IFAR

Internetowe Forum Archiwalne => Silva rerum... => Wątek zaczęty przez: Wojciech Woźniak w Luty 19, 2007,

Tytuł: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Wojciech Woźniak w Luty 19, 2007,
Witam
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zainicjował dyskusję nt. kształtu nowej ustawy archiwalnej. W piśmie przesłanym do archiwów w styczniu zwraca się z prośbą o rozważenie kilku kwestii. Czas chyba sprawie przyjrzeć się również na forum.
Proponuję zacząć od tego, co wzbudzało w dyskusjach na forum największe emocje: zawód archiwisty.
Czy sądzicie, Szanowni Forumowicze, że możliwe i celowe jest stworzenie bytu takiego jak służba archiwalna w pełnym znaczeniu tego słowa - to znaczy czegoś na wzór służby cywilnej, ale w zakresie odpowiednio mniejszym, i w kontekście kompetencji ściśle związanych z pracą w archiwum, a nie ogólnie w urzędzie administracji publicznej?
Przyznać trzeba, że system służby cywilnej z określoną jasno drogą kariery, i związanymi z kolejnymi szczeblami awansu zawodowego gratyfikacjami finansowymi, jest dobrym narzędziem motywowania pracowników. Jednak, czy w przypadku archiwów nie jest tak, że sporo pary idzie w gwizdek? Archiwista przygotowujący się do egzaminu na mianowanie zgłębia tajniki KPA, historii UE, ustawy o administracji rządowej czy samorządowej, a jednocześnie opracowuje akta staropolskie. Może byłoby bardziej celowe, gdyby w owym systemie służby archiwalnej awans związany był z dorobkiem archiwalnym (opracowane zespoły, publikacje etc.) i wiedzą ściśle powiązaną z archiwistyką? To wszytsko oczywiście z warunkami finansowymi przynajmniej takimi jak w służbie cywilnej.
Czy takie rozwiązanie jest możliwe? Czy pożądane przez brać archiwalną?
Tytuł: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: kocibrzuch w Luty 20, 2007,
Nie da się ukryć, że z powodów wspomnianych wyżej jako archiwista czuję się nieco przyłatany do SC. Inaczej ma się może sprawa z ludźmi z nadzoru oraz kierownictwa. Z tym że znajomość KPA jest jednak niezbędna, jest za to wiele innych ustaw, bez których się obywam.
Podstawowe pytanie jest raczej natury egzystencjalnej, tj. jakie takie albo inne zaszeregowanie miałoby wpływ na nasze zarobki. W moim przypadku wyjście z SC, o ile w ogóle miałoby się tak stać, raczej by mi się nie uśmiechało.
Mam wrażenie, że coby się nie stało od strony nazwijmy to "urzędowej", ja i tak będę robił po prostu swoje, w tym paginował ;)
Tytuł: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Wojciech Woźniak w Luty 20, 2007,
Witam
Żeby się nam dyskusja nie ześlizgiwała w kierunku, czy warto wychodzić z sc, czy nie, przyjmijmy, że mielibyśmy ochornę praw nabytych, a więc urzędnik mianowany w sc otrzymałby analogiczny stopień (i płacę) w służbie archiwalnej.
Tytuł: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: kocibrzuch w Luty 20, 2007,
Nie sądzę, by było sensowne wydzielanie administracyjne archiwistów. Jak i po co? Albo się pracuje w archiwum albo nie. Są określone wymagania, są szkolenia. Jest SAP. Nie bardzo rozumiem, na czym miałoby to polegać.
Projektu jeszcze nie widziałem, czy ma się tam znaleźć coś w tym stylu?
Tytuł: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Wojciech Woźniak w Luty 20, 2007,
Po co:
Tak jak pisałem wcześniej: w celu stworzenia służby archiwalnej, z własnym systemem awansowania ściśle związanym z zakresem pracy w archiwach. Wobec pojawiających się na tym forum ustyskiwań i narzekań na jakość pracy w archiwach ten pomysł nie wydaje mi się niedorzeczny mimo, że kilka lat temu opowiadałem się zdecydowanie przeciw wydzielaniu archiwistów z sc.
Tytuł: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Paweł z ... w Luty 20, 2007,
Czy służba archiwalna w koncepcji zaprezentowanej przez NDAP obejmował by tylko pracowników archiwów państwowych czy również archiwów zakładowych?
Tytuł: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Wojciech Woźniak w Luty 20, 2007,
witam
Nie ma jeszcze - przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo - żadnego projektu ustawy archiwalnej. To co powyżej jest tylko próbą otwarcia dyskusji nt. tego co mogłoby się w takiej ustawie znaleźć.
Cytuj
Czy służba archiwalna w koncepcji zaprezentowanej przez NDAP obejmował by tylko pracowników archiwów państwowych czy również archiwów zakładowych?

To mogłoby być ciekawe i obiecujące rozwiązanie gdyby do owej służby archiwalnej włączyć archiwistów zakładowych. Może wzrósłby prestiż tego stanowiska, co przełożyłoby się pozytywnie na stan narodowego zasobu archiwalnego.
Tytuł: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Jarek w Luty 21, 2007,
Bardzo dobrze, że nareszcie jest taka dyskusja. Liczę jednak, że na stronie Naczelnej pojawi się jakas informacja na ten temat (choćby pismo o którym była mowa), no i że ifar stanie się narzędziem do takiej dyskusji - wręcz sformalizowanym - nawet z osobnym podforum i moderatorem. W takim podforum watki odpowiadajace "obszarom" jakie powinno opisywać prawo archiwalne. Tak bym to widział.
Co do zawodu archiwisty - chyba warto najpierw warto okreslić ogólne zasady, czy pozostajemy przy państwowym zasobie archiwalnym, czy archiwa pzostana urzędami itd., i dopiero zastanawiac się nad tym. Skoro już jednak o tym mowa - istotniejsze jest okreslenie zasad uzyskiwania uprawnień do wykonywania tego zawodu.
Tytuł: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Bogusław Kleszczyński w Luty 21, 2007,
Wczoraj nie udało się tego wysłać:

Projekt raczej będzie powstawał od zera. Jest zapewne wiele koncepcji od zmian kosmetycznych (po prostu unowocześnić starą ustawę) po radykalne (zupełnie inne podejście przy zachowaniu podstawowych zasad wypracowanych dotąd przez archiwa państwowe) po rewolucyjne (wszystko wywrócić do góry nogami - np wyodrębnić samorządowy zasób archiwalny i odpowiednia służbę). Ja osobiście od nowej ustawy oczekiwałbym wprowadzenia certyfikacji czy akredytacji zawodowej jako gwaranta wiedzy i umiejętności a w kwestii płac proponowałbym powrócić do stanu z 1951 roku i podporzadkowanie archiwów państwowych bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów zamiast ministerstwu (a jeśli juz to MSWiA - tak jak w Czechach).

