IFAR

Internetowe Forum Archiwalne => Metodyka Archiwalna => Wątek zaczęty przez: PatMaj w Luty 02, 2017,

Tytuł: Kwalifikator dokumentacji technicznej
Wiadomość wysłana przez: PatMaj w Luty 02, 2017,
Poszukuję przykładowych kwalifikatorów dokumentacji technicznej. Czy ktoś ma i mógłby się podzielić? :)
Tytuł: Odp: Kwalifikator dokumentacji technicznej
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Luty 02, 2017,
Proponuję zajrzeć do zarządzenie nr 9 z 12 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad porządkowania oraz trybu przekazywania dokumentacji technicznej stanowiącej materiały archiwalne do archiwów państwowych.
 https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/akty_normatywne/zar_09_2000.pdf
Tytuł: Odp: Kwalifikator dokumentacji technicznej
Wiadomość wysłana przez: PatMaj w Luty 03, 2017,
To zarządzenie mam dziękuję :) liczyłam na jakiś przykładowy kwalifikator
Tytuł: Odp: Kwalifikator dokumentacji technicznej
Wiadomość wysłana przez: PatMaj w Marzec 07, 2017,
Zastanawiam się co do zasadności posiadania kwalifikatora dokumentacji technicznej - kto musi takowy posiadać? Czy każdy kto posiada jakąkolwiek dokumentację techniczną czy tylko jeśli jest jego twórcą? W moim wypadku przechowywana jest tzw. dokumentacja DSU czyli "DOKUMENTACJA SYSTEMU UTRZYMANIA - Zbiór wymagań techniczno-technologicznych, dotyczących systemu utrzymania pojazdów kolejowych. W DSU opisane są czynności przeglądowo-naprawcze w zakresie poszczególnych poziomów utrzymania, a także warunki techniczne prób, badań oraz odbioru po przeglądach i naprawach." Czy ktoś mógłby się wypowiedzieć w tej kwestii?
Tytuł: Odp: Kwalifikator dokumentacji technicznej
Wiadomość wysłana przez: Ewap w Marzec 07, 2017,
Tak jak zostało to opisane w ustawie (art. 6 ust. 2 pkt 2) oraz w rozporządzeniu z 2015 r. kwalifikator dokumentacji tworzy się wtedy, gdy istnieje potrzeba określenia różnorodnej kwalifikacji archiwalnej dla jednorodnego rodzaju lub typu dokumentacji. Ma on być uzupełnieniem JRWA.
Czyli najpierw musi być klasa w JRWA np. tak jak jest to w załączniku nr 3 do rozporządzenia z 2015 r., czyli klasa 400 Konstruowanie sprzętu mechanicznego. Pod tą klasą ujęta będzie dokumentacja na różnych etapach prac konstrukcyjnych, której wartość archiwalna jest różnorodna. Prace konstrukcyjne nad danym sprzętem są bowiem jednorodnym zagadnieniem (sprawą), ale wartość archiwalna dokumentów jest różna. Z tego względu powstaje kwalifikator i określa się dla tej dokumentacji różne kategorie archiwalne. Nie da się tego zrobić w JRWA, bo tam klasa powinna mieć jedną kategorię archiwalną, ale można tę różnorodność kwalifikacji uwidocznić w kwalifikatorze.
Kwalifikator nie jest obowiązkowy - wynika to z art. 6 ust. 2 pkt 2, gdzie jest mowa, że JRWA może być uzupełniony przez kwalifikator, czyli nie musi tylko może.

Pytanie więc, jakie rodzaje dokumentów składają się na dokumentację systemu utrzymania (trochę o tym napisano, ale raczej przez pryzmat czynności niż dokumentów? Jak dokumentacja jest prowadzona, czyli czy i jak jest rejestrowana, jak jest grupowana? Jaka jest klasa w JRWA i kategoria archiwalna, która jej odpowiada?
Tytuł: Odp: Kwalifikator dokumentacji technicznej
Wiadomość wysłana przez: PatMaj w Marzec 08, 2017,
dziękuję za odpowiedź :) właśnie problem leży w tym, że JRWA dopiero konstruuję, i wstępnie się dowiedziałam, że dokumentacja DSU istnieje - ale jak to wygląda szczegółowo to nie wiem... Z samą rejestracją pewnie też średnio bo póki co funkcjonował system trochę dziennikowy, trochę żaden... Po prostu tak sobie pomyślałam czy kwalifikator nie byłby potrzebny.
Tytuł: Odp: Kwalifikator dokumentacji technicznej
Wiadomość wysłana przez: PatMaj w Marzec 08, 2017,
problem z DSU jest też taki, że ta dokumentacja podąża za pojazdem - w wypadku jego dalszego przekazania innemu przewoźnikowi bądź zakończeniu okresu dzierżawy pojazdu dokumentacja DSU nie zostaje w podmiocie tylko jest przekazywana następnemu "właścicielowi" pociągu
Tytuł: Odp: Kwalifikator dokumentacji technicznej
Wiadomość wysłana przez: PatMaj w Marzec 08, 2017,
http://koleje-wielkopolskie.com.pl/wp-content/uploads/2012/04/DSU-218Ma-KW.pdf

tutaj przykład dokumentacji DSU, użytkowanej właśnie przez moją Spółkę
Tytuł: Odp: Kwalifikator dokumentacji technicznej
Wiadomość wysłana przez: Ewap w Marzec 08, 2017,
Bardzo fajna dokumentacja  :). Naprawdę! Jakie źródło wiedzy dla przyszłych historyków i nie-historyków techniki.
Tak na odległość i bez szczegółowej rozmowy mogę pokusić się o stwierdzenie, że to dokumentacja u użytkownika pojazdu, czyli dokumentacja eksploatacyjna. Analogii bym szukała w dokumentacji technicznej obiektów użytkowanych. Zresztą i tryb postępowania jest podobny. Oddanie obiektu (pojazdu) powoduje oddanie też dokumentacji. Warto jednak pamiętać, że użytkownicy często dostawali więcej niż jeden egzemplarz takiej dokumentacji. Warto o to popytać, bo może jednak uda się coś zachować nawet po przekazaniu komuś pojazdu.
W tym zakresie nie ma co robić jednak kwalifikatora, no chyba że ze względu na pojazdy i to czy w coś nich modyfikowano i co konkretnie w trakcie trwania eksploatacji. Jednakże na tym etapie orientacji "w temacie" nie szłabym jeszcze w tę stronę.