Internetowe Forum Archiwalne > Archiwizacja materiałów cyfrowych i digitalizacja analogowych

BRAKOWANIE

(1/1)

edexter:
Poszukuję wszelkich danych na temat brakowania materiałów audiowizualnych. Interesują mnie w szczególności akty prawne poruszające ten problem.Z góry dziękuję za udzielone informacje!

Kazimierz Schmidt:
Drogi Edexterze.
Poruszyłeś ciekawy problem - nie jestem tylko do końca pewien czy w tym miejscu (digitalizacja i archiwizacja cyfrowych) powinniśmy rozpocząć dyskusję o materiałach audiowizualnych. Rzecz dotyczy raczej metodyki archiwalnej - a zwłaszcza wartościowania materiałów.  Być może warto także stworzyć nowy folder przeznaczony na dyskusję wyłącznie o materiałach audiowizualnych. Jak pojawi się więcej dyskutantów - to na pewno taki folder powstanie i ten wątek tam zostanie przeniesiony.

Aby nie pozostawiać pytania bez odpowiedzi :
krótko:
Akty prawne dotyczą przede wszystkim zachowywania (ochrony) a nie brakowania materiałów. Po cóż niby miałby się ktoś zajmować ustalaniem reguł prawnych dla brakowania? Brakuje się po prostu to czego się nie zachowuje

więcej:
Jeżeli zaś pytanie ma związek z rozporządzeniem Ministra Kultury sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) w którym to akcie prawnym znajdujemy załaczniki dotyczące brakowania dokumentacji aktowej (zał.4) i tecznicznej (zał.5), a nie ma żadnego wzorca formularza dla materiałów audiowizualnych... I zwyczajnie chodzi o to jak formalnie wybrakować aby było lege artis... to odpowiem tak:

1. skoro nie ma wzorca dla materiałów audiowizualnych to nie ozancza, że "na siłę" należy stosować wzorzec dla dokumentacji technicznej (znane mi są takie interpretacje).

2. w ustawie archiwalnej jest zapisane, że Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ustali, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji, uwzględniając:
1) szczególny zakres i sposób działania radia i telewizji;
2) potrzebę szczególnej ochrony materiałów archiwalnych przed utratą lub zniszczeniem.


Jak wiadomo minister tego dotąd nie zrobił (choć może w końcu zrobi  :D )
Mam nadzieję, że będzie to rozporządzenie nowoczesne, uwzględniające rewolucję technologiczną jaka sie dokonała w mediach, a przede wszytkim nie przywiązujące zapisu na trwałe do nośnika... Ale to temat rzeka.
Dlatego aby przybliżyć jak wygląