IFAR

Internetowe Forum Archiwalne => Metodyka Archiwalna => Wątek zaczęty przez: Hanna Staszewska w Październik 13, 2016,

Tytuł: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Październik 13, 2016,
Jak pewnie wiecie, rozpoczęła pacę nowa Centralna Komisja Metodyczna, w nowym składzie i pod moim przewodnictwem  8)
Mamy już pierwsze posiedzenie za sobą, protokół tutaj do poczytania (protokoły będą jawne, działamy przy otwartej kurtynie  :)) https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4402-inauguracyjne-posiedzenie-centralnej-komisji-metodycznej-sprawozdanie

W czasie posiedzenia dokonałam podsumowania działań archiwów w zakresie metodyki archiwalnej w latach 2012-2016. Oceniłam je krytycznie (wielokrotnie dawałam temu wyraz, także na tym forum, szczegóły także w protokole). Nie będę już się nad tym rozwodzić, czasu archiwa zmarnowały dosyć, nadszedł czas pracy :)
Nowa CKM będzie działac inaczej niż poprzednicy: przede wszystkim sama będzie przygotowywać projekty przepisów, w scisłej współpracy z NDAP i w zgodzie z priorytetami i koncepcją Naczelnego Dyrektora.
Przy założeniu, że do końca 2017 r. ZoSIA ma być wdrożona w całej sieci archiwów państwowych, planujemy przygotować pakiet przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.: nowy przepis o inwentarzu archiwalnym, ewidencji i w miarę potrzeb i możliwosci aktualizacje innych przepisów - celem są elektroniczne pomoce archiwalne i elektroniczna ewidencja.
Na razie przygotowalismy nowelizacje (czekają na podpis Naczelnego Dyrektora), mające na celu wyeliminowanie lub ograniczenie wydruków i ich przesyłanie do NDAP już teraz:

- zarządzenie Nr 11 z  dnia 18 września 2013 r. w sprawie ewidencji zasobu archiwalnego w archiwach państwowych (likwidacja Centralnej Kartoteki Zespołów w NDAP i wyeliminowanie przesyłania kart zespołów do NDAP oraz przez oddziały do centrali dla archiwów, które mają wdrożony system ZoSIA),
- wskazówki w sprawie sporządzania inwentarzy książkowych dla zespołów (zbiorów) przechowywanych w archiwach państwowych, wprowadzonego zarządzeniem Nr 6 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z  dnia 19 marca 1960 r. (obowiązkowy wydruk tylko jednego egzemplarza inwentarza dla pracowni naukowej, w uzasadnionych przypadkach dyrektor może zadecydować o większej liczbie),
- decyzja Nr 2 z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia w archiwach państwowych komisji metodycznych oraz zakresu i trybu ich działania (pomoce archiwalne zatwierdzane przez komisje metodyczne mają być procedowane w postaci .pdf, zarówno na etapie recenzji jak i w trakcie posiedzenia, i w postaci elektronicznej mają być przesyłane do NDAP).

W dalszej części spotkania omawialismy także projekty zarządzeń w sprawie zasad przejmowania i opracowania akt stanu cywilnego w archiwach państwowych oraz
w sprawie brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwów państwowych (planowane jest przywrócenie dyrektorom archiwów prawo do zatwierdzania brakowania).
W trakcie dyskusji okazało się, ze bardzo dużo problemów w archiwach generują komisje metodyczne (jak wiecie uważam że należy je zlikwidować, ale wiem, ze archiwa nie są na to gotowe, dla niektórych byłby to szok nie do ogarnięcia, który zachwiałby sensem ich archiwalnego istnienia ;D), na pewno nastąpi rzeczywiste uproszczenie procedur zatwierdzania pomocy archiwalnych.
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Rafał Rufus Magryś w Październik 15, 2016,
Haniu,

Po pierwsze gratulacje - właściwa osoba na właściwym miejscu (wiem, że późno lecz mi jakoś umknęło...
Po drugie - wielki "szacun" w kilku ruchach rozwiązujecie pod Twoim przywództwem te problemy które były w mojej ocenie zmorą apów i to od wielu lat.
Po trzecie - jeśli coś trzeba - wiesz, że zawsze możesz liczyć na wsparcie :)

Pozdrawiam,
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Bolek w Październik 16, 2016,
To brakowanie z własnego zasobu to największa porażka. Kiedyś traciliśmy czas na porządkowanie akt. Wyłączaliśmy kopie, wtórnie,  itp. Aby po latach tracić czas na włączanie tego z powrotem do teczek, lub tworzenia teczek wyłącznie z makulaturą, bo ktoś nie stanął na wysokości zadania.
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Marcin Kapała w Październik 16, 2016,
W trakcie dyskusji okazało się, ze bardzo dużo problemów w archiwach generują komisje metodyczne (jak wiecie uważam że należy je zlikwidować, ale wiem, ze archiwa nie są na to gotowe, dla niektórych byłby to szok nie do ogarnięcia, który zachwiałby sensem ich archiwalnego istnienia ;D), na pewno nastąpi rzeczywiste uproszczenie procedur zatwierdzania pomocy archiwalnych.

Uproszczenie procedur, i ich racjonalizacja, to dobry kierunek. Mam jednak nadzieje, że alternatywą nie będzie scentralizowanie zadań związanych z zatwierdzaniem metod opracowania zespołów archiwalnych ;). Obowiązujące przepisy są w tym zakresie bardzo niekonsekwentne. Z jednej strony zatwierdzanie odbywa się wieloetapowo, w procesie tym uczestniczą archiwiści odpowiedzialni za opracowanie zespołów, kierownicy działów opracowania, recenzenci i członkowie komisji. Z drugiej strony cały żmudny proces zatwierdzania można zakwestionować praktycznie jednoosobowo na poziomie NDAP  (§ 6 punkt 2 decyzji NDAP z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia w archiwach państwowych komisji metodycznych oraz określenia zakresu i trybu ich działania).
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Październik 16, 2016,
Obowiązujące przepisy są w tym zakresie bardzo niekonsekwentne. Z jednej strony zatwierdzanie odbywa się wieloetapowo, w procesie tym uczestniczą archiwiści odpowiedzialni za opracowanie zespołów, kierownicy działów opracowania, recenzenci i członkowie komisji.
No własnie, to jest bardzo skomplikowane i rozdęte do absurdu (na co zwracali uwagę wszyscy członkowie CKM).
Dojrzelismy do tego, żeby wprowadzić rzeczywiste uproszczenia.
Moim zdaniem powinno to wyglądać mniej więcej tak (w bardzo ogólnym zarysie):
1.   Prawidłowosć sporządzonych pomocy archiwalnych zatwierdza dyrektor archiwum państwowego, zwany dalej ?dyrektorem archiwum?.
2.   Pomoce archiwalne, skierowane do oceny dyrektora archiwum, muszą być zaopatrzone w klauzulę kierownika oddziału opracowania lub osoby odpowiedzialnej za opracowanie lub, w przypadku oddziału zamiejscowego, kierownika tegoż, stwierdzającą, iż skontrolował poprawność opracowania pomocy.
3.   W każdym archiwum państwowym dyrektor archiwum powołuje komisję metodyczną,  będącą jego organem opiniodawczo-doradczym w zakresie metodyki archiwalnej.
4.   Komisja metodyczna składa się z 5-7 członków, wśród których dyrektor wyznacza przewodniczącego i sekretarza.
5.   Komisja metodyczna działa na posiedzeniach, na których omawia sprawy wniesione przez dyrektora archiwum.
6.   Przed zatwierdzeniem pomocy archiwalnych zespołów lub zbiorów archiwalnych zakwalifikowanych uprzednio do grupy opracowania A1 i A2 dyrektor zasięga opinii komisji metodycznej.
7.   W uzasadnionych przypadkach dyrektor archiwum może zasięgnąć opinii przy zatwierdzaniu pomocy zespołów lub zbiorów archiwalnych z grupy opracowania A3.
8.   W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zasięgnąć opinii eksperta/ekspertów spoza składu komisji metodycznej lub spoza archiwum.
9.   Czynności kontrolno-weryfikacyjne mogą być wykonane w systemie informatycznym.


To oczywiscie ogólny zarys, ale w tym kierunku powinnismy zmierzać.
Pozdrawiam
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: AndrzejChoniawko w Październik 17, 2016,
Rozumiem, że znika instytucja recenzentów. Tak czy inaczej wielkiej rewolucji, jaką byłoby wprowadzenie jednoosobowej odpowiedzialności przełożonych osób opracowujących dany zespół, tu raczej nie widzę.  Nadanie dyrektorom rangi ostatecznej wyroczni metodycznej grozi obniżeniem i tak nie najwyższego  jakościowo poziomu opracowania zasobu polskich archiwów państwowych. Jaki dyrektor w pogoni za metrami stanowiącymi podstawowe kryterium wydajności pracy archiwów państwowych będzie rzucał kłody pod nogi kierowanej przez siebie placówce  i mnożąc zastrzeżenia hamująco wpływał na mierzony liczbowymi kryteriami stan opracowania zasobu. Przede wszystkim do składu komisji metodycznych obligatoryjnie powoływałbym  legitymującego się znaczącym doświadczeniem w korzystaniu ze źródeł archiwalnych,  w tym także w archiwach zagranicznych przedstawiciela  miejscowego środowiska historycznego.  Opinie takich osób powinny być traktowane priorytetowo. Oczywiście nie mógłby to być równocześnie pracownik danego archiwum państwowego, bądź osoba którą z pracownikami tegoż archiwum łączy nadmierna zażyłość.  Dodałbym wymóg, aby wzorem CKM protokoły KM były  dostępne w internecie.
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Październik 17, 2016,
To nie jest oficjalny projekt CKM, tylko moja propozycja.