Dziś dodam:
W SC archiwa są o ile mi wiadomo traktowane po macoszemu i nawet określiłbym to co obserwuję mianem "wzajemnego lekceważenia". Zazdroszczę tym z ifarowiczów u w których firmach jest inaczej :)

Pomysł Jarka z osobnym podforum w pełni popieram - myślę że takie podforum przyciągnęłoby też więcej osób.
Tytuł: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Luty 21, 2007,
Również popieram pomysł Jarka. Co na to nasz Szanowny Admin?

W piśmie z NDAP zagadnienia do dyskusji określono następująco (może to być dobry punkt wyjścia, żeby dyskusja nie była chaotyczna i nie schodziła na wątki poboczne)

1. Zakres merytoryczny ustawy archiwalnej i jej układ, stworzenie słowniczka terminów.

2. Definicja materiałów archiwalnych.

3. Struktura i organizacja narodowego zasobu archiwalnego.

4. Określenie granic państwowego zasobu archiwalnego.

5. Zakres regulacji dot. postępowania z dokumentacją, w tym z
 dokumentami elektronicznymi.

6. Organizacja i zasady działania archiwów zakładowych.

7. Kompetencje i zadania NDAP, w tym w odniesieniu do państwowego
  i niepaństwowego zasobu archiwalnego.

8. Organizacja systemu archiwów w Polsce.

9. Organizacja sieci archiwów państwowych i zakres ich relacji z NDAP.

10. Koncepcja powołania Archiwum Narodowego na bazie archiwów
 centralnych.

11. Udostępnianie materiałów archiwalnych.

12. Regulowanie obrotu materiałami archiwalnymi.

13. Zawód archiwisty.

14. Problemy do uregulowania w delegacjach ustawowych
 (rozporządzeniach).

15. Szczególne uregulowanie problemów przechowywania  
 dokumentacji osobowej i płacowej.

16. Prowadzenie przez archiwa państwowe usług i działalności
 gospodarczej.

17. Zakres penalizacji wykroczeń i przestępstw związanych z
  dokumentacją i materiałami archiwalnymi
Tytuł: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: kocibrzuch w Luty 21, 2007,
Podforum to słuszna koncepcja.
Nowa ustawa rzecz poważna, każdy temat wymagać będzie osobnego wątku. Inaczej się wszystko pomiesza.
Tytuł: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Wojciech Woźniak w Luty 22, 2007,
Witam
A zanim powstanie podforum...
Pan Jarek i pan Bogusław opowiadają się za wprowadzeniem jasnych reguł dopuszczających do pracy w zawodzie. Można chyba uznać to za głosy popierające opcję wydzielenia służby archiwalnej z sc, bo jakoś nie widzę w sc miejsca na tego rodzaju certyfkacje wiedzy i umiejętności. Natomiast przy odpowiedniej konstrukcji ustawy archiwalnej (a potem właściwych rozporządzeń?) byłoby to możliwe.
Pan Jarek zwraca uwagę na konieczność określenia najpierw, czy archiwum jest urzędem, czy nie. To oczywiście podstawowa kwestia, bo gdyby się okazało, że nowa ustawa wyłącza archiwa z grona urzędów administracji pubicznej to i o służbie cywilnej nie byloby już mowy. Co ciekawe, pracownicy naukowi nie należą już dzis do sc (art 40 par. 2 ustawy) i stosuje się wobec nich przepisy o pracownikach instytutów naukowo-badawczych. Czy więc jeśli nie sc to instytuty? Chyba to niemożliwe rozwiązanie. Archiwa pozostaną urzędami, pytanie więc czy ich pracownicy mogą tworzyć jakiś własny korpus służby archiwalnej? Dalej, jeśli mowa o certyfikacji to trzebaby kogoś kto te certyfikaty wystawia, kto sprawdza wiedzę, jeśli mowa o awansie opartym na wiedzy to trzeba organizować egzaminy - słowem: dodatkowe instytucje, na które trzeba dodatkowych pieniędzy z budżetu...
Tytuł: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Luty 23, 2007,
W ostatnim numerze "Archiwisty Polskiego" [nr 3 (43) 2006] zamieszczono ciekawy artykuł W. Chorążyczewskiego pt. "Certyfikacja, akredytacja i kompetencje zawodowe archiwistów. Początek drogi", w którym autor powołuje się na doświadczenia amerykańskie w tej materii.
Warto przeczytać.
Tytuł: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: kocibrzuch w Luty 23, 2007,
A ponoć wymagania już są zbyt wysokie:
http://www.ifar.lublin.ap.gov.pl/ifarforum/viewtopic.php?t=474
Tytuł: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Maciej Zdunek w Luty 23, 2007,
Myślę, że wydzielenie archiwistów z sc i utworzenie odrębnej służby to kiepski pomysł. Przecież na tej samej zasadzie inni urzędnicy też mogliby zapytać „Mój zawód jest specyficzny i dlaczego mam podlegać przepisom ogólnym o sc? Dlaczego mam uczyć się do egzaminu tego i owego?”. W ten sposób moglibyśmy dojść do absurdów. Wydaje mi się że w dyskusji nad nowym prawym archiwalnym powinny przeważać inne akcenty...
Tytuł: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: kocibrzuch w Luty 23, 2007,
Zgadzam się z powyższym.
Nadto, może to przykre, ale czasy gdy archiwum było instytucją bardziej naukową minęły, teraz jesteśmy bardziej urzędem, takie są realia pracy.
Tytuł: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Jarek w Luty 23, 2007,
No nie zgodzę się z panem Maćkiem. Tu jest czas i miejsce by takie rzeczy rozważać. Po prostu zakładajmy w miarę możności i potrzeb wątki do punktów przywołanych przez Panią Hannę, może plus „wątek ogólny”, a tu rozmawiajmy o zawodzie archiwisty.
Tytuł: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Jarek w Luty 23, 2007,
... tu zresztą chodziłoby nie tyle o wydzielenie archiwistów, co wydzielenie archiwów państwowych i ich pracowników ...
Tytuł: Podforum dla dyskusji o ustawie archiwalnej
Wiadomość wysłana przez: Rafał Rufus Magryś w Luty 26, 2007,
Witam,

Ja również cieszę się, że taka dyskusja się na forum pojawiała. Póki co co w Silva rerum, no ale to już coś. Bardzo chętnie wydzielę osobne podforum na ten temat boję się tylko czy znajdę jakiegoś moderatora. Popytam i zobaczę co da się zrobić (ale pamiętacie jak trwało z archiwum zakładowym może i tu tak być).

Pozdrawiam serdecznie


P.S. Może to jeden z tematów do przedstawienia podczas ewentualnego zlotu?
Tytuł: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Wojciech Woźniak w Marzec 14, 2007,
Witam
Cytat: "Maciej Zdunek"
Myślę, że wydzielenie archiwistów z sc i utworzenie odrębnej służby to kiepski pomysł. (...)

