IFAR

Internetowe Forum Archiwalne => Archiwa Zakładowe => Wątek zaczęty przez: archug w Listopad 21, 2017,

Tytuł: Zwrot podatku akcyzowego? 3153? czy 3032?
Wiadomość wysłana przez: archug w Listopad 21, 2017,
3153 czy 3032 ? Zwrot podatku akcyzowego? z którego znaku sprawy korzystacie?
Tytuł: Odp: Zwrot podatku akcyzowego? 3153? czy 3032?
Wiadomość wysłana przez: paco1987 w Listopad 21, 2017,
http://www.sas-sap.com/law/ndap3i.pdf (http://www.sas-sap.com/law/ndap3i.pdf)

3153 :)
Tytuł: Odp: Zwrot podatku akcyzowego? 3153? czy 3032?
Wiadomość wysłana przez: archug w Listopad 22, 2017,
Tak robią, jednak zamieszała mi pewna pani z AP, że ma być 3032?
Tytuł: Odp: Zwrot podatku akcyzowego? 3153? czy 3032?
Wiadomość wysłana przez: Bolek w Listopad 22, 2017,
Sprawdź Informację nr 3 dostępną na stronie NDAP.
Tytuł: Odp: Zwrot podatku akcyzowego? 3153? czy 3032?
Wiadomość wysłana przez: paco1987 w Listopad 23, 2017,
Tak robią, jednak zamieszała mi pewna pani z AP, że ma być 3032?
Pani z AP może sobie pogadać, podlega ona NDAP, która wydała informację nr 3, którą podpiąłem powyżej. Zatem bez żadnych wątpliwości 3153.
Tytuł: Odp: Zwrot podatku akcyzowego? 3153? czy 3032?
Wiadomość wysłana przez: archug w Listopad 23, 2017,
Dziękuję!
A może mi podpowiecie co do takiej tematyki, już zadałam pytanie w innym wątku ale nikt nie zabiera głosu :(
Sprzedaż drzewa, asyganty?
Mamy kilkanaście miejscowości, w których są lasy a w związku z tym sołtysi sprzedają drzewo mieszkańcom, wystawiają asygnaty. Wychodzi to z 6872 ! BE5 Niestety dział w jrzwa dotyczący lasów jest zadaniem dla powiatu, a to gminy maja takie zdania! W takim razie gmina z czego ma to wypuścić?
Tytuł: Odp: Zwrot podatku akcyzowego? 3153? czy 3032?
Wiadomość wysłana przez: paco1987 w Listopad 23, 2017,
Może 3152 Dochody z majątku Skarbu Państwa?
Tytuł: Odp: Zwrot podatku akcyzowego? 3153? czy 3032?
Wiadomość wysłana przez: Jarek w Listopad 24, 2017,
https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/instrukcje/03_informacja_nr_3.pdf
Tytuł: Odp: Zwrot podatku akcyzowego? 3153? czy 3032?
Wiadomość wysłana przez: archug w Listopad 24, 2017,
Jasne!
Tytuł: Odp: Zwrot podatku akcyzowego? 3153? czy 3032?
Wiadomość wysłana przez: MarcinP w Listopad 26, 2017,
A ja włożę kij w mrowisko! Rejestrowałbym pod 3032, ponieważ hasło klasyfikacyjne jest bardziej adekwatne do tej dokumentacji: "Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacji". Dokumentacja powyższa to przecież rozliczanie zwrotów podatku akcyzowego. W obu przypadkach mamy na szczęście kat. B5. Dodam, że informacje publikowane na stronach NDAP nie są prawnie wiążące. NDAP nie ma nawet wprost możliwości egzekwowania przestrzegania tych informacji - kontrolować Was będzie AP, które działa w imieniu naczelnego dyrektora i to właśnie AP ostatecznie stwierdza, jak należy z dokumentacją postąpić.
Tytuł: Odp: Zwrot podatku akcyzowego? 3153? czy 3032?
Wiadomość wysłana przez: archug w Listopad 27, 2017,
Brak komunikacji? O co chodzi?
Fakt 3032 to adekwatne do zadania jakie się robi, a NDAP publikuje/rozsyła informacje, że ma być 3153!
Tytuł: Odp: Zwrot podatku akcyzowego? 3153? czy 3032?
Wiadomość wysłana przez: archug w Listopad 27, 2017,
MarcinP pytanie do Ciebie?
Zadałam kiedyś pytanie jak rozwiązać sprawę sprzedaży drzewa-asygnaty. "Gospodarka leśna-sprzedaż drzewa/asygnaty/
U nas wychodzi to z 6872?
Właściwie wszystko co nas dotyczy i kiedyś nie mieliśmy z tym problemu dzisiaj w jrzwa są to zadania tylko dla powiatu!
I tak asygnaty kwity za sprzedaż drzewa to 6872?