Rozumiem, że znika instytucja recenzentów.
Uważam, że powinni zniknąć jako reguła, w przypadkach skomplikowanych czy nietypowych dyrektor mógłby powolać recenzenta czy eksperta dodatkowo.

Cytat: Andrzej Choniawko
Tak czy inaczej wielkiej rewolucji, jaką byłoby wprowadzenie jednoosobowej odpowiedzialności przełożonych osób opracowujących dany zespół, tu raczej nie widzę.
Ale odpowiedzialnosć kierowników już jest, tylko nikt tego nie egzekwuje, bo z przestrzeganiem przepisów archiwa mają problem (a NDAP tego nie pilnował). Przypominam zapis z przepisów o inwentarzu z 1960 r. (Wytyczne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 19 marca 1960 r. w sprawie sporządzania inwentarzy książkowych dla zespołów (zbiorów) przechowywanych w archiwach państwowych): "Pod ostatnią pozycją inwentarzową należy wpisać ogólną ilość pozycji, miejscowość, datę sporządzenia inwentarza oraz umieścić oryginalny podpis archiwisty, który inwentarz sporządził, jak również kierownika oddziału, który skontrolował sposób opracowania zespołu (zbioru) i przyjął inwentarz".
Mamy więc zalecenie, aby kierownik podpisał skontrolowanie inwentarza, tylko nikt tego nie egzekwuje. Trzeba to więc przypomniec i egzekwowac.
A nakazanie kierownikom skontrolowanie prawidłowisci opracowania przed przedstawieniem inwentarza dyrektorowi to jest wlasnie obarczenie ich odpowiedzialnoscią za opracowanie.  No i nie zapominajmy o autorach inwentarzy, oni za nie odpowiadają w pierwszej kolejnosci.

Cytat: Andrzej Choniawko
Nadanie dyrektorom rangi ostatecznej wyroczni metodycznej grozi obniżeniem i tak nie najwyższego  jakościowo poziomu opracowania zasobu polskich archiwów państwowych. Jaki dyrektor w pogoni za metrami stanowiącymi podstawowe kryterium wydajności pracy archiwów państwowych będzie rzucał kłody pod nogi kierowanej przez siebie placówce  i mnożąc zastrzeżenia hamująco wpływał na mierzony liczbowymi kryteriami stan opracowania zasobu.
Dyrektor odpowiada za całokształt dzialanosci archiwum oprócz opracowania, gdzie decyduje komisja. To dziwaczna aberracja, z którą należy skonczyć. Tak uważam.
A pogoń za metrami to kolejna aberracja, ale czy rzeczywiscie istnieje? Smiem podejrzewać, że siłą rozpędu czy przyzwyczajenia archiwa na koniec roku zatwierdzają masowo inwentarze gminnych rad narodowych itp. bo "trzeba wykazać metry". Naprawdę? A od tych metrów co zależy? Pensje zatrudnionych tam archiwistów? Premie? Stanowiska kierowników opracowania są zagrożone? Stanowiska dyrektorów? Zważywszy na to, jak długo dyrektorują dyrektorzy archiwów, które nie są liderami opracowania, to nie wierzę, że te metry mają jakies znaczenie...

Cytat: Andrzej Choniawko
Przede wszystkim do składu komisji metodycznych obligatoryjnie powoływałbym  legitymującego się znaczącym doświadczeniem w korzystaniu ze źródeł archiwalnych,  w tym także w archiwach zagranicznych przedstawiciela  miejscowego środowiska historycznego.  Opinie takich osób powinny być traktowane priorytetowo. Oczywiście nie mógłby to być równocześnie pracownik danego archiwum państwowego, bądź osoba którą z pracownikami tegoż archiwum łączy nadmierna zażyłość.
Już to widzę :D
Użytkownicy boją się często napisać skargę oficjalną na działalnosc archiwum, a Pan proponuje, żeby przyszli na komisję metodyczną i otwarcie krytykowali nasze metody opracowania.
Poza tym, pomijając te względy myslę, że trudno byłoby nam znalezc chętnych do takiego eksperymentu z prostej przyczyny: nie wierzę, że komus ze srodowiska naukowego chciałoby się podjąć tak trud.

Cytat: Andrzej Choniawko
Dodałbym wymóg, aby wzorem CKM protokoły KM były  dostępne w internecie.
Pełna zgoda.
Pozdrawiam
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: AndrzejChoniawko w Październik 18, 2016,
W świetle powyższego i nie tylko, funkcjonowanie polskich archiwów państwowych ponad ustrojami mogłoby dostarczyć wdzięcznego materiału do interdyscyplinarnej rozprawy pod tytułem "Między państwową indolencją a prywatnym konformizmem. Studium pewnego nieodosobnionego przypadku?.
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: AndrzejChoniawko w Październik 18, 2016,
Znak zapytania przez pomyłkę zastąpił zamykający cudzysłów. Przepraszam.
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Marcin Kapała w Październik 19, 2016,
Dyrektor ap odpowiada za działalność archiwum, nie widzę powodów, żeby nie miał również odpowiadać za jakość opracowania zasobu archiwalnego. Zmiana przepisów niekoniecznie musi wpłynąć na poziom opracowania archiwalnego w polskich archiwach, na pewno nie będzie on gorszy niż dotychczas. Kompetencje kierowników działów opracowania powinny być wystarczającą rękojmią (kto, jak nie oni powinien się na tym znać). Dyrektorzy ap, a pewnie i kierownicy działów opracowania, mogli rzucić się w pogoń za metrami, ponieważ czuli/czują się zwolnieni z dbania o należytą staranność opracowania. Odpowiedzialność komisji metodycznych jest natomiast iluzoryczna, taki urok organów kolegialnych. Uczestnictwo dla większości członków tych gremiów ma charakter prestiżowy, mogą więc nieświadomie zamieniać posiedzenia komisji metodycznych w dyskusje akademickie (wariant pozytywny) albo, jak mawiał profesor Stanisławski w dyskusję o wyższości świąt bożego narodzenia nad świętami wielkiej nocy ;) (wariant negatywny), zamiast obiektywnie ocenić prawidłowość metodyczną przedstawianych zespołów (to zdanie jest uogólnieniem). Myślę więc, że kompetencje komisji metodycznych powinny w tym zakresie ograniczyć się do opiniowania trudnych z metodycznego punktu widzenia zespołów archiwalnych.
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: crash0 w Październik 20, 2016,
(...). bo "trzeba wykazać metry". Naprawdę? A od tych metrów co zależy? Pensje zatrudnionych tam archiwistów? Premie? Stanowiska kierowników opracowania są zagrożone? Stanowiska dyrektorów?
Dla nich mają takie, że - nie wiedząc czemu - jest im to potrzebne do sprawozdań tabelaryczno-statystyczno-opisowych. Ot, lepiej wykazać się na tym gruncie, niż nie wykazywać niczego, aby nie było sugestii, że cały rok nic nie robiono. Stąd zatem takie a nie inne działania.

Cytat: Andrzej Choniawko
Dodałbym wymóg, aby wzorem CKM protokoły KM były  dostępne w internecie.
Cytat: Hanna Staszewska
Pełna zgoda.

Czy NDAP wie kto jest przewodniczącym i sekretarzem w każdej komisji? Może warto jakoś przypomnieć o obowiązku przesyłania takich protokołów. A w toku zmian na stronie www wydzieli się osobną strukturę na takie zestawienia i pliki .pdf?
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Marcin Kapała w Październik 21, 2016,
Każda metoda, która może prowadzić do wymiernej poprawy jakości metod opracowania archiwalnego, będzie skazana na porażkę. Nie łudźmy się, działania tego typu muszą wydłużyć czas związany z ostatecznym zatwierdzeniem opracowania archiwalnego, chociażby pomysł Pana Andrzeja:

Przede wszystkim do składu komisji metodycznych obligatoryjnie powoływałbym  legitymującego się znaczącym doświadczeniem w korzystaniu ze źródeł archiwalnych,  w tym także w archiwach zagranicznych przedstawiciela  miejscowego środowiska historycznego.  Opinie takich osób powinny być traktowane priorytetowo. Oczywiście nie mógłby to być równocześnie pracownik danego archiwum państwowego, bądź osoba którą z pracownikami tegoż archiwum łączy nadmierna zażyłość. 

Podobnie byłoby, gdybyśmy chcieli wprowadzić zasadę, że komisje metodyczne mogą opiniować jedynie zespoły archiwalne opracowane poza archiwum/archiwami, w ramach których działają lub stworzyć listę niezależnych recenzentów powoływanych przez Naczelnego Dyrektora albo CKM. Niestety żyjmy w świecie zdominowanym przez statystykę, a jak pisał George Orwell, normalność nie jest kwestią statystyki. Jeżeli nie możemy działać normalnie, stwórzmy przepisy, które w sposób optymalny pogodzą statystykę z akceptowalnym poziomem opracowania. Wydaje mi się, że najbardziej istotna w tym kontekście jest odpowiedzialność osób kierujących ap oraz osób nadzorujących opracowanie.
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: crash0 w Październik 24, 2016,
Zakładka O nas -> Ciała kolegialne -> Centralna Komisja Metodyczna na stronie NDAP zyska nowy wygląd.
https://www.archiwa.gov.pl/pl/o-nas/cia%C5%82a-kolegialne/centralna-komisja-metodyczna

Trwają prace, które zmierzają do tego, aby publikować każdorazowo protokół z posiedzenia CKM obecnej kadencji wraz z harmonogramem (programem) najbliższego spotkania.
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Listopad 16, 2016,
 3 listopada odbyło się II posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej. W trakcie obrad zakończono prace nad projektem zarządzenia w sprawie brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwów państwowych, w którym uproszczono dotychczasową procedurę poprzez przywrócenie dyrektorom archiwów prawa do zatwierdzania wartościowania (projekt zostanie rozesłany archiwom do opiniowania oraz zawisnie na stronie www.archiwa.gov.pl ).