Trochę racji jestem skłonny przyznać Maćkowi - w końcu również weterynarze zatrudnieni w Inspekcji Weterynaryjnej należą do sc i jeśli chcą robić tam karierę to muszą zdawać na mianowanie ucząc się prawa administracyjnego. Może więc myślenie o wydzielaniu z sc to zbyt dalekie perspektywy? Może lepiej inaczej stawiać problem - iść na przykład w kierunku myślenia o systemach certyfikacji (dzięki Haniu za namiar na artykuł!), a może jednak wspomagać dzialalność naukową w archiwach w sensie wspierania karier naukowych pracowników? Od ubiegłego roku robi to NDAP prowadząc studium doktoranckie. Może więc w ten sposób: ułatwienia i zachęty do zdobywania tytułów naukowych powiązane z jasnymi regułami awansu zawodowego? Tylko że stawianie sprawy w ten sposob raczej wynosi nam dyskusję poza kwestie ustawy archiwalnej, bo taka materia raczej nie ma rangi problemów ustawowych...
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Kajka w Listopad 06, 2014,
I znów mamy kolejną nowelizację zamiast nowego prawa.  >:(
http://www.archiwa.gov.pl/?template=archiwa_home
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: metricisRegninotarii w Listopad 06, 2014,
Link powyżej zdaje się powinien wyglądać tak

http://www.archiwa.gov.pl/pl/component/content/article/63-aktualnosci/4262-projekt-nowelizacji-ustawy-archiwalnej-.html
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: GAP1 w Listopad 06, 2014,
Był już projekt ustawy, a wyszło, jak zwykle. Dlaczego nie udało się przeforsować tego projektu? Ktoś wie?
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: muniekdm w Styczeń 15, 2015,
Jutro w Sejmie głosowanie nad nową ustawą archiwalną. Jest nadzieja, że wreszcie nowa ustawa archiwalna stanie się faktem.
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Kajka w Styczeń 15, 2015,
W internecie jest dostępny stenogram obrad Sejmu w sprawie nowelizacji ustawy archiwalnej (str od 140 do 148) http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/49BA130BCC2FED9DC1257DCE001CD3DD/%24File/84_b_ksiazka.pdf
Przyznam że powaliły mnie pytania zadawane przez posła Tadeusza Iwińskiego i posłankę Józefinę Hrynkiewicz  ::)
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Jarek w Styczeń 15, 2015,
A ile to się nowych rzeczy można dowiedzieć z tych wypowiedzi - okazuje się np. że "wojewodowie, którzy prowadzą archiwa wojewódzkie, w ogóle nie muszą się liczyć z zasadami archiwistyki i mogą po prostu niszczyć te archiwa". Inwencję posłów pięknie uzupełnia pan wiceminister z MKiDN - okazuje się bowiem że: "Co do odpowiedzialności za materiały płacowe przechowywane w archiwach wojewódzkich, to odpowiedzialność za te materiały i nadzór nad instytucjami gromadzącymi te materiały sprawuje wojewoda i on ponosi również odpowiedzialność za kontrolę nad nimi".  :(
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Kajka w Styczeń 15, 2015,
"Unormowaniu ulegną przepisy o zatrudnianiu
i wymogach dotyczących kwalifikacji pracowników
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. W wie
lu przypadkach, z uwagi na obowiązywanie przepi
sów, których wejście w życie nastąpiło po 1983 r.,
musiano dostosować terminologię do już obowiązu
jących zapisów niektórych ustaw. W wielu sprawach
wszczętych, a niezakończonych będą miały zastoso
wanie przepisy dotychczasowe.
 Archiwa państwowe w terminie 6 miesięcy od
dnia wejścia w życie ustawy dostosują struktury pod
ległości służbowej pracowników do wymogów prze
pisów art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
r. o instytutach badawczych. Komisja proponuje, aby
znowelizowana ustawa weszła w życie pierwszego
dnia miesiąca po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogło
szenia"
Czyżby to miało oznaczać że archiwiści pracujący w NDAP
i AP zyskali status pracowników instytutów badawczych?  ???
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Kajka w Styczeń 15, 2015,
Podsekretarz stanu w MKiDN mówił coś o archiwach wojewódzkich i terenowych, a mi się wydawało, że sieć archiwalna opiera się na Archiwach Państwowych... To, ze poseł Iwiński nie rozumie z czego wynika struktura sieci archiwalnej to mogę zrozumieć ale jest dla mnie niezrozumiałe, że pan Andrzej Wyrobiec z MKiDN nie jest w stanie sensownie odpowiedzieć na to pytanie.
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Styczeń 15, 2015,
Z tego stenogramu wyziera porażająco kiepski, a co za tym idzie i smutny poziom dyskusji i pytań  :(
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Henryk Niestrój w Styczeń 15, 2015,
Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości w jaki sposób postrzegane są archiwa i archiwiści oraz którym miejscu łańcucha pokarmowego się znajdujemy?
A może trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego jesteśmy tak postrzegani i dlaczego nikt nas tak do końca nie rozumie, nawet własne ministerstwo?
Bo pracownik archiwum państwowego to taki ni pies ni wydra. Archiwista, czyli ni to naukowiec, ni to urzędnik. Archiwum państwowe, czyli instytucja podlegająca ministerstwu kultury, ale jednak nie instytucja kultury?
Może tu trzeba zrobić porządek? Może sami powinniśmy jednoznacznie określić kim chcemy być i czym się zajmować?
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: GAP1 w Styczeń 16, 2015,
Przeprowadźcie strajk. Podczepcie się pod górników.
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Jarek w Styczeń 16, 2015,
Może sami powinniśmy jednoznacznie określić kim chcemy być i czym się zajmować?

Ale temu przecież archiwiści dają często wyraz, choćby w ifarowej ankiecie dotyczącej sukcesu zawodowego, ale też w innych miejscach - przeciętny archiwista chce pracować w porządnym archiwum, dobrze zarabiać, zostać kierownikiem, pisać artykuły naukowe i zrobić doktorat ...

