IFAR

Internetowe Forum Archiwalne => Metodyka Archiwalna => Wątek zaczęty przez: Hanna Staszewska w Grudzień 31, 2009,

Tytuł: Brakowanie dokumentacji z zasobu własnego archiwów państwowych
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Grudzień 31, 2009,
Ukazało się Zarządzenie Nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwów państwowych w raz załącznikami:
http://archiwa.gov.pl/lang-pl/prawo/70-akty-normatywne-naczelnego-dyrektora-archiwow-pastwowych.html
Tytuł: Odp: Brakowanie dokumentacji z zasobu własnego archiwów państwowych
Wiadomość wysłana przez: Hanna Staszewska w Styczeń 04, 2010,
Powyższe zarządzenie należy przyjąć z zadowoleniem (jest o wiele, wiele lepsze od projektu, który dyskutowaliśmy także na forum (http://www.ifar.nac.gov.pl/index.php?topic=1176.0)).
Tekst zarządzenia reguluje w sposób jednoznaczny wiele kwestii związanych z brakowaniem, co, miejmy nadzieję, ujednolici praktykę archiwów w tej materii.

Do czego jednak można mieć zastrzeżenia?
1.   Nie określono terminu, w jakim NDAP i CKAOD jest zobowiązana do zakończenia procedury wartościowania, a to z pewnością przedłuży zatwierdzanie zespołów (wartościowanie należy przeprowadzić przed przyjęciem inwentarza przez komisję metodyczną archiwum).
2.   Nie unieważniono następujących aktów: Pisma NDAP z dnia 12 lutego 1952 r. w sprawie przestrzegania instrukcji w sprawie przedstawiania wniosków o zatwierdzenie brakowania z zespołów własnych archiwów centralnych i wojewódzkich oraz Pisma NDAP z dnia 23 kwietnia 1955 r. w sprawie sposobu opracowywania wniosków o zezwolenie na zniszczenie akt, wybrakowanych z poszczególnych zespołów archiwalnych.
Czy to oznacza, że one nadal obowiązują?