archiwum Państwowego posiada wiedzę czy  w innych jenostkach  (np- Powiatowa Straż Pożarna) znajduje się dokumentacja na podstawie której można odtworzyć działalność OSP, a poza tym miło gdy gmina posiada wiedzę o tym co się działo na jej terenie 50 lat temu  ;) dlatego proponuję 5520 lub 5522 - współdziałanie z organizacjami zajmującymi się organizowaniem i niesieniem pomocy i ratunku.
7
Archiwa Zakładowe / Odp: Archiwizacja dokumentów z wyborów
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Rovan dnia Maj 23, 2019, »
Cytuj
Protokoły z głosowania w obwodzie, które  udostępniało się wyborcom, są niszczone po 30 dniach od głosowania i nie trzeba na to zgody AP

Zgoda AP na zniszczenie tej dokumentacji jest jak najbardziej wymagana.
Cytuj
Kopia protokołu głosowania w obwodzie, o którym mowa w art. 77 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy, przekazywanego do wójta podlega brakowaniu, po upływie 30 dni od dnia przekazania

Użycie w rozporządzeniu terminu "brakowanie" jednoznacznie wskazuje procedurę zniszczenia tej dokumentacji. Zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z 20.10.2015 r. (par. 9) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej odbywa się na wniosek kierownika jednostki, za uprzednią zgodą dyrektora właściwego archiwum państwowego.
To samo zostało zresztą określone w art. 5 UNZA.
8
Archiwa Zakładowe / Odp: Archiwizacja dokumentów z wyborów
« Ostatnia wiadomość wysłana przez inka dnia Maj 23, 2019, »
A czy w takim razie ze zniszczenia tych dokumentów trzeba zrobić jakiś protokół? Nie spotkałam się jeszcze z takim sposobem działania, zawsze na zniszczenie dokumentacji w urzędzie potrzebna była zgoda AP
9
Archiwa Zakładowe / Odp: Archiwizacja dokumentów z wyborów
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Aleksandra Czajkowska dnia Maj 23, 2019, »
A na jakiej podstawie Pani twierdzi, że nie trzeba zgody AP? Są jakieś wytyczne?

obowiązek zniszczenia tych protokołów wynika wprost z przepisu rozporządzenia wskazanego wyżej http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001995 jest tam napisane że po 30 dniach należy zniszczyć te protokoły

natomiast jeżeli inna dokumentacja będąca w depozycie Urzędnika Wyborczego występuje w dwóch lub więcej egzemplarzach, jest w całości przekazywana przez Urzędnika do Dyrektora Delegatury KBW i dopiero On zwraca się z wnioskiem do swojego AP o pozw na brakowanie kolejnych egzemplarzy.
Było pismo Państwowej Komisji Wyborczej w tej sprawie, zajmujące takie właśnie stanowisko, tylko nie jestem pewna czy było ono skierowane do burmistrzów czy do urzędników wyborczych.
Warto zapytać się w Archiwum Państwowym lub Delegaturze.
10
Archiwa Zakładowe / Odp: Archiwizacja dokumentów z wyborów
« Ostatnia wiadomość wysłana przez inka dnia Maj 22, 2019, »

Protokoły z głosowania w obwodzie, które  udostępniało się wyborcom, są niszczone po 30 dniach od głosowania i nie trzeba na to zgody AP
[/quote

A na jakiej podstawie Pani twierdzi, że nie trzeba zgody AP? Są jakieś wytyczne?
Strony: [1] 2 3 ... 10