A ile to się nowych rzeczy można dowiedzieć z tych wypowiedzi - okazuje się np. że "wojewodowie, którzy prowadzą archiwa wojewódzkie, w ogóle nie muszą się liczyć z zasadami archiwistyki i mogą po prostu niszczyć te archiwa". Inwencję posłów pięknie uzupełnia pan wiceminister z MKiDN - okazuje się bowiem że: "Co do odpowiedzialności za materiały płacowe przechowywane w archiwach wojewódzkich, to odpowiedzialność za te materiały i nadzór nad instytucjami gromadzącymi te materiały sprawuje wojewoda i on ponosi również odpowiedzialność za kontrolę nad nimi".  :(

Małe uzupełnienie do tego, bo może nie dla wszystkich jasne jest o co chodzi - państwu posłom i wiceministrowi mylą się archiwa państwowe (z siedzibami w miastach wojewódzkich) z, jak sądzę, archiwami zakładowymi urzędów wojewódzkich, które są przechowawcami dużej ilości dokumentacji płacowej i osobowej. Archiwa urzędów wojewódzkich nie są archiwami państwowymi, co jednak nie znaczy że nie obowiązują ich zasady określone w ustawie archiwalnej i rozporządzeniach wykonawczych. Z archiwami tych urzędów mylą się chyba pani posłance archiwa komercyjnych przechowawców wpisywanych do rejestrów. Pan wiceminister potęguje nieporozumienie - bo, owszem, wojewodowie prowadzili rejestry przechowawców i ich kontrolowali - ale tak było jakieś 10 lat temu i bardzo krótko, te kompetencje szybko przeszły na marszałków województw, którzy prowadzą obecnie rejestry przechowawców.

Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: GAP1 w Styczeń 17, 2015,
A na tym forum wypowiadają się PRZECIĘTNI archiwiści? Wątpię.
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Kajka w Styczeń 17, 2015,
Jeżeli za "przeciętnych" można uznać tych, którzy nie pełnią funkcji kierowniczych to mogę Cię z cała stanowczością zapewnić, że TAK. Gdybyś się pojawił na zjeździe członków i sympatyków IFAR to miałbyś okazję osobiście poznać najbardziej aktywnych ;).
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: GAP1 w Styczeń 18, 2015,
Obawiam się, że przeciętny archiwista raczej jednak nie udziela się na archiwistycznych forach internetowych, nie śledzi nowej literatury przedmiotu, i generalnie nie przejawia na zewnątrz aktywności w tym zakresie. Natomiast po prostu odwala swoją pracę, i tyle. Ale może w Archiwach Państwowych wygląda to inaczej niż w archiwach zakładowych, czyli archiwach usytuowanych w innej jednostce organizacyjnej.
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Jarek w Styczeń 18, 2015,
Przeciętny archiwista państwowy i spora część archiwistów w innych archiwach to historycy-archiwiści. Pomijając kwestie wynagrodzenia, awansu i prestiżu - w archiwach które nie mają zasobu historycznego i nie dają możliwości pisania artykułów i robienia doktoratów, tacy historycy-archiwiści nie realizują swoich ambicji, praca w archiwum miała być przecież możliwością kontaktu ze starymi i ciekawymi aktami, a tam nie ma nawet tego.
Nieudzielanie się na ifar.pl nie może być miarą kompetencji archiwisty, po prostu nie wszystkim odpowiada taka forma aktywności a niektórzy nie mogą tu pisać. Natomiast archiwiści chętnie czytają to co tu się pisze. Z tą "nową literaturą przedmiotu" to bez przesady, nie ma właściwie czego śledzić, większość tego co publikują archiwiści i archiwa dotyczy historii a nie archiwistyki. Tobie i wszystkim archiwistom szczególnie za to polecam za to śledzenie przepisów, zarówno tych powszechnie obowiązujących jak i branżowych.