Następnie omówiono projekt zarządzenia w sprawie zasad przejmowania i opracowania akt stanu cywilnego w archiwach państwowych ? prace będą kontynuowane na kolejnym posiedzeniu.

Przedstawiono także projekt  dot. postępowania z materiałami audiowizualnymi oraz założenia do nowego przepisu o opracowaniu fotografii (obydwa powstały w NAC). Będą one procedowane przez Centralną Komisję Metodyczną w toku dalszych jej prac.

Ponadto, zgodnie z planem i w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowym przystąpiono do działań, które docelowo mają uporządkować metodykę archiwalną w archiwach, wprowadzić pomoce elektroniczne i uprościć procedury postępowania. W tym celu  w ramach CKM powołano pięć grup roboczych, które mają opracować projekty przepisów w sprawie:
- ewidencji zasobu,
- inwentaryzacji materiałów archiwalnych,
- inwentarza archiwalnego,
- komisji metodycznych (idziemy w kierunku komisji jako ciala doradczego, a nie zatwierdzającego, Komisja w w każdym archiwum)
- zatwierdzania opracowania (zatwierdza dyrektor po akceptacji kierownika, dyrektor może zasięgnąć opinii komisji metodycznej).
Równolegle w Departamencie Archiwistyki NDAP prowadzony będzie przegląd obowiązujących przepisów z wytypowaniem tych, które można uchylić lub trzeba będzie znowelizować.
Prace mamy tak rozplanowane, żeby w kwietniu mieć gotowe projekty i wtedy nastąpi opiniowanie, konsultowanie itp. (mam nadzieję, że także na IFARze :)).
Trzymajcie kciuki, będę nadawać z frontu metodycznego 8)

Pozdrawiam
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Bolek w Listopad 17, 2016,
Przydało by się uprościć zasady działania Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji bo teraz jest to ciało hamujące niektóre w archiwach.
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Listopad 17, 2016,
Spokojnie, jest nowy skład CKAD i pewnie oni zajmą się upraszczaniem procedur kaod.
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: crash0 w Grudzień 07, 2016,
Przypominam o dwóch ważnych linkach na stronie NDAP.
1. Plan pracy obecnej kadencji CKM wraz z planem kolejnych spotkań i protokołami z posiedzeń dostępny jest tutaj https://www.archiwa.gov.pl/pl/o-nas/cia%C5%82a-kolegialne/4408-ckm-2016-2018
2. W przypadku projektów normatywów, odpowiednie komunikaty co do ew. konsultacji będą zamieszczane tutaj https://www.archiwa.gov.pl/pl/zarzadzanie-dokumentacja/prawo-archiwalne/projekty-wskaz%C3%B3wek-metodycznych
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Grudzień 14, 2016,
 8 grudnia odbyło się trzecie posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej. W trakcie obrad zakończono prace nad projektem zarządzenia w sprawie brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwów państwowych, w którym uproszczono dotychczasową procedurę poprzez przywrócenie dyrektorom archiwów prawa do zatwierdzania wartościowania. Projekt jest po etapie opiniowania przez archiwa państwowe (nie wszystkie archiwa przysłały uwagi) oraz departamenty Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, teraz będzie przesłany do Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji, następnie tekst normatywu zostanie przedstawiony do podpisania Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.

Następnie omówiono projekt zarządzenia w sprawie zasad przejmowania i opracowania akt stanu cywilnego w archiwach państwowych, który zostanie rozesłany archiwom do zaopiniowania.

Przy okazji omawiania przedstawionego przez Narodowe Archiwum Cyfrowe zarysu projektu przepisu dotyczącego postępowania z materiałami audiowizualnymi dyskutowano nad problemem przechowywania nośników w przypadku przegrania zapisu na nowy nośnik oraz nad kwestią ewidencjowania jednostki archiwalnej i jednostki inwentarzowej, także w kontekście potrzeb sprawozdawczych archiwów. Ustalono, że nosniki o krótkiej trwałosci (pendrajwy, płyty CD itp.) mozna wyrzucic po przeniesieniu zapisu do pamięci masowej.
Wstępnie przyjęto koncepcję zrównania jednostki archiwalnej i inwentarzowej.

Dyskusja nad projektem nowych wskazówek dot. materiałów audiowizualnych może być dobrą okazją do uporządkowania tych spraw w archiwach: na początek konieczne jest rozpoznanie sytuacji (ile dokumentacji audiowizualnej na nosnikach analogowych archiwa mają, jaki jest jej stan, czy mają urządzenia do odtwarzania itd.), być może za pomocą ankiety. Szybkie działanie w tej materii jest niezbędne, bo problemem jest nietrwałosć nosnikow analogowych, jesli nie będziemy reagowac, niedługo nie będzie co opracowywać. Potrzebne są szkolenia, może NAC powinien zostać Centrum Kompetencji dla archiwów w zakresie materiałów audiowizualnych? ich pracownicy mają największe doswiadczenie, powinnismy korzystać z ich wiedzy. Może powinnismy nawiązać współpracę z placówkami TV?
Pytań jest bardzo dużo, i wskazane jest szybkie działanie.

Ponadto ustalono model współpracy z nową CKAOD: wymiana informacji o prowadzonych pracach, wspólny dostęp do forum archiwa.gov.pl, przedstawiciele CKM na posiedzeniach CKAOD i odwrotnie.
Pozdrawiam
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Styczeń 10, 2017,
Protokół 3 posiedzenia CKM dostępny na stronie https://www.archiwa.gov.pl/pl/o-nas/cia%C5%82a-kolegialne/4408-ckm-2016-2018

Pozdrawiam
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: urzędas w Styczeń 24, 2017,
Muszę pochwalić nową ekipę CKM za szybkość i spełnienie obietnic w zakresie publikacji protokołów z obecnej kadencji.
Niestety do gratulacji łyżka dziegciu. Integralną częścią protokołu są załączniki i szczerze mówić lektura samego protokołu nie wiedząc o czym gremium dyskutowało jest bardzo ułomna, żeby nie powiedzieć bezcelowa. Chciałabym zawnioskować do szefowej CKM i równocześnie moderatorki tego wątku z petycją o publikację protokołów w całości razem z załącznikami!  Oczywiście mogą zdarzyć się dane do ochrony np.  dane osobowe osoby zgłaszającej uwagi - ale te można przecież przesłonić. 
No i druga prośba skoro szefowa CKM jest taka obrotna może uda jej się namówić Naczelnego Dyrektora na podobne praktyki odnośnie CKAOD. To gremium publikowało swoje protokoły i wszystko umarło w 2014 r. Może warto byłoby to uzupełnić i kontynuować.
Liczę na przebojowość i skuteczność.  ;D  ::)
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Jaca w Styczeń 24, 2017,
Oto załączniki do protokołu z posiedzenia Centralnej Komisji Metodycznej z dnia 8 grudnia 2016 roku, uzyskane w trybie dostępu do informacji publicznej:
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Styczeń 24, 2017,
Własnie miałam wrzucić tu te załączniki, ale widzę, że Jaca mnie uprzedził, dzieki  :)
Oczywiscie powinny znaleźc się we własciwym miejscu na stronie archiwa.gov.pl jako załączniki do protokołów, poproszę, aby je tam niezwłocznie zamiescić.
A co do protokołów CKAOD to z pewnoscią władze tejże Komisji wyjasnią, kiedy ichnie protokoły będą dostępne na stronie NDAP.
Pozdrawiam
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: urzędas w Styczeń 25, 2017,
Satysfakcja ;D, ale połowiczna :( .
Pojawiły się załączniki do jednego tylko (ostatniego) protokołu. Czekamy na załączniki do poprzednich protokołów ???, Oczekujemy każdego następnego z załącznikami.  :-*
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Luty 01, 2017,
A tymczasem Naczelny Dyrektor 31 stycznia 2017 r. podpisał Zarządzenie Nr 3 z w sprawie brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwów państwowych
https://www.archiwa.gov.pl/pl/zarzadzanie-dokumentacja/prawo-archiwalne/akty-normatywne-naczelnego-dyrektora-archiw%C3%B3w-pa%C5%84stwowych

Jako że CKM była inicjatorem i wykonawcą tego projektu, i doprowadziła go do finału w postaci podpisanego zarządzenia, ogłaszam pierwszy w tym roku sukces CKM! 8)
To dobry prognostyk na ten rok, bo plany mamy bardzo ambitne 8)
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Ewap w Luty 08, 2017,
Oto załączniki do protokołu z posiedzenia Centralnej Komisji Metodycznej z dnia 8 grudnia 2016 roku, uzyskane w trybie dostępu do informacji publicznej:

Gratuluję Jacy skuteczności. Nawet realizacja wniosku przez NDAP nastąpiła nie w 14 dniu tylko w 13, co jest dużym sukcesem. Moje wszystkie wnioski o dostęp do informacji publicznej są z automatu przedłużane (zawsze to 2 miesiące) a odpowiedzi otrzymuję w soboty  ;D ;D ;D
Pragnę jedynie zawiadomić, że odpowiedź z Naczelnej Dyrekcji jest sprzeczna z przepisami ustawy. Przede wszystkim nie ma oznaczenia organu, a osoba której dane tam figurują nie określiła ani swego stanowiska ani tego czy na pewno działa w imieniu organu.
Dodatkowo Naczelna Dyrekcja ujawniła dane osobowe wraz z adresem mejlowym osoby prywatnej, która zgłosiła uwagi, zapewne bez jej zgody. Tym sposobem jej dane weszły do domeny publicznej  :o. Zapewne p. Perłakowska będzie zadowolona z tej darmowej promocji  :D
A czy udzielono jej odpowiedzi, tak jak o to prosiła w swoim piśmie? Jeżeli tak to chcielibyśmy ją poznać?
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Ewap w Luty 10, 2017,
Satysfakcja ;D, ale połowiczna :( .
Pojawiły się załączniki do jednego tylko (ostatniego) protokołu. Czekamy na załączniki do poprzednich protokołów ???, Oczekujemy każdego następnego z załącznikami.  :-*

Czy jest możliwe spełnienie prośby urzędasa, pod którą się podpisuję, i uzupełnienie wstecz załączników?
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Luty 11, 2017,
Cytat: Ewap
Ciekawe, dlaczego CKM nie opiniuje projektów zarządzeń i nie doradza, tylko sama pisze projekty i je przedkłada do podpisu. Po co więc pracownicy Dep. Archiwistyki. Oni nie potrafią takich projektów przygotować i przekazać do zaopiniowania CKM?
Uprzejmie informuję i wyjasniam:
poprzednie składy CKM działały na podstawie Decyzji nr 6 NDAP z dnia 28 marca 2006 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Metodycznej, której paragraf 3 stanowił (cyt.):
W celu realizacji zadań, Komisja:
1) inicjuje i prowadzi prace badawcze z dziedziny archiwistyki, a w szczegolnosci metodyki
archiwalnej;
2) opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia projekty aktów normatywnych Naczelnego
Dyrektora Archiwów Państwowych w dziedzinie metodyki archiwalnej;
3) opiniuje projekty aktów normatywnych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
dotyczące postępowania z materiałami archiwalnymi w archiwach państwowych;

(koniec cytatu).

