IFAR

Internetowe Forum Archiwalne => Silva rerum... => Wątek zaczęty przez: Kajka w Styczeń 30, 2019,

Tytuł: dr Paweł Pietrzyk Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych
Wiadomość wysłana przez: Kajka w Styczeń 30, 2019,
Cytuj
Wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński wręczył w środę dr. Pawłowi Pietrzykowi powołanie na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Paweł Pietrzyk ? z wykształcenia historyk i archiwista ? od ponad 20 lat zawodowo związany jest z Archiwami Państwowymi. Dr Pietrzyk jest również autorem kilkunastu opracowań z zakresu archiwistyki i historii.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach państwowego zasobu archiwalnego. Powołuje go Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Paweł Pietrzyk w latach 1996-2014 oraz 2016-2017 pracował w Archiwum Państwowym w Łodzi jako kustosz. Przez wiele lat był kierownikiem oddziału. Pełnił też funkcje sekretarza Komisji Metodycznej, członka Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji i Komisji Zakupu Archiwaliów, przewodniczącego Zespołu ds. Rozmieszczenia zasobu archiwalnego w archiwach państwowych przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych. Wielokrotnie wyjeżdżał do instytucji polonijnych (w USA, Wielkiej Brytanii i Australii) organizując tamtejsze archiwa i porządkując zbiory. W latach 2014-2016 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. W tym czasie był również delegatem Naczelnego Dyrektora do European Archive Group (EAG) oraz wchodził w skład Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Od 2017 roku pracował w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, najpierw jako zastępca dyrektora Biura Dyrektora Generalnego, następnie zastępca dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa.

Paweł Pietrzyk jest autorem kilkunastu opracowań z zakresu archiwistyki i historii, w tym publikacji książkowych dotyczących Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Poselstwa RP w Budapeszcie, ostatniego przedwojennego posła polskiego w Budapeszcie Leona Orłowskiego. Interesuje się polską twórczością ludową, szczególnie tańcem, jest miłośnikiem książek.
http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/dr-pawel-pietrzyk-naczelnym-dyrektorem-archiwow-panstwowych-9261.php?fbclid=IwAR2Qty_yQkEmyf9KYe2jM18htihozKiyEhNN4YcDpGnvCTAhtrAEGSAg_0I
Tytuł: Odp: dr Paweł Pietrzyk Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych
Wiadomość wysłana przez: Rafał Rufus Magryś w Styczeń 30, 2019,
Gratulacje! Liczymy na szeroką współpracę z IFARowiczami i IFAR!
Tytuł: Odp: dr Paweł Pietrzyk Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych
Wiadomość wysłana przez: Jarek w Luty 07, 2019,
https://dzieje.pl/aktualnosci/dr-p-pietrzyk-archiwa-musza-sie-otworzyc-na-zewnatrz
Tytuł: Odp: dr Paweł Pietrzyk Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Luty 08, 2019,
I wywiad w radiowej dwójce: https://www.polskieradio.pl/8/3664/Artykul/2259226
Tytuł: Odp: dr Paweł Pietrzyk Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych
Wiadomość wysłana przez: Bolek w Luty 09, 2019,
Oby tym razem udało się z nową ustawą archiwalną.
Tytuł: Odp: dr Paweł Pietrzyk Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Marzec 03, 2019,
I kolejny wywiad z nowym Naczelnym Dyrektorem AP: https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/dr-pawel-pietrzyk-chcialbym-doprowadzic-do-powstania-nowej-ustawy-o-archiwach
Z wywiadu wyłaniają się priorytety:
1) nowa ustawa archiwalna,
2) stworzenie archiwistom możliwości ścieżki kariery,
3) skupienie się na treści udostępnianych dokumentów.

I dosć istotny cyt.: "Czy będziemy starali się jak najszybciej digitalizować zasób, który jest w archiwach, by go jak najszybciej udostępnić. Czy jednak będziemy pracowali w jakiś sposób nad tym zasobem i udostępniali częściowo jego elementy. Wydaje mi się, że właściwszy jest jednak ten drugi kierunek i nie można puścić zupełnie dowolnie tego, co w internecie pokazujemy. Z kilku względów, nie tylko tak oczywistych jak bezpieczeństwo państwa czy ochrona danych osobowych".
Tytuł: Odp: dr Paweł Pietrzyk Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Marzec 28, 2019,
Na stronie NDAP ukazała się dziś Koncepcja działania na stanowisku Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dyr. P. Pietrzyka

https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4935-koncepcja-dzia%C5%82ania-na-stanowisku-naczelnego-dyrektora-archiw%C3%B3w-pa%C5%84stwowych