Być może jest zatem głębszy sens w tworzeniu  oddzielnego kierunku studiów pn. archiwistyka gdzie, jak sądzę, na ambicje badawczo-historyczne nie ma specjalnie miejsca. Trzeba też pamiętać że coraz bardziej zauważalne jest wewnętrzne zróżnicowanie grupy zawodowej archiwistów, ba, jest chyba nawet już nie hierarchia ale swego rodzaju kastowość, warunkowana miejscem pracy archiwisty. Ale to już temat nie na forum, ale na artykuł czy tekst na blogu.
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: GAP1 w Styczeń 19, 2015,
Znam dobrze sytuację w jednym z archiwów z powierzonym zasobem archiwalnym (bardzo ciekawy zasób akt historycznych) i sytuację w naszych archiwach wyodrębnionych. W pierwszym przypadku na 5 czy 6 osób personelu tylko 1 ma wykształcenie wyższe kierunkowe, w naszym archiwum - na kilkanaście osób - tylko 2. W terenie u nas wygląda to jeszcze gorzej - w województwach są archiwa, gdzie nie ma ani jednej takiej osoby. Rozumiem, że sytuacja kadrowa w Archiwach Państwowych, IPN, CAW czy innych tego typu archiwach jest inna. Być może moje przypadki to tylko skrajne wyjątki. Ale znając praktykę przyjmowania nowych pracowników do pracy w administracji publicznej (przede wszystkim po znajomości) - obawiam się, że w innych archiwach nie jest tak różowo. Zwłaszcza, że często przyjmuje się nowych na niskie stanowiska (a tam nie trzeba pisać jakiś strasznych wymagań zawodowych), a na wyższe stanowiska awansują albo dotychczasowi pracownicy, albo tzw. przydupasy (sorrrki za wyraz).
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Kajka w Styczeń 23, 2015,
GAP nie sądź innych swoją miarą. Podam sytuację z jednego z archiwów wojskowych: Dyrektor (wojskowy) - studia podyplomowe z archiwistyki, kierownicy oddziałów 1 wyższe  historyczne sp. archiwalna, 2 studia podyplomowe z archiwistyki. Na 19 pracowników 5 z wykształceniem wyższym archiwalnym, 2 os po po studiach podyplomowych, 7 z maturą, 5 pracowników pomocniczych (pomocnik archiwisty, magazynierzy) bez matury.  Poprzedni dyrektor też miał studia podyplomowe z archiwistyki. Śmiem twierdzić, że poziom wykształcenia może być wyższy niż w niejednym Archiwum Państwowym. Ponadto do tego dochodzi wieloletnie doświadczenie, bo archiwa wojskowe to zupełnie inny kosmos i wielu rzeczy trzeba się uczyć w praktyce. Mogę podać przykład byłego zastępcy kierownika AWL który jest genialnym specjalistą od kancelarii wojskowej i jednym z najlepszych archiwistów jakich spotkałam pomimo, że nie ma ukończonych studiów archiwalnych. Studia to nie wszystko. trzeba mieć trochę POKORY i chcieć się uczyć od starszych kolegów, zamiast iść na konfrontację z nastawieniem "Wy tu robicie źle. Nam na studiach mówili inaczej. Ja wam pokażę jak powinno być".
Faktem jest, że w jednostkach wojskowych za kancelarię i archiwizację, są często odpowiedzialne osoby co najwyżej po kursie archiwalnym (a i to nie zawsze) jednak niwelują to regularne szkolenia które przeprowadzają archiwiści w wojskowej służby archiwalnej, którzy tłumaczą zasady postępowania z dokumentacją i sposób przygotowania akt do archiwum. Tak szeroka akcja szkoleniowa nie jest prowadzona w żadnym AP. Zgodzę się, że w archiwach wojskowych kiedyś była kiepska sytuacja, ale w ciągu ostatnich pięciu lat sytuacja bardzo się zmieniła na duży plus.
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Kajka w Styczeń 23, 2015,
Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości w jaki sposób postrzegane są archiwa i archiwiści oraz którym miejscu łańcucha pokarmowego się znajdujemy?
A może trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego jesteśmy tak postrzegani i dlaczego nikt nas tak do końca nie rozumie, nawet własne ministerstwo?
Bo pracownik archiwum państwowego to taki ni pies ni wydra. Archiwista, czyli ni to naukowiec, ni to urzędnik. Archiwum państwowe, czyli instytucja podlegająca ministerstwu kultury, ale jednak nie instytucja kultury?
Może tu trzeba zrobić porządek? Może sami powinniśmy jednoznacznie określić kim chcemy być i czym się zajmować?
A ja wielokrotnie słyszałam (zarówno od użytkowników jak i od przełożonych) , że archiwista jest urzędnikiem i jego rolą jest służyć obywatelowi, i że interes użytkownika w dostępie do informacji zawartej w dokumentach jest nadrzędny nad względami konserwatorskimi. "Żeby było jasne kto tu jest dla kogo! Łaski mi nie robicie, bo pieniądze z moich podatków idą na wasze utrzymanie"
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Kajka w Styczeń 23, 2015,
Wymogi dot wykształcenia pracowników archiwów państwowych zawiera wykaz stanowisk w KSC http://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/79.pdf
Trochę zaskakujące jest, ze kierownik ekspozytury = wykształcenie średnie  :o
Nie ma nic o kierownikach oddziałów w archiwach (wymieniono tylko kierowników oddziałów zamiejscowych)
Uważam, że do wykonywania czynności pomocniczych takich jak rozkładanie akt w magazynach, odkurzanie, przepakowywanie, przynoszenie teczek z magazynów, przygotowywanie akt do udostępnienia nie są potrzebne wysokie kwalifikacje. Ponadto w mojej opinii każdy może nauczyć sie wykonywać kwerendy o średnim stopniu trudności, po trzeba na to ok pół roku nauki, a po roku pracownik staje się specjalistą nawet bez specjalistycznej wiedzy akademickiej z zakresu historri ustroju administracyjnego itp. Jednak nie jestem w stanie zrozumieć faktu zatrudniania na stanowiska młodszych archiwistów w oddziale opracowania czy nadzoru  ??? (a znam takie przypadki).
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Kajka w Styczeń 23, 2015,
Ciekawa dyskusja wywiązała się na fb
"Nowe ogłoszenia pracy dla archiwistów, a co z nich wynika? A no trzeba ostro ćwiczyć na wuefie i niekoniecznie kończyć uniwerek. W Milanówku szukają "młodszego archiwistę do spraw porządkowania oraz ewidencjonowania dokumentacji niearchiwalnej" - czytaj fizycznego za 2260 brutto + dodatek stażowy http://ogloszenia.bip.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch? który musi znać tylko ustawę archiwalną, a w AP w Gorzowie Wlkp. szukają "starszego archiwistę do spraw kwerend i opracowania zasobu w Oddziale gromadzenia, ewidencji, opracowania, zabezpieczania, informacji, udostępniania i edukacji" - czyli umysłowego za 2200 + dodatek stażowy.A wymagań niezbędnych cała litania. http://ogloszenia.bip.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch? Wniosek? Trzeba zacząć pakować ostro na siłowni!:)".
Więcej na profilu użytkownika Archiwista24 przy poście z dn 05.01.2015 r.
Zarobki zwłaszcza w archiwach terenowych są niewspółmierne do wymagań i mogą wywoływać frustrację...
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: GAP1 w Styczeń 23, 2015,
Archiwa wojskowe to co innego, bowiem są one odrębnymi jednostkami organizacyjnymi. A co do sytuacji kadrowej w archiwach zakładowych - mój znajomy usłyszał od wysokiego pracownika nadzoru archiwalnego archiwum państwowego takie oto słowa: "w archiwach urzędów siedzą sami idioci, więc trzeba im narzucać normatywy kancelaryjno-archiwalne" (autentyczne). Chamskie, ale po części prawdziwe.
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Bogusława Deryło w Styczeń 23, 2015,
Szukałam gdzieś konkretnych zapisów proponowanej nowelizacji, ale jedyne, co znalazłam, jest tutaj:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/69439/katalog/69481#6948 (http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/69439/katalog/69481#6948)

Trzeba kliknąć na słowo projekt przy najniższej kropce.
Mam nadzieję, że to jest aktualna wersja.
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Bogusława Deryło w Styczeń 23, 2015,
Czyżby to miało oznaczać że archiwiści pracujący w NDAP
i AP zyskali status pracowników instytutów badawczych?  ???

Wygląda na to, że chodzi tu tylko o tych pracowników NDAP i ap, którzy pracują na etatach naukowych.
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Bogusława Deryło w Styczeń 23, 2015,
Zastanawiam się nad pojęciem "status archiwisty" czy zawód archiwisty.
Dla mnie archiwistą z zawodu jest ten, kto ma odpowiednie specjalistyczne wykształcenie: skończył archiwistykę, historię ze specjalnością archiwalną albo archiwistykę podyplomową.

To, że w archiwach zakładowych różnych urzędów pracują osoby, które nie mają specjalistycznego  wykształcenia jeszcze mnie nie dziwi, to są osoby, które po prostu pracują na stanowisku archiwisty w danym urzędzie. Trafiły na nie z reguły przypadkowo i chętnie przeniosą się na inne stanowisko, gdy tylko się trafi okazja. Do pracy w większości archiwów zakładowych wystarczy kurs archiwalny.
 
Ale w archiwach państwowych powinni pracować tylko zawodowi archiwiści (no i oczywiście księgowi, informatycy itp. specjaliści). Tymczasem żadne przepisy tego nie regulują.
Wymogi dot wykształcenia pracowników archiwów państwowych zawiera wykaz stanowisk w KSC http://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/79.pdf
Trochę zaskakujące jest, ze kierownik ekspozytury = wykształcenie średnie  :o
Też chciałam zwrócić uwagę na to rozporządzenie, ale Kajka mnie ubiegła.  :) Już kiedyś je czytałam i bardzo mnie zaskoczyło, że w archiwach państwowych wymagane kwalifikacje dla starszego archiwisty i wyżej to tylko wykształcenie wyższe, nie sprecyzowano jakie, wiec może być każde! A dla archiwisty wystarczy tylko średnie, chociaż jest to stanowisko określone jako "specjalistyczne" w służbie cywilnej.