Poprzednie składy CKM mogły więc również opracowywać i przedstawiać projekty aktów normatywnych, a dlaczego tego nie robiły, proszę ich zapytać.

Obecna CKM działa na podstawie Decyzji NDAP z 2 wrzesnia 2016 r., której paragraf 3 stanowi: (cyt.)
W celu realizacji zadań Komisja:
1) inicjuje  i  prowadzi  prace  badawcze  z  dziedziny  archiwistyki,  w  szczególności  metodyki
archiwalnej;
2) opracowuje projekty aktów normatywnych Naczelnego Dyrektora w dziedzinie metodyki archiwalnej;
3) opiniuje projekty aktów normatywnych Naczelnego Dyrektora, dotyczące postępowania z
materiałami archiwalnymi w archiwach państwowych;
(koniec cytatu).

Centralna Komisja Metodyczna, której przewodniczę, w scisłym porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem, po prostu korzysta z uprawnień, które miały również poprzednie CKM. 8) 8) 8)
PozdrawiamTytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Ewap w Luty 11, 2017,
Cytat: Ewap
Ciekawe, dlaczego CKM nie opiniuje projektów zarządzeń i nie doradza, tylko sama pisze projekty i je przedkłada do podpisu. Po co więc pracownicy Dep. Archiwistyki. Oni nie potrafią takich projektów przygotować i przekazać do zaopiniowania CKM?
Uprzejmie informuję i wyjasniam:
poprzednie składy CKM działały na podstawie Decyzji nr 6 NDAP z dnia 28 marca 2006 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Metodycznej, której paragraf 3 stanowił (cyt.):
W celu realizacji zadań, Komisja:
1) inicjuje i prowadzi prace badawcze z dziedziny archiwistyki, a w szczegolnosci metodyki
archiwalnej;
2) opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia projekty aktów normatywnych Naczelnego
Dyrektora Archiwów Państwowych w dziedzinie metodyki archiwalnej;
3) opiniuje projekty aktów normatywnych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
dotyczące postępowania z materiałami archiwalnymi w archiwach państwowych;

(koniec cytatu).

Poprzednie składy CKM mogły więc również opracowywać i przedstawiać projekty aktów normatywnych, a dlaczego tego nie robiły, proszę ich zapytać.

Obecna CKM działa na podstawie Decyzji NDAP z 2 wrzesnia 2016 r., której paragraf 3 stanowi: (cyt.)
W celu realizacji zadań Komisja:
1) inicjuje  i  prowadzi  prace  badawcze  z  dziedziny  archiwistyki,  w  szczególności  metodyki
archiwalnej;
2) opracowuje projekty aktów normatywnych Naczelnego Dyrektora w dziedzinie metodyki archiwalnej;
3) opiniuje projekty aktów normatywnych Naczelnego Dyrektora, dotyczące postępowania z
materiałami archiwalnymi w archiwach państwowych;
(koniec cytatu).

Centralna Komisja Metodyczna, której przewodniczę, w scisłym porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem, po prostu korzysta z uprawnień, które miały również poprzednie CKM. 8) 8) 8)
Pozdrawiam

Pani Hanno, jestem rozczarowana  :( Tylko tyle odniesień do całej dyskusji? A jakieś merytoryczne komentarze? Czy też Pani nie nadąża?  ;D
A to że korzysta z uprawnień, to widać. :) Oj korzysta! Tylko, że z tych uprawnień nijak nie wynika, że CKM ma prawo zajmować się problematyką brakowania z zasobu własnego. Czyżby naruszenie kompetencji?  ;)

A opiniowali Państwo zmianę systemu EZD w NDAP?
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: crash0 w Luty 11, 2017,
A czy poprzedni skład CKM nie mógł zaopiniować zmiany systemu EZD w NDAP?
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Rafał Rufus Magryś w Luty 11, 2017,
Cytuj
Czy też Pani nie nadąża?  ;D
Przyganiał kocioł garnkowi - teraz przynajmniej jest odpowiedź.
Organizacyjnie: trudno odpisywać na kilka postów pisanych jeden pod drugim bo dyskusja robi się nieczytelna. Uprzejmie proszę kumulowanie wypowiedzi do jednego posta.
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Jarek w Luty 11, 2017,
Objaśnijcie mi proszę, czemu w ogóle CKM miałby opiniować zmianę systemu EZD w NDAP?
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Ewap w Luty 11, 2017,
Objaśnijcie mi proszę, czemu w ogóle CKM miałby opiniować zmianę systemu EZD w NDAP?

I to jest bardzo dobre pytanie! Przecież powinna się skoncentrować na metodyce, opracowaniu, a może nawet na wymaganiach dla ADE.

Tak to jest jak się pisze nowe zarządzenia/decyzje na zasadzie "kopiuj i wklej", ale melduje się ile to nowych zarządzeń/decyzji opracowano  ;D
W decyzji nr 6 z marca 2006 r.(!!!!), gdy jeszcze nie było nawet rozporządzeń 2a-2c (art. 5) wpisano CKM "oceny systemów zarządzania dokumentacją oraz wspomagania obiegu dokumentacji" (par. 2 pkt 5). Potem wiele się działo, ale nikt zarządzenia nie zmienił, choć w 2008 r. powstał w NDAP najpierw wydział a potem departament ds. kształtowania zasobów. Można zapytać tych co za CKM odpowiadali, dlaczego tego nie zmienili? Pewnie przepis był martwy w związku z licznymi zmianami organizacyjnymi...

No i do decyzji nr 28 z września 2016 r. - gdy jest inna struktura NDAP, inny podział zadań - przekopiowano stary przepis "oceny systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją". Na plus należy uznać, że nazwano je "systemy EZD". Kompletnie zapomniano jednak o systemach dziedzinowych, rejestrach publicznych, itp.

No i skoro nastąpił ważny moment - zmiana systemu w NDAP, to pojawia się pytanie jak to zrobiono i czy CKM się wypowiadał? Niestety odpowiedzi brak...
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Ewap w Luty 11, 2017,
Cytuj
Czy też Pani nie nadąża?  ;D
Przyganiał kocioł garnkowi - teraz przynajmniej jest odpowiedź.
Organizacyjnie: trudno odpisywać na kilka postów pisanych jeden pod drugim bo dyskusja robi się nieczytelna. Uprzejmie proszę kumulowanie wypowiedzi do jednego posta.

Panie Adminie proszę zapanować nad emocjami i tym co Pan pisze w postach. Jaki kocioł i jaki garnek oraz jaka odpowiedź? A poza tym Pan odpisuje na niewiele postów. A jeżeli już to nic z nich nie wynika, że przypomnę "prawdziwy system"... Proszę dać przykład co kumulować i jak, bo ciągle ma Pan jakieś pretensje... Trochę to przykre...
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Jarek w Luty 11, 2017,
Objaśnijcie mi proszę, czemu w ogóle CKM miałby opiniować zmianę systemu EZD w NDAP?

I to jest bardzo dobre pytanie! Przecież powinna się skoncentrować na metodyce, opracowaniu, a może nawet na wymaganiach dla ADE.

Tak to jest jak się pisze nowe zarządzenia/decyzje na zasadzie "kopiuj i wklej", ale melduje się ile to nowych zarządzeń/decyzji opracowano  ;D
W decyzji nr 6 z marca 2006 r.(!!!!), gdy jeszcze nie było nawet rozporządzeń 2a-2c (art. 5) wpisano CKM "oceny systemów zarządzania dokumentacją oraz wspomagania obiegu dokumentacji" (par. 2 pkt 5). Potem wiele się działo, ale nikt zarządzenia nie zmienił, choć w 2008 r. powstał w NDAP najpierw wydział a potem departament ds. kształtowania zasobów. Można zapytać tych co za CKM odpowiadali, dlaczego tego nie zmienili? Pewnie przepis był martwy w związku z licznymi zmianami organizacyjnymi...

No i do decyzji nr 28 z września 2016 r. - gdy jest inna struktura NDAP, inny podział zadań - przekopiowano stary przepis "oceny systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją". Na plus należy uznać, że nazwano je "systemy EZD". Kompletnie zapomniano jednak o systemach dziedzinowych, rejestrach publicznych, itp.

No i skoro nastąpił ważny moment - zmiana systemu w NDAP, to pojawia się pytanie jak to zrobiono i czy CKM się wypowiadał? Niestety odpowiedzi brak...