  

Tytuł: Odp: Zwrot podatku akcyzowego? 3153? czy 3032?
Wiadomość wysłana przez: MarcinP w Listopad 27, 2017,
Nie znam tematu asygnat. Na podstawie jakich przepisów jest realizowane to zadanie gminy? Żeby odnieść się do pytania, potrzebuję znać podstawę prawną i mieć informację, czego dokładnie sprawy dotyczą (czy gmina wystawia asygnaty/zezwala na wyrąb lasu?).
Tytuł: Odp: Zwrot podatku akcyzowego? 3153? czy 3032?
Wiadomość wysłana przez: Jarek w Listopad 29, 2017,
A ja włożę kij w mrowisko! Rejestrowałbym pod 3032, ponieważ hasło klasyfikacyjne jest bardziej adekwatne do tej dokumentacji: "Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacji". Dokumentacja powyższa to przecież rozliczanie zwrotów podatku akcyzowego. W obu przypadkach mamy na szczęście kat. B5. Dodam, że informacje publikowane na stronach NDAP nie są prawnie wiążące. NDAP nie ma nawet wprost możliwości egzekwowania przestrzegania tych informacji - kontrolować Was będzie AP, które działa w imieniu naczelnego dyrektora i to właśnie AP ostatecznie stwierdza, jak należy z dokumentacją postąpić.

To czy informacje NDAP są wiążące to nie jest argument za używaniem klasy 3032. Co ma klasa dotycząca realizacji budżetu do dotacji w postaci zwrotu podatku akcyzowego?
Tytuł: Odp: Zwrot podatku akcyzowego? 3153? czy 3032?
Wiadomość wysłana przez: MarcinP w Listopad 29, 2017,
Klasa dotyczy rozliczania dotacji (w tym w postaci zwrotu podatku akcyzowego). Realizacja budżetu obejmuje również wydatki ponoszone w ramach uzyskanych dotacji. Wszelkie pozyskane dotacje powodują zmiany budżetu. Rozliczenia dotacji jak najbardziej wiążą się z rozdysponowywaniem/rozliczaniem środków w ramach dotacji.
Tytuł: Odp: Zwrot podatku akcyzowego? 3153? czy 3032?
Wiadomość wysłana przez: Jarek w Listopad 30, 2017,
Tyle, że rozliczenie dotacji oznacza w tym przypadku rozliczenie się przez gminę z otrzymanych pieniędzy z budżetem państwa, a nie same decyzje i wypłaty dla rolników. Gdyby miało być tak jak piszesz to prowadzenie archiwum zakładowego też dokumentowalibyśmy w ramach realizacji budżetu - a tak nie jest.
Tytuł: Odp: Zwrot podatku akcyzowego? 3153? czy 3032?
Wiadomość wysłana przez: MarcinP w Listopad 30, 2017,
Hasło dotyczy rozliczeń dotacji - nie ma tu żadnej wzmianki, jakoby dotyczyło wyłącznie rozliczeń dokonywanych przez gminę z instytucjami dotującymi. Gdyby archiwiści udzielali dotacji klientom archiwów, to tak - można by zastanowić się nad prowadzeniem tych spraw pod 3032 - jeżeli dokumentacji obejmowałaby rozliczenia z tych dotacji.
Jest jednakże istotna przesłanka przemawiająca za stosowaniem się do informacji zamieszczanych przez NDAP - zasada wykładni autentycznej (przepisy interpretują ich twórcy, a tak de facto jest w tym przypadku).
Tytuł: Odp: Zwrot podatku akcyzowego? 3153? czy 3032?
Wiadomość wysłana przez: Jarek w Grudzień 01, 2017,
Klasyfikacja w postaci jrwa nie ma struktury płaskiej, tylko hierarchiczną, tj. szczegółowe hasła końcowe mieszczą się tematycznie w klasach wyższego rzędu - rozliczenie dotacji mieści się ściśle w realizacji budżetu. Czyj miałby to być budżet jeśli nie gminy?
To archiwum to tylko przykład na to że każde działanie urzędu można próbować na siłę przyporządkować do realizacji budżetu jednostki - tyle że nie ma to nic wspólnego z klasyfikacją rzeczową, równie dobrze można próbować dzielić dokumentację wg tego z kim się koresponduje.
Myślę że najrozsądniej byłoby uzupełnić jrwa o klasę stricte dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego.

pozdrawiam
Tytuł: Odp: Zwrot podatku akcyzowego? 3153? czy 3032?
Wiadomość wysłana przez: archug w Grudzień 12, 2017,
Nie znam tematu asygnat. Na podstawie jakich przepisów jest realizowane to zadanie gminy? Żeby odnieść się do pytania, potrzebuję znać podstawę prawną i mieć informację, czego dokładnie sprawy dotyczą (czy gmina wystawia asygnaty/zezwala na wyrąb lasu?).
Tak to wygląda:

Gmina prowadzi nadzór nad lasami mienia komunalnego ? lasy we władaniu Gminy Sanok położone na terenie Gminy Sanok. Prowadzone są sprawy bieżące gospodarki leśnej, statystyka, zalesienia, pielęgnacje, melioracje, podatek leśny, plan urządzenia lasu,  umowy zlecenia na nadzór i zarząd nad lasami, umowy z gajowymi i leśniczymi,  sprawy pozyskania i zrywki drewna, sprzedaże drewna ? w tym umowy, faktury, rozliczanie świadectw legalności pozyskania drewna i wystawionych zaświadczeń ? asygnat.
Dotychczas ww. sprawy są prowadzone w podteczkach 6872.1-37.
Powyższe sprawy są prowadzone na podstawie:
?   ustawy z dn. 28.09.1991 r. o lasach, (Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59 z późniejszymi zmianami).
?   art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)
?    oraz art. 44  ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),
?    art. 4 d ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),