Nic więc dziwnego, że do pracy w archiwach, także tych państwowych, przyjmowane są osoby bez wykształcenia archiwalnego, żadne przepisy tego nie zabraniają. I nie sądzę, żeby jakiekolwiek ustawy czy rozporządzenia to zmieniły. Jeżeli dyrektorowi archiwum, czy jakiegoś innego urzędu lub instytucji,  nie zależy na fachowych pracownikach, to żadne prawo go do zatrudniania takowych nie zmusi, bo każde prawo można obejść, a wymagania do konkursu na stanowisko można tak sformułować, że tylko "właściwy" kandydat będzie mógł wygrać.   

Według sprawozdania NDAP za 2013 r. w archiwach państwowych pracowało 915 archiwistów na 1534 osoby zatrudnione ogółem. W sumie 1169 zatrudnionych osób miało wykształcenie wyższe (894) i podyplomowe (275). Ale tylko 501 archiwistyczne (316+185), co daje 501 wykształconych archiwistów na 915 archiwistów etatowych, czyli około 60%. Moim zdaniem to mało.   

Dlatego uważam, że nie ma sensu dyskutować nad jakimś statusem archiwisty. Archiwista to po prostu pracownik archiwum i tyle, niezależnie od posiadanego wykształcenia. A że archiwum państwowe to urząd, pracownicy archiwów są urzędnikami, takimi samymi jak wszyscy inni urzędnicy i żaden odrębny status im nie przysługuje.

Archiwistą ? pracownikiem archiwum może być każdy, a skoro każdy może wykonywać jakąś pracę, to znaczy że nie jest ona zbyt skomplikowana i wymagająca specjalistycznej wiedzy, a wiec nie jest także zbyt wiele warta. No i w ten sposób gładko przechodzimy do odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak mało zarabiamy ?   

A jak ktoś chce być naukowcem, to może zrobić sobie doktorat ? po godzinach, jako hobby.
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: GAP1 w Styczeń 26, 2015,
W przypadku archiwów państwowych zgadzam się, że powinni w nich pracować faktyczni archiwiści, czyli osoby z odpowiednim wykształceniem. W przypadku archiwów zakładowych - wystarcza kurs kancelaryjno-archiwalny, ale ... Jeśli to jest archiwum o powierzonym zasobie archiwalnym lub archiwum wyodrębnione, które przez 50 lat może posiadać zasób historyczny, to w takim przypadku stosowałbym zasadę zatrudniania analogiczną do archiwów państwowych.
Taka ciekawostka - u nas kilka osób w ogóle nie przeszło kursu kancelaryjno-archiwalnego, i nikt się tym nie przejmuje. A posiadamy zasób historyczny i nie zamierzamy go nigdzie oddawać, więc jak najbardziej potrzebujemy odpowiednio wykształconych pracowników. Ale rzeczywistość skrzeczy.
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Rovan w Styczeń 27, 2015,
Niestety nie mogę zgodzić się z tezą, że w archiwach zakładowych wystarczy pracownik z kursem kancelaryjno-archiwalnym. Znam wielu takich archiwistów po kursie niestety zdecydowana większość z nich nie ma ani wystarczającej wiedzy ani zamiłowania do pracy w archiwum. Z reguły są to osoby "z łapanki" - kogoś trzeba było zrobić archiwistą, trafiło na danego pracownika, który został wysłany na 40/80 godz. kurs i tyle.
Z mojego dświadczenia wynika, że pracownik po kursie sprawdza się w archiwum zakładowym w sytuacji gdy ma nad sobą przełozonego z wykształceniem w archiwistyce.
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: muniekdm w Styczeń 27, 2015,
Jest dokładnie tak jak napisał Rovan. Ja też nie zgadzam się z twierdzeniem, iż kurs wystarczy do pracy w archiwum zakładowym. Jako archiwista w sadzie mogę stwierdzić, iż prowadząc archiwum zakładowe w takiej instytucji wymagana jest duża wiedza z dziedziny archiwistyki dotycząca metodyki archiwalnej, czasami także wiedza z zakresu prawa.
Nie można wysuwać twierdzenia, iż tylko archiwiści w AP powinni mieć wykształcenie wyższe kierunkowe, a w archiwach zakładowych wystarczy jedynie kurs kancelaryjno-archiwalny. Wszelkie zmiany powinny iść raczej w kierunki wymagania u archiwistów w archiwach zakładowych administracji publicznej wykształcenia specjalistycznego i większego nacisku na obowiązek zatrudniania archiwistów.
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: GAP1 w Styczeń 27, 2015,
Moim zdaniem kurs wystarcza, ale pod jednym warunkiem. A o tym faktycznie nie napisałem. Mianowicie co jakiś czas taki kurs musiałby być odnawiany - nie musi to być, oczywiście, formalnie kurs kancelaryjno-archiwalny. Z mojego doświadczenia wynika, że osoby po jednorazowym kursie - po iluś latach dużo kwestii zapominają, część zadań wykonują "po staremu", bo tak były nauczone itd.
Cóż ... przełożony archiwista ... Super sprawa. Szkoda, że u nas od początku istnienia archiwum (nie piszę o okresie PRL, bo nie wiem) nigdy takiego przełożonego nie było.
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: muniekdm w Styczeń 27, 2015,
 :o Skoro kurs wystarcza to zlikwidujmy kształcenie archiwistów na wyższych uczelniach. Chyba, że na tym kierunku kształciliby się tylko ci, którzy będą pracować w Archiwach Państwowych i poświęcą się w karierze naukowej.
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Styczeń 27, 2015,
A czy w ogóle wiadomo, jaki zestaw kompetencji i umiejętności jest potrzebny/wymagany dla archiwistów w archiwach państwowych, zakładowych, komercyjnych i innych?
Gdybyśmy potrafili to określić, wtedy uczelnie kształcące na kierunkach archiwistycznych mogłyby na takie zapotrzebowanie przygotować odpowiednią ofertę edukacyjną.
Oczywiście uniwersytety to nie szkoły zawodowe, ale poprzez ogłaszanie, że przygotowują do pracy we wszelkiego rodzaju archiwach, same się w takiej roli ustawiają. A to powinno zobowiązywać.