No ale przecież tam jest mowa o "opracowaniu, doskonaleniu   i   wdrażaniu   naukowych   metod,   mających zastosowanie   w   działalności archiwów państwowych". Więc nie chodzi tu o NDAP, tylko o ap chyba?
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Ewap w Luty 15, 2017,
Własnie miałam wrzucić tu te załączniki, ale widzę, że Jaca mnie uprzedził, dzieki  :)
Oczywiscie powinny znaleźc się we własciwym miejscu na stronie archiwa.gov.pl jako załączniki do protokołów, poproszę, aby je tam niezwłocznie zamiescić.
A co do protokołów CKAOD to z pewnoscią władze tejże Komisji wyjasnią, kiedy ichnie protokoły będą dostępne na stronie NDAP.
Pozdrawiam

Mam ogromną prośbę do Jacy, bo posty moje i urzędasa są ignorowane. Czy mogą Pana/Panią prosić o poparcie naszej prośby by dołączyć na stronie CKM wszystkie załączniki do wszystkich protokołów. Niezmiernie ciekawe jest bowiem to co było np. przy protokole z trzeciego posiedzenia...
Jeżeli nie Jacy to może p. Hanna przeczyta ten post i zadziała, bo widać że ma wpływy w NDAP, nie tak jak CKAOD, gdzie wciąż nic się nie dzieje.... :'( :'( :'(
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Ewap w Luty 16, 2017,
Uprzejmie informuję, że pojawiły się załączniki do posiedzenia CKM z 3 listopada 2016 r.
https://www.archiwa.gov.pl/pl/o-nas/cia%C5%82a-kolegialne/4408-ckm-2016-2018
Super. Bardzo dziękujemy (i nie chodzi o pluralis maiestatis  :P).
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Ewap w Marzec 16, 2017,
Opublikowano protokół wraz z załącznikami z posiedzenia CKM w dn. 22 lutego
https://www.archiwa.gov.pl/pl/o-nas/cia%C5%82a-kolegialne/4408-ckm-2016-2018
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Kwiecień 04, 2017,
A oto kolejny komunikat z frontu metodycznego  8)
W dniach 29-31 marca b.r. odbyło się 6 posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018. Kontynuowaliśmy prace nad projektami przepisów metodycznych: wstępnie uzgodniliśmy tekst normatywu o ewidencji zasobu archiwalnego, zdecydowaliśmy o połączeniu w jeden przepis tekstów o inwentaryzacji, sporządzaniu inwentarza archiwalnego oraz zatwierdzaniu inwentarza, przedyskutowaliśmy projekt o komisjach metodycznych.
Tak więc ostatecznie będą prawdopodobnie 3 nowe przepisy: o ewidencji, o inwentaryzacji i inwentarzu (w tym o jego zatwierdzaniu) oraz o komisjach metodycznych.
Pracujemy zgodnie z harmonogramem,  kolejne posiedzenie zaplanowaliśmy na 24 kwietnia - chcemy ostatecznie uzgodnić kwestie sporne i wygładzić teksty.
Zakładając optymistycznie, po majowym weekendzie, ok. 10 maja nasze projekty powinny trafić  do apów do opiniowania.
Zmierzamy konsekwentnie w kierunku ewidencji i inwentarza elektronicznego, a także zatwierdzania inwentarzy przez dyrektorów archiwów (z podkresleniem odpowiedzialnosci kierowników opracowania) z ewentualnym głosem doradczym komisji metodycznych.
Głównym problemem do dyskusji jest kwestia nadzoru NDAP nad opracowaniem i ewidencjonowaniem: ja uważam, że dyrektor zatwierdzający inwentarz powinien być ostatnim ogniwem, ale czekamy na ostateczne życzenia w tej kwestii Naczelnego Dyrektora, jak już zadecyduje jak to ma wyglądać, znajdzie się to w przepisie.

O czym dyskutowaliśmy poza tym na ostatnim posiedzeniu? M.in. o tym, czy potrzebne są w tytułach jednostek archiwalnych nawiasy kwadratowe na to, co archiwista uzupełnia ?od siebie? (ja uważam, że te nawiasy są zbędne, niepotrzebnie zamulają opis archiwalny i niczemu nie służą) oraz o tym, jakie elementy opisu powinny znaleźć się na obwolutach j.a.

Oczywiście po raz kolejny okazało się, że praktyka w poszczególnych archiwach jest bardzo rozmaita, mimo obowiązywania przepisów archiwiści i tak robią co chcą, a dotychczasowy nadzór NDAP jest mocno nieskuteczny. Jakość naszych pomocy archiwalnych i danych prezentowanych w Internecie jaka jest każdy widzi? :-[
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Kwiecień 05, 2017,
Dla porządku wydzieliłam dyskusję o nawiasach kwadratowych do osobnego wątku http://www.ifar.pl/index.php/topic,3348.0.html
Dyskutujmy 8)
I jeszcze pytanie mam dot. CKM:
urzędasie, piszesz, że likwidacja nawiasów kwadratowych to kolejny przedziwny pomysł CKM, tak z ciekawosci zapytam, jakie poprzednie pomysły uznajesz za przedziwne?
Pozdrawiam
PS. A likwidacja nawiasów kwadratowych to jest mój pomysł 8) 8) 8), a CKM nad tym dyskutuje.
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: urzędas w Kwiecień 06, 2017,
Przenoszę się z dyskusją bezpośrednio do wątku!
A co do odpowiedzi na zadane pytanie to przecież dyskutowaliśmy tu na tym forum m.in. o zrównaniu j. inw. z arch.
Szczerze powiedziawszy strach pomyśleć na temat tych trzech normatywów o ewidencji, inwentaryzacji i inwentarzu.
Chyba mi nie po drodze z propozycjami obecnej CKM. Ale uznaję, że Ci którzy teraz są przy władzy mają prawo zmieniać rzeczywistość i że nasza metodyka nie jest nietykalna. Tylko chcę jednak dostać merytoryczne argumenty - a nie stwierdzenia w stylu "zamula". Ot i problem.
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Robert w Kwiecień 06, 2017,
(...) mają prawo zmieniać rzeczywistość i że nasza metodyka nie jest nietykalna.

Nie bardzo rozumiem. Przypomnę tylko, że metodyka archiwalna to nic innego, jak zbiór praktycznych wskazań, narzędzi określających optymalny tryb (metody) postępowania w zakresie gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania (o tym pisali już chociażby autorzy w podręczniku "Archiwistyka", 1989). Postępowanie to winno być zgodne z teorią archiwalną, choć i w tym przypadku też doświadczamy braków i wielu niedoskonałości, o czym zresztą przekonują się autorzy projektów wskazówek metodycznych (wszyscy). Tu jednak widziałbym większą rolę ośrodków akademickich.
Metodyka archiwalna nie jest zatem nienaruszalnym bytem, bo musielibyśmy określić jakieś ramy rzeczowo-chronologiczne i stworzyć monolit, który byłby 'nietykalny'. Owszem, są pewne tradycje i podstawy teoretyczne, według których podążamy, ale trzeba też pamiętać, że nie działamy w oderwaniu od otaczającego nas świata. Musimy robić więc wszystko, aby sprostać wyzwaniom, z którymi mierzymy się już dziś i z którymi zmierzać się będziemy w przyszłości. Zarówno na gruncie teorii, jak i metodyki.
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Anna Laszuk w Kwiecień 06, 2017,
Nie bardzo rozumiem. Przypomnę tylko, że metodyka archiwalna to nic innego, jak zbiór praktycznych wskazań, narzędzi określających optymalny tryb (metody) postępowania w zakresie gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania (o tym pisali już chociażby autorzy w podręczniku "Archiwistyka", 1989). Postępowanie to winno być zgodne z teorią archiwalną, choć i w tym przypadku też doświadczamy braków i wielu niedoskonałości, o czym zresztą przekonują się autorzy projektów wskazówek metodycznych (wszyscy).
Czyli znowu teoria i praktyka czyli metody zastosowania teorii w działaniu. Tyle że metodyka zapisana w podręcznikach, jak napisał Robert, określa optymalny tryb postępowania. Nie obowiązuje bezwzględnie, podobnie jak liczne standardy i normy - dopóki nie zostaną wprowadzone przepisem ogólnym czy wewnętrznym. Przepis przeciwnie - obowiązuje i musi być przestrzegany, czasem nawet przewidziane są sankcje za omijanie prawa. CKM obecnie przygotowuje projekty takich właśnie przepisów, które mają obowiązywać po wprowadzeniu ich w życie przez Naczelnego Dyrektora (sankcji w projektach nie ma :)
Tu jednak widziałbym większą rolę ośrodków akademickich.
Czy oznacza to sugestię włączenia (się) pracowników naukowych do przygotowania przepisów? Do ich opiniowania? Przypomnę, że brak pozytywnej opinii środowisk naukowych na temat projektu NOMA był jednym z argumentów do zaprzestania prac nad tą normą.
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: urzędas w Kwiecień 06, 2017,
Cytuj
Tu jednak widziałbym większą rolę ośrodków akademickich.

Środowisko naukowe, zwłaszcza wiodący Toruń, już parokrotnie wypowiadało się na temat zmiany w metodyce archiwalnej.
Na ostatniej konferencji w Poznaniu pt. Współczesna dokumentacja, współczesne archiwa Robert Degen wypowiadał się "o pożytkach z wykorzystania dawnych pomysłów"  i dodatkowo krytykował rodzącą się potrzebę zmian przepisów metodycznych.
Pani Wiesława Kwiatkowska popełniła artykuł o znamiennym tytule Opracowanie archiwalne w dobie technologii informatycznych - co należy zachować, a co zmienić w dotychczasowej metodyce?
I tu cytat z tego artykułu:
System informatyczny jest tylko narzędziem, które nie zmieniło dotychczasowych ustaleń merytorycznych obejmujących metodykę opracowania, w tym także sporządzania opisu.  Dezaktualizacji uległ jedynie sposób wykonywania tych czynności.
W całości do poczytania w Archieion T. CXVI Warszawa 2015.