I jeszcze jedna uwaga: może powinniśmy rozwijać szkolnictwo zawodowe średnie, które będzie kształcić archiwistów-techników? Wierzcie mi, wiele czynności wykonywanych przez archiwistów (mówię oczywiście o pracy w archiwum państwowym) nie wymaga studiów uniwersyteckich.
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: GAP1 w Styczeń 28, 2015,
Zgadzam się z Panią Hanną. Nie wszyscy archiwiści potrzebują wykształcenia uniwersyteckiego. Pewnie nawet w Archiwach Państwowych.
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Tomciaz w Styczeń 28, 2015,
Ja także zgadzam się z Panią Hanną. Współczesna archiwistyka ma w sobie mało z wiedzy tajemnej, zwłaszcza jeżeli dotyczy dokumentacji niearchiwalnej. Widzę z kolei, jako archiwista zakładowy, palącą potrzebę kształcenia praktycznego. Studia uniwersyteckie, widać to z resztą po niektórych wątkach na forum, nie przygotowują do rozwiązywania problemów z dokumentacją w archiwach przedsiębiorstw czy zakładów. A miesięczne praktyki obowiązkowe tej kwestii nie załatwią.
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Jarek w Styczeń 28, 2015,
A czy w ogóle wiadomo, jaki zestaw kompetencji i umiejętności jest potrzebny/wymagany dla archiwistów w archiwach państwowych, zakładowych, komercyjnych i innych?
Gdybyśmy potrafili to określić, wtedy uczelnie kształcące na kierunkach archiwistycznych mogłyby na takie zapotrzebowanie przygotować odpowiednią ofertę edukacyjną.

Wisi na stronie SAP coś takiego jak model kompetencji zawodowych archiwisty, czy mylę się sądząc że jest punktem odniesienia do wszelkich dyskusji o zwodzie archiwisty i metodach kształcenia archiwistów?
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Tomciaz w Styczeń 29, 2015,
"Wisi" to jest dobre słowo, bo strona SAPu lubi sobie co jakiś czas paść bez ostrzeżenia  ;D. W kontekście tych kryteriów istotna jest odpowiedź na pytanie jak ów model przekłada się na jakość kształcenia i jego efekt końcowy?
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Jarek w Styczeń 29, 2015,
No i rzeczywiście, padła  :) . Ale ten sam tekst jest też w Archiwiście Polskim nr 4 z 2010 r.
Mam wrażenie że ten model mieści się w nurcie religijnym archiwistyki, bo jako żywo przypomina litanię - to lista życzeń tak samo pobożnych jak i mało realnych.  ;)
A bardziej poważnie: chyba zasadniczym błędem jaki tu popełniono jest przypisanie archiwistom kompetencji, które absolwenci historii powinni uzyskiwać w ramach podstawowego programu studiów, a nie specjalizacji. I zupełnie nieprzydatnych dla współczesnych archiwistów.

ps. Poznęcam się jeszcze szerzej nad tym modelem kompetencji zawodowych archiwistów - ale już na blogu, którym (mam nadzieję) będę się mógł już niedługo pochwalić.  :)
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Kajka w Luty 03, 2015,
Zachęcam do lektury wywiadu z Panią Minister Kultury
http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,17348511,Min__Omilanowska__wiem__ze_pensje_w_kulturze_sa_niskie_.html
Najciekawsze fragmenty
":Muzycy z Filharmonii Narodowej grożą strajkiem. Uważają, że zarabiają za mało. - Dobrze byłoby, żeby zarabiali więcej. Ale w żadnym kraju świata nie gwarantuje się absolwentom, że będą mieli dobrze opłacane miejsca pracy" Optymistyczne :/

"To samorządy kształtują budżety. Najgorszą sytuację mają ludzie zarabiający na poziomie najniższej krajowej w obszarach jak archiwistyka czy bibliotekarstwo oraz ludzie, którzy pracują w domach kultury czy muzeach. To ważne, żeby się to zmieniło - bo oni są "pierwszą linią frontu" - mają kontakt z ludźmi, którzy nie żyją w wielkich miastach i ich dostęp do kultury jest tylko przez te lokalne instytucje." sic
Wrzucanie do jednego worka lokalnych bibliotek i muzeów razem z archiwami to jakieś nieporozumienie, bo z tego co mi wiadomo archiwa są państwowe a nie samorządowe
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: homo novus w Luty 03, 2015,
Zdaje się, że jest jeden zawód w naszym kraju gwarantujący dobre, "godne" zarobki, a jedyną kwalifikacją do jego wykonywania jest "giętki" kręgosłup. Absolwenci - do polityki ;D
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: GAP1 w Luty 03, 2015,
A w obecnym rządzie są jacyś merytoryczni politycy? Zamiast podawać nic nie znaczące wywiady lepiej powrócić do tematu kompetencji zawodowych archiwistów.
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: koszmar_obsta w Luty 03, 2015,
Cóż, archiwiści, zwłąszcza Ci z IFAr bujają w obłokach, jak Pan stwierdził w poprzednim poście w innym wątku..Więc po co?
Ja ze swej strony zapraszam na następny zjazd.
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Kajka w Luty 11, 2015,
Sejm przegłosował nowelizację ustawy archiwalnej i przekazał prezydentowi (który prawdopodobnie ją podpisze) http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2676_u.htm
Jest tam fragment na który chciałam zwrócić uwagę
 art. 40 otrzymuje brzmienie:
?Art. 40. 1. Prawa i obowiązki pracowników Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i archiwów państwowych, do których nie mają zastosowania przepisy o służbie cywilnej, określają przepisy o pracownikach urzędów państwowych.
2. W Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i archiwach państwowych można zatrudniać pracowników naukowych. Do pracowników naukowych stosuje się przepisy art. 39 ust. 2, art. 41, art. 42, art. 43 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz ust. 2, 3, 5 i 6, art. 44 ust. 1 i ust. 5 pkt 1?4 i 6, art. 47 ust. 5, art. 59 i art. 60 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.[1])), a w zakresie zasad wynagradzania ? przepisy o pracownikach urzędów państwowych.?;

Wszystko jasno określone.
Tak na marginesie to współczuję kolegom pracującym w nadzorze.
Przyznam że trochę przeraża mnie poziom biurokracji związany z nadzorem archiwalnym. Jest to teoria a jak przychodzi co do czego i w rażący sposób zostają naruszone procedury postępowania z dokumentacją i sprawa trafia do policji  to jest umarzana ze względu na znikomą szkodliwość społeczną. Gdyby służba archiwalna miała możliwości analogiczne do skarbówki i np za niewłaściwe przechowywanie dokumentacji kadrowo płacowej lub materiałów archiwalnych groziły by wielomilionowe kary lub więzienie to wtedy miało by to sens, a tak procedury sobie, a życie sobie  :-\ .
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: GAP1 w Luty 11, 2015,
A nie najpierw do Senatu? A poza tym - następna służba specjalna: archiwalna? Bez przesady.
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: luke w Luty 12, 2015,
Cały przebieg prac legislacyjnych przed skierowaniem prac projektu do Sejmu jest świetnie zaprezentowany na stronie RCL:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/69439

zaś przebieg procesu legislacyjnego w Sejmie - tutaj:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2676

Po połączeniu obu systemów śledzenie procesu legislacyjnego będzie rzeczywiście dużo łatwiejsze.

W załącznikach zrzuty ekranu z:
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: GAP1 w Luty 12, 2015,
Ciekawe, partia opozycyjna praktycznie w całości wstrzymała się???
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Jarek w Marzec 17, 2015,
Trochę postów wyżej zdeklarowałem się poznęcać się nad modelem kompetencji zawodowych archiwistów. No i przyglądam się temu modelowi, przyglądam się kontekstowi z czego moim zdaniem najistotniejsze jest określanie przez archiwistów samych siebie jako archiwistów-naukowców. Problem w tym że to niekiedy średnio znajduje odzwierciedlenie zarówno w realizowanych zadaniach jak i posiadanej wiedzy z zakresu archiwistyki. Być historykiem zatrudnionym w archiwum nie oznacza stania się z automatu archiwistą-naukowcem jak chyba wieli sobie wyobraża, w tym także ci którzy tworzą programy nauczania dla historyków i archiwistów. Jeśli ktoś ma chęć poczytać to szerzej piszę o tym na blogu: http://o-archiwum.pl/zadania-archiwisty-a-jego-kompetencje-zawodowe-i-oczekiwania-cz-1-archiwista-jako-naukowiec/  (będzie jeszcze kontynuacja tego tekstu).

ps. obiecałem się pochwalić blogiem więc się chwalę  :)
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: koszmar_obsta w Marzec 17, 2015,
Pana diagnoza jest słuszna w , na oko, 90 %. Brawo, że ktoś to napis taki tekst. Może NDAP przestanie gadać jak to jest dobrze (np. Z Nac, też myślałęm , że tam jest fajnie i miód, dopóki sam nie odiwedziłem), a weźmie się do roboty!!!
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: koszmar_obsta w Marzec 17, 2015,
no i jeszcze 1: dlaczego prawie cały PIS głosował przeciwko? co im mogło się nie podobać? ze projekt PO?
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Maciej Zdunek w Marzec 17, 2015,
Z tego co widzę klub PiS nie był przeciwko, ale się wstrzymał. Nie wiem dokładnie dlaczego, ale po lekturze druków sejmowych i stenogramów z posiedzeń wydaje mi się, że jakiś wpływ na to mogło mieć odrzucenie poprawki PiS zgłoszonej w drugim czytaniu. Chodziło o wykreślenie z projektu ustawy art. 1 pkt 9, tzn.
Cytuj
9) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
?1. Minister włas?ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, w drodze rozporza?dzenia, tworzy lub ła?czy archiwa pan?stwowe oraz ustala ich siedziby i zasie?g działania albo likwiduje archiwa pan?stwowe, kieruja?c sie? potrzeba? zapewnienia prawidłowej organizacji archiwo?w pan?stwowych przez dostosowanie ich liczby, charakteru, wielkos?ci i włas?ciwos?ci miejscowej do ilos?ci przechowywanych materiało?w archiwalnych, a takz?e racjonalnego gospodarowania s?rodkami finansowymi oraz mieniem archiwo?w pan?stwowych.?;
Poseł zgłaszający poprawkę tłumaczył, że to rozszerzenie kompetencji MKiDN jest niebezpieczne i przyjęcie poprawki:
Cytuj
zabezpieczy doste?p do obecnie istnieja?cych archiwo?w pan?stwowych.
Ale to tylko moje domysły.
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: GAP1 w Marzec 18, 2015,
Mnie w moim archiwum wyodrębnionym tylko trzyma przy życiu możliwość kontaktu z aktami historycznymi. Cała ta archiwistyka zakładowa, choć absolutnie rozumiem jej ważność, doprowadza mnie do skrętu kiszek.
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Jarek w Marzec 18, 2015,
Mnie w moim archiwum wyodrębnionym tylko trzyma przy życiu możliwość kontaktu z aktami historycznymi. Cała ta archiwistyka zakładowa, choć absolutnie rozumiem jej ważność, doprowadza mnie do skrętu kiszek.
Ta i kilka innych Twoich wypowiedzi nie tylko że potwierdza moje obserwacje, ale wręcz podpowiedziało mi na czym tu może polegać problem - bo to deklarowane wykonywanie swojej pracy z zamiłowania ale  w praktyce sprowadzające się do (właściwego historykom) pociągu do grzebania w archiwaliach - a nie do zadań realizowanych przez archiwistów.

ps. Przyznam że czuję się w tym dzieleniu się swoimi obserwacjami trochę nieswojo, bo to jednak krytykanctwo. Z pewnością nie obrażę się na kontrkrytykę  :)
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: GAP1 w Marzec 19, 2015,
Problem jest, moim zdaniem, następujący. Jeśli przyjmuje się do pracy w archiwum, które posiada historyczny zasób archiwalny, osoby po studiach z wykształceniem historycznym, to będą one raczej oczekiwały bardziej ambitnego podejścia do tematu, czyli możliwości pracy nad takimi teczkami. Powiem szczerze, że nawet jeśli muszę paginować karty teczki sprzed 1990 r., to i tak robię to z większym zaangażowaniem, niż np. sprawdzanie teczek przyjmowanych obecnie do archiwum. Wprawdzie ja w swoim archiwum nie mam możliwości prowadzenia pracy naukowej, ale kontakt z aktami historycznymi już jest dla mnie mocno pozytywnym bodźcem do pracy.
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: Kajka w Kwiecień 21, 2015,
Natrafiłam na materiał promocyjny programu "Archiwista mój zawód moja przyszłość" realizowanego przez
 Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego https://www.youtube.com/watch?v=8tpr2IAVtfc&feature=youtu.be
W związku z nim nasuwa mi się pytanie czy osobę która zajmuje się skanowaniem i wprowadzaniem
danych do systemu można już nazwać archiwistą i czy faktycznie każdy może nim zostać  (nawet osoba niepełnosprawna) ponieważ nie wymaga to żadnych specjalistycznych kompetencji. Napiszcie co na ten tema t sądzicie. Jestem ciekawa opinii...
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: GAP1 w Kwiecień 22, 2015,
Absolutnie nie.
Tytuł: Odp: Nowa ustawa archiwalna - zawód archiwisty
Wiadomość wysłana przez: homo novus w Kwiecień 22, 2015,
Nie wiem, ale ja przede wszystkim odniosłam wrażenie, że różni zabierający głos w filmiku decydenci nie za bardzo rozumieją czym jest archiwistyka. Bo tu mamy do czynienia nie z archiwistyką,a   digitalizacją -pokazane osoby tylko skanują i to na dodatek dokumenty typowe. 
Ciekawe,że przy tym nikt nie wspomina o kosztach - dobrze zabezpieczona serwerownia, choć pewnie zajmuje mniej miejsca niż magazyn akt papierowych też kosztuje.   
Owszem w archiwum można wygospodarować miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, widziałam nawet stanowiska dla osób upośledzonych umysłowo,  trudno uznać to jednak za regułę - szybko się okaże , że ten czy ów nie może siedzieć 8 h przy komputerze, tamtemu oczy siadają, a inny dostanie uczulenia.