Reasumując: obecne pomysły CKM raczej nie znajdą poklasku u naszych naukowców... :-[
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: crash0 w Kwiecień 06, 2017,
(...) Przypomnę tylko, że metodyka archiwalna to nic innego, jak zbiór praktycznych wskazań, narzędzi określających optymalny tryb (metody) postępowania w zakresie gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania (o tym pisali już chociażby autorzy w podręczniku "Archiwistyka", 1989).
Dodam - ku woli ścisłości - że obecne projekty przygotowywane przez CKM dotyczą tylko archiwów państwowych  ;D

Środowisko naukowe, zwłaszcza wiodący Toruń, już parokrotnie wypowiadało się na temat zmiany w metodyce archiwalnej. (...) Robert Degen wypowiadał się "o pożytkach z wykorzystania dawnych pomysłów"  i dodatkowo krytykował rodzącą się potrzebę zmian przepisów metodycznych.
Zatem. CKM nie przygotowuje projektów przepisów dotyczących metodyki archiwalnej w archiwistyce, tylko przepisy dla archiwów państwowych a więc tylko dla pewnego, określonego grona archiwów.

Postępowanie to winno być zgodne z teorią archiwalną, choć i w tym przypadku też doświadczamy braków i wielu niedoskonałości (...). Tu jednak widziałbym większą rolę ośrodków akademickich.
Czy oznacza to sugestię włączenia (się) pracowników naukowych do przygotowania przepisów? Do ich opiniowania?
Pani Aniu, Panu Robertowi chodziło zapewne o większą rolę ośrodków akademickich nad pracami (zmianami) z teorią archiwalną. Propozycja: teoria - archiwiści w ośrodkach naukowych; praktyka - archiwiści w archiwach.

Reasumując: obecne pomysły CKM raczej nie znajdą poklasku u naszych naukowców... :-[
Zapewniam  ;) nie to jest celem prac CKM.  :P
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Lipiec 13, 2017,
Reasumując: obecne pomysły CKM raczej nie znajdą poklasku u naszych naukowców... :-[
Jakos to przeżyję 8) 8) 8)

A wracając do rzeczy istotnych ;)
W dniach 5-7 lipca 2017 r. odbyło się 9 posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018 (jestesmy niewątpliwie najbardziej pracowitym składem CKM w historii).
Koleżanki i koledzy z CKM, oraz nasi stali współpracownicy, dziękuję za pracę :)

Podczas ostatniego posiedzenia członkowie CKM zapoznali się z uwagami wniesionymi do projektów przepisów w sprawie ewidencjonowania zasobu archiwalnego, inwentaryzacji materiałów archiwalnych, sporządzania i zatwierdzania elektronicznych inwentarzy archiwalnych dla zespołów (zbiorów) w archiwach państwowych, a także funkcjonowania komisji metodycznych. Uwagi wniosło 20 archiwów (reszta widocznie nie jest zainteresowana lub nie ma uwag), rozpatrzono także uwagi nadesłane przez Stowarzyszenie "Archiwizjoner".

Omówiono także bieżące sprawy CKM, m.in. kwestię szkolenia dla archiwistów, które zostanie przeprowadzone jesienią b.r. w związku z planowanym wprowadzeniem nowym przepisów w 2018 r.

Prace CKM będą kontynuowane na następnych spotkaniach. 8) 8) 8)
Ku chwale archiwów i zasobu 8)

 
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Październik 26, 2017,
24 października odbyło się 10 (jubileuszowe :-*) posiedzenie CKM.

W trakcie obrad podsumowano prace związane z projektami przepisów metodycznych w sprawie ewidencjonowania, inwentaryzacji, sporządzania i zatwierdzania elektronicznych inwentarzy archiwalnych oraz z projektem zarządzenia w sprawie określenia zakresu i trybu działania komisji metodycznych w archiwach państwowych.

W trakcie dyskusji analizowalismy jeszcze kwestie związane  m.in. z datacją jednostek archiwalnych i ich wpływu na granice chronologiczne zespołu (zbioru) archiwalnego, a także problem egzemplarzy skarbowych środków ewidencyjnych i pomocy archiwalnych. Rozważalismy również kwestie związane z przechowywaniem i ewidencjonowaniem kopii materiałów archiwalnych w zasobie. Z tym ostatnim problemem archiwa nie mogą sobie poradzić od kilkunastu lat, mimo że kopie w zasobie gromadzą.

Uzgodniono tryb przeglądu obowiązujących przepisów metodycznych i wytypowania niektórych z nich do uchylenia lub nowelizacji (będziemy uchylać 8), szczególnie te, które się nie sprawdziły lub są nieprzydatne, chociaż teraz pewnie się okaże, że niektórzy właśnie bez tych nie będą mogli pracować ;D ;D ;D).
Rozpoczęlismy także wstępną dyskusję nad projektem wskazówek metodycznych w sprawie postępowania z materiałami audiowizualnymi w archiwach państwowych ? projekt przygotowany przez NAC.

W posiedzeniu uczestniczyli, oprócz członków CKM: Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych W. Woźniak, zastępca Naczelnego H. Niestrój oraz dyrektor Departamentu Archiwistyki M. Zdunek (ze względu na inne obowiązki nie uczestniczyli w całości posiedzenia).

Kolejne spotkanie (dwudniowe), zaplanowaliśmy na 13-14 grudnia.
Prace Centralnej Komisji Metodycznej będą kontynuowane 8) 8) 8)

I jeszcze jedno:
Reasumując: obecne pomysły CKM raczej nie znajdą poklasku u naszych naukowców... :-[
Rozczaruję cię, urzędasie ;D
Projekty, mimo że zostały rozesłane do uczelni, nie wzbudziły żadnego, powtarzam, żadnego zainteresowania. Nie wpłynęły do nas żadne uwagi, ani negatywne, ani pozytywne. Z tego wnoszę, że kompletnie nie interesuje to srodowiska naukowego :)
I tyle. ;)
Pozdrawiam


Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: urzędas w Październik 27, 2017,
Interesuje czy nie interesuje tego nie wiemy. Na pewno o tym nie świadczy przesyłanie lub nie pism do NDAP. Konferencja w Poznaniu pokazała że bardzo interesuje i że jest oczekiwanie spotkań i debat a nie wymiany pism.
Jakoś nigdy do tej pory CKM nie zaprosiła naukowców na swoje posiedzenia. Nie zaprosiła nawet przedstawicieli Stowarzyszenia "Archiwizjoner" https://www.facebook.com/archiwizjoner/, które swoje uwagi i to na dodatek szczegółowo uzasadnione przesłało. W zamian nawet nie doczekało się nawet merytorycznej odpowiedzi Naczelnego Dyrektora. A z protokołu CKM wynika, że CKM nawet nie potrafiła uzasadnić dlaczego uwagi przyjmuje lub odrzuca. Są nawet uwagi których nie rozumiała, ale nie prosiła o wyjaśnienie.
Pomijam kwestię braku jakiegokolwiek komentarza do uwag zgłoszonych przez archiwa państwowe.
Ludzie są racjonalni. Po co mają pisać, skoro i tak nikt tego nie bierze pod uwagę! Dyskutują więc na konferencjach, ale tam władza NDAP i MKiDN się czuje obrażona i nie podejmuje dyskusji. https://twitter.com/SerdynskiMichal/status/921105287301525504
Zachęcam też do przeczytania komentarzy tu: https://www.facebook.com/archiwizjoner/posts/1284273825016595 lub tu: https://www.facebook.com/archiwizjoner/posts/1283703738406937
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: crash0 w Październik 27, 2017,
Urzędasie  :(
Ja nie czuję się obrażony. Jedno z wystąpień, które miało na celu "zadanie pytań" (referent podkreślał, cyt. "ja tylko pytam"), które zawierało zrzuty ekranu wypowiedzi członków forum jest po prostu żenujące. Przemawia za tym brak kultury. Podkreślam, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Gdyby przytoczonych osób nie było na sali, nie mogłyby zabrać głosu. A nawet gdy to zrobiły to referent już nie podjął dalszej dyskusji.

I dodam od siebie.
Moim zdaniem nie interesuje. Przeprowadzając badanie dot. kształcenia zawodu archiwisty m.in. na uczelniach wyższych odpowiedzi otrzymałem tylko z ... 4 Uniwersytetów. Uważam, że jeżeli przesyłam pismo z prośbą o uwagi to na miejscu byłoby udzielenie choćby odpowiedzi pokroju "nie mam uwag".
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Hubert Mazur w Październik 29, 2017,
Michał, piszesz, że "Gdyby przytoczonych osób nie było na sali, nie mogłyby zabrać głosu". Mnie się wydaje, że dyskusja nad referatami wygłaszanymi na konferencjach naukowych przenoszona w w przestrzeń wirtualną (na IFAR, Twittera, Facebooka) bez możliwości włączenia się w nią samego zainteresowanego czyli referenta stała się normą. Nie rozumiem zatem, że czym się irytujesz. Wg nowych praktyk i standardów chyba można wyśmiewać, krytykować, negować czyjś dorobek naukowy, oceniać jej referat (nierzadko w sposób niemerytoryczny) nie bacząc na to, czy dana osoba będzie miała możność odniesienia się do zarzutów i uwag np. z uwagi na brak konta na Twiterze. Skąd zatem Twoja troska o rzeczową dyskusję akurat w tym przypadku?
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Październik 29, 2017,
Koledzy,
w tym wątku rozmawiamy o pracach CKM, o konferencji w Poznaniu dyskutujemy w innym wątku http://www.ifar.pl/index.php/topic,3436.msg23673.html#new

Pozdrawiam
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Marek Krzykała w Październik 29, 2017,
Koledzy,
w tym wątku rozmawiamy o pracach CKM, o konferencji w Poznaniu dyskutujemy w innym wątku http://www.ifar.pl/index.php/topic,3436.msg23673.html#new

Pozdrawiam


Słyszysz Michał? Patrz co i gdzie piszesz, bo to nie miejsce na taki bałagan. Nie zapominaj gdzie jesteś!
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Grudzień 05, 2017,
Na stronie NDAP pojawił się protokół 10 posiedzenia CKM, które odbyło się 24 października z 24 https://www.archiwa.gov.pl/pl/o-nas/cia%C5%82a-kolegialne/4408-ckm-2016-2018
11 posiedzenie zaplanowalismy na 12-13 grudnia.

Pozdrawiam metodycznie :)
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Styczeń 04, 2018,
Witajcie w Nowym Roku :)

Oto kolejne informacje z metodycznej działki:

W dniach 12-13 grudnia 2017 r. odbyło się XI posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018.
W trakcie posiedzenia przedyskutowaliśmy projekty nowelizacji przepisów metodycznych:
- w sprawie wskazówek metodycznych dotyczących zasad gromadzenia i opracowania materiałów ulotnych w archiwach państwowych,
- w sprawie porządkowania i ewidencjonowania dokumentacji kartograficznej w archiwach państwowych.

Celem nowelizacji jest ujednolicenie obowiązujących przepisów z przygotowanymi przez CKM przepisami o ewidencjonowaniu oraz inwentaryzowaniu zasobu archiwalnego w archiwach - przede wszystkim dostosowano odpowiednie zapisy do obowiązku prowadzenia ewidencji i inwentaryzacji w postaci elektronicznej w systemie ZoSIA (czyli wypadły wszelkie zalecenia dot. wydruków i kart inwentarzowych, a także jednostki inwentarzowe na rzecz archiwalnych). 
Tu drobna uwaga: przypominam, że jednostki archiwalne (a nie inwentarzowe) w przepisach o ewidencji to nie żadna nowość ani rewolucja, takie zapisy mamy już teraz.

Krytycznie oceniono dotychczasowe wskazówki metodyczne dotyczące zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych i zdecydowano o przygotowaniu nowego tekstu. Tak więc mam nadzieję, że do końca kadencji (czyli do września 2018 r.)  nowe przepisy dot. fotografii zostaną przedstawione Naczelnemu Dyrektorowi.

Omówiliśmy także projekt nowego przepisu dotyczący zasad eksploatacji  w archiwach systemu ZoSIA (w związku z usunięciem z przepisów o ewidencji zapisów o eksploatacji bazy SEZAM I ZoSIA powstała konieczność nowego przepisu w tym zakresie)  a także wykaz normatywów do uchylenia (przepisy o uproszczonych metodach opracowania tango down 8) 8)).

Kolejne posiedzenie CKM (prawdopodobnie w lutym) będzie poświęcone przepisom dot. postępowania z materiałami audiowizualnymi oraz fotografiami.

Uzgodniliśmy także, że prawdopodobnie w styczniu odbędzie się szkolenie dla pracowników archiwów w zakresie nowych przepisów o ewidencjonowaniu, inwentaryzacji i zatwierdzaniu inwentarzy.
Do zobaczenia :)

Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Kajka w Styczeń 31, 2018,
STAŁO SIĘ!!!
  Na stronie internetowej NDAP zostały opublikowane nowe zarządzenia  


zarządzenie nr 7 w sprawie ewidencjonowania zasobu archiwalnego w archiwach państwowych - https://www.archiwa.gov.pl/?/zarzadzenia_NDAP/zarz7_2018.pdf;

zarządzenie nr 8 w sprawie inwentaryzacji materiałów archiwalnych oraz sporządzania i zatwierdzania elektronicznych inwentarzy archiwalnych dla zespołów (zbiorów) w archiwach państwowych - https://www.archiwa.gov.pl/?/zarzadzenia_NDAP/zarz8_2018.pdf;

zarządzenie nr 9 w sprawie określenia zakresu i trybu działania komisji metodycznych w archiwach państwowych - https://www.archiwa.gov.pl/?/zarzadzenia_NDAP/zarz9_2018.pdf;

zarządzenie nr 11 w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji dokumentacji kartograficznej w archiwach państwowych - https://www.archiwa.gov.pl/?/zarzadzenia_ND?/zarz11_2018.pdf;

zarządzenie nr 12 w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji materiałów ulotnych w archiwach państwowych - https://www.archiwa.gov.pl/?/zarzadzenia_ND?/zarz12_2018.pdf;

zarządzenie nr 13 uchylające decyzję w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego przechowywanego w archiwach państwowych - https://www.archiwa.gov.pl/?/zarzadzenia_ND?/zarz13_2018.pdf;

zarządzenie nr 16 w sprawie zniesienia Komitetu Sterującego do spraw realizacji projektu Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA) - https://www.archiwa.gov.pl/?/zarzadzenia_ND?/zarz16_2018.pdf;

zarządzenie nr 17 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad opracowania i terminu składania rocznego sprawozdania opisowego z działalności archiwum państwowego oraz przedkładania cząstkowych sprawozdań statystycznych - https://www.archiwa.gov.pl/?/zarzadzenia_ND?/zarz17_2018.pdf[/size][/size]
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Styczeń 31, 2018,
Szanowni!
Ogłaszam sukces!
Wczoraj Naczelny Dyrektor W. Woźniak podpisał pakiet przepisów, przygotowanych przez CKM (wchodzą w życie jutro).
Kajka wymieniła je wyżej.

Pracowaliśmy pilnie od września 2016 r. , a więc przygotowanie projektów zajęło nam niespełna półtora roku 8) 8)

Przypomnę skład CKM:
1) Hanna Staszewska (MKiDN) - przewodnicząca,
2) Robert Górski (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) - sekretarz,
3) Kamila Follprecht (Archiwum Narodowe w Krakowie),
4) Małgorzata Król (Archiwum Akt Nowych),
5) Dariusz Magier (Archiwum Państwowe w Siedlcach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),
6) Zbigniew Marek (Archiwum Państwowe w Poznaniu),
7) Monika Płuciennik (Archiwum Państwowe w Gdańsku),
8 ) Barbara Ratajewska (Archiwum Państwowe w Lesznie),
9) Aleksandra Starczewska-Wojnar (Archiwum Państwowe w Opolu),
10) Jakub Żygawski (Archiwum Państwowe w Zamościu).

Oczywiście to nie wszyscy: ogromny wkład merytoryczny w nasze prace wnieśli pracownicy Departamentu Archiwistyki NDAP: Bartek Nowożycki, Maciej Zdunek, Michał Serdyński, A. Laszuk. Oczywiście także dyrektor Niestrój, no i przede wszystkim Naczelny Dyrektor W. Woźniak, który wyznaczył kierunek zmian (a kierunek jest słuszny :)).
Bardzo wszystkim dziękuję :) :) :)
Jak widzicie, całkiem sporo w tym gronie ifarowców 8) 8) 8)

Wczoraj i dziś trwało szkolenie w NDAP dla archiwistów, gdzie wyjasnialismy zmiany.

Szanowni,
Najważniejsze ustalenia nowych przepisów;
-   archiwa przechodzą na ewidencję elektroniczną (nie musimy już drukować kart zespołów, ksiąg nab/ubyt/przes itd.),
-   do klasyfikacji materiałów wprowadzamy postać (tradycyjną i elektroniczną), dopiero potem jest podział na rodzaje dokumentacji,
-   mamy elektroniczny inwentarz archiwalny, a w nim, uwaga! Wstęp jako raport z systemu ZoSIA (widziałam dziś reakcje archiwistów, wielu bardzo się podobał),
-   inwentarze będzie zatwierdzał dyrektor, po uprzedniej akceptacji kierownika,
-   komisje metodyczne będą istnieć w każdym archiwum (teraz mamy kilka łączonych), ale ich rola została ograniczona do roli organu ściśle opiniodawczego, i to na życzenie dyrektora, dyrektor będzie mógł zapytać km o opinię przed zatwierdzeniem inwentarza, ale nie musi,
-   uchylamy wskazówki o uproszczonych metodach opracowania,
-   likwidujemy nawiasy kwadratowe w uzupełnieniach tytułów oryginalnych,
-   nie ma obowiązku tłumaczenia tytułów obcojęzycznych ani ich transliteracji
itd?.

Jak widzicie, wszystkie te tematy były dyskutowane na naszym forum, także na zjazdach ifarowych.
IFAR rulez 8) 8) 8)

Oczywiście wszystko to było możliwe także dzięki temu, że ZoSIA wreszcie jest wdrożona we wszystkich archiwach.  :)

Szanowne koleżanki archiwistki i koledzy archiwiści (wiem, że IFAR jest czytany w archiwach):
Mam szczerą nadzieję, że szybko dojdziecie do wniosku, że te nowe regulacje ułatwią Wam pracę, a ich ujednolicenie i uporządkowanie sprawi, że ewidencjonowanie i inwentaryzacja będą przyjemniejsze.
No i że zyskają na tym nasi użytkownicy, którzy tak często byli wymieniani przez dyrektora Woźniaka w jego wypowiedziach wczoraj i dziś.
Bardzo dziękuję za wszystkie sympatyczne i wspierające nas głosy o naszej pracy, które usłyszałam wczoraj i dziś w kuluarach. :)
A nieprzekonanych bardzo proszę o wykazanie dobrej woli.  8)

Pozdrawiam serdecznie
PS. CKM nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, pracujemy dalej. 8) 8) 8)
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Marzec 14, 2018,
7 marca w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyło się kolejne posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018 8) 8) 8)
https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4687-xii-posiedzenie-centralnej-komisji-metodycznej

Pozdrawiam
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Kwiecień 17, 2018,
W dniach 4-5 kwietnia odbyło się 13 posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018.

Podczas obrad kontynuowaliśmy prace nad projektami zarządzeń Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych:
- w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji fotografii w archiwach państwowych,
- w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji dokumentów dźwiękowych i filmowych w archiwach państwowych.

W naszych pracach aktywnie uczestniczą pracownicy NAC, których wiedza i doświadczenie praktyczne w zakresie postępowania z materiałami audiowizualnymi stanowią bardzo istotne i cenne wsparcie merytoryczne.
Przy tej okazji po raz kolejny przekonuję się, jak momentami niełatwe jest porozumienie między archiwistami, którzy zajmują się tylko jednym rodzajem dokumentacji i (dotyczy to oczywiście wszystkich specjalistów: tych ?aktowych?, ?fotograficznych?, itd.). Dodatkowo praktyka w różnych archiwach jest często inna i stąd także potrzeba dyskusji i wyjaśniania rozmaitych odmienności. Ale wszyscy uczymy się wzajemnie 8)

Mam nadzieję, że projekty w maju trafią do archiwów do opiniowania. Jestem bardzo ciekawa opinii koleżenstwa :)
Pozdrawiam
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Czerwiec 26, 2018,
W dniach 5-6 czerwca odbyło się kolejne, 15. posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018.

Podczas obrad zapoznaliśmy się z uwagami archiwów do projektu zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji fotografii w archiwach państwowych. Uwagi przysłało 16 archiwów, a najdziwniejsze dla mnie to pytanie z kilku archiwów: skąd się bierze tytuł fotografii??
Aż strach się bać, skąd koledzy archiwiści biorą tytuł j.a., gdy nie jest on napisany na okładce.
W przypadku fotografii podpowiadam ;): należy dokładnie obejrzeć obraz na fotografii na tej podstawie sformułować tytuł.  :)


Zgodnie z projektem inwentaryzacja dokumentacji fotograficznej zostanie uproszczona dzięki uwzględnieniu możliwości inwentaryzacji jednostki archiwalnej stanowiącej grupę fotografii oraz odejściu od obligatoryjnego opisu każdej fotografii.
Każdy, kto opisywał fotografię wg obecnych przepisów wie, jakie to uciążliwe: nawet dla pojedynczej fotografii najpierw trzeba wymyślić temat na poziomie tytułu jednostki, potem tę samą fotografię opisać jako obiekt. Kończymy z tym. 8)
Teraz będzie można zarówno pojedyncza fotografię jak i grupę foto (traktowaną jako jedną jednostkę archiwalną) opisać za pomocą tego samego zestawu danych. Oczywiście pozostaje możliwość opisu każdej fotografii wchodzącej w skład jednostki składającej się z wielu fotografii, ale to dla chętnych i tak naprawdę powinniśmy to robić w uzasadnionych przypadkach, kiedy obrazy na fotografiach są na tyle zróżnicowane, że pogłębiony opis jest potrzebny.
Kiedy przepis wejdzie w życie?
Wtedy, gdy system ZoSIA zostanie przystosowany.

Teraz CKM kontynuuje prace nad przepisami dot. zasad porządkowania i inwentaryzacji dokumentów dźwiękowych i filmowych w archiwach państwowych. mam nadzieję, że projet zostanie przesłany do archiwów w lipcu.
Pozdrawiam
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Paweł z ... w Czerwiec 26, 2018,
Czy zasady porządkowania i inwentaryzacji uwzględniają nowe możliwości techniczne w przypadku fotografii cyfrowych? np. metadane fotografii czy funkcje automatycznego rozpoznawania twarzy na fotografiach?
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Czerwiec 27, 2018,
W przypadku metadanych jak najbardziej, z foto cyfrowych wiele z nich ma być zaciąganych automatycznie (oczywiscie potrzebna jest modyfikacja systemu ZoSIA).
A metody identyfikacji twarzy (lupa czy opcja automatyczna) nie są regulowane przepisami, tu archiwiści mają wolną rekę.
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Bolek w Czerwiec 27, 2018,
Są jakieś plany ogarnięcia tematu jednostek aktowych (i innych) kwalifikujących się do przekazania do archiwów zagranicznych? W archiwach zdarzają się takie np. wyłączane podczas porządkowania zespołów.
I co dalej ze scalaniem międzyarchiwalnym?
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Czerwiec 28, 2018,
Są jakieś plany ogarnięcia tematu jednostek aktowych (i innych) kwalifikujących się do przekazania do archiwów zagranicznych? W archiwach zdarzają się takie np. wyłączane podczas porządkowania zespołów.
CKM nie ma kompetencji w tym zakresie, to już wyższa polityka ;)
Przekażę pytanie do NDAP. Swoją drogą ciekawe, jaka jest skala tego zjawiska.
Cytat: Bolek
I co dalej ze scalaniem międzyarchiwalnym?
Z tego co wiem to scalanie trwa, dane do sierpnia 2017 roku tutaj: http://www.ifar.pl/index.php/topic,1480.msg20847.html#msg20847
W sprawozdaniu rocznym za 2017 r. te same dane: Naczelny Dyrektor zatwierdził 80 wniosków https://www.archiwa.gov.pl/files/SPRAWOZDANIE_2017.PDF
 
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Jarek w Wrzesień 05, 2018,

Cytuj
Tekst projektu przekazano również przedstawicielom następujących uczelni: Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4781-posiedzenie-końcowe-centralnej-komisji-metodycznej

Cytuj
W Krakowie nie ma Uniwersytetu Przyrodniczego, tylko Rolniczy lub Pedagogiczny.
Poza tym wśród wymienionych uczelni brakuje dwóch wiodących: Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński.
Szkoda też, że projektu nie wysłano do specjalistów z archiwów Radia i Telewizji.
https://pl-pl.facebook.com/archiwizjoner/

Zapewne chodziło o Uniwersytet Pedagogiczny?
Mam takie niejasne podejrzenie że tylko uczelnie wymienione w komunikacie na archiwa.gov.pl były zainteresowane otrzymywaniem projektów przepisów.
Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Wrzesień 05, 2018,
Tak, chodzi oczywiście o Uniwersytet Pedagogiczny.
Ale po kolei.

29 sierpnia 2018 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018.
Zakończyliśmy prace nad projektem zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji dokumentów dźwiękowych i filmowych w archiwach państwowych. Na tym ostatnim posiedzeniu omówiliśmy uwagi z archiwów: otrzymaliśmy odpowiedzi z 10 archiwów, z czego z 5 przyszły uwagi.
Tekst projektu przekazano również przedstawicielom następujących uczelni: Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Projekt został wysłany przez NDAP przedstawicielom tych uczelni wyższych, które zostały zaproszone przez  Naczelnego Dyrektora na spotkaniu organizacyjnym w dniu 11 lipca b.r. do udziału w radzie naukowej, której celem będzie współpraca NDAP i archiwów państwowych ze środowiskami naukowymi.
Nie otrzymaliśmy żadnych opinii ani uwag z powyższych ośrodków w przedmiocie tekstu projektu.

A teraz krótkie podsumowanie tej niezwykle intensywnej i pracowitej 2 ?letniej kadencji:
- 17 posiedzeń, z czego kilka kilkudniowych,
- 12 opracowanych i wdrożonych przepisów (mamy inwentarz elektroniczny jako raport z systemu i normalne tytuły jednostek archiwalnych, bez nawiasów kwadratowych 8))), to pierwszy w dziejach archiwów CKM, który sam przygotował projekty przepisów,
- 2 gotowe projekty: dot. fotografii oraz dokumentów dźwiękowych i filmowych (czekamy na nowe moduły w ZoSIA, żeby je Naczelny Dyrektor mógł podpisać),
- jawność prac, protokoły posiedzeń i projekty dostępne w Internecie, informacje na stronie www.archiwa.gov.pl i na IFAR, a na 10 i 11 zjeździe IFAR również mówiłam o naszych pracach,
- przeprowadzenie szkolenia w zakresie ewidencjonowania i inwentaryzacji,
- wiele godzin bardzo interesujących, owocnych, wspaniałych dyskusji metodycznych na posiedzeniach,
- bardzo ciekawe dyskusje również tu, na forum (pozdrawiam dyskutantów :)),
- nie działaliśmy w próżni, lecz w ścisłym porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem, który na bieżąco był przeze mnie informowany o postępie prac, zresztą, w miarę możliwości, dyrektor W. Woźniak przychodził na nasze spotkania, a prawie we wszystkich posiedzeniach brał udział dyrektor Departamentu Archiwistyki Maciej Zdunek.

Myślę, że to była przełomowa kadencja, wiele spraw udało nam się metodycznie załatwić, wiele z pewnością uda się dopiero wtedy, gdy będzie nowa ZoSIA.

Również w tym miejscu, na forum, chciałabym bardzo podziękować koleżankom i kolegom, którzy pracowali w tym zbożnym metodycznym dziele: członkom CKM i osobom nam pomagającym. :)

Dziękuję za wszystkie głosy wsparcia (a było ich całkiem sporo), dziękuję naszym oponentom za merytorycznie krytyczne uwagi, jeśli były zasadne, braliśmy je pod uwagę.

Mam nadzieję, że CKM kadencji 2016-2018 dobrze zapisze się w historii polskiej metodyki archiwalnej. 8)

Ku chwale archiwów i zasobu. :)

Tytuł: Odp: CKM kadencji 2016-2018
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Listopad 06, 2018,
A tutaj wszystkie protokoły posiedzeń oraz sprawozdanie z działalnosci https://www.archiwa.gov.pl/pl/o-nas/cia%C5%82a-kolegialne/4408-ckm-2016-2018?fbclid=IwAR2Ni-whBH3nzNtA_xM4rRws-GLp-5xxVd8rkIju1dH8y2KxflaAZ4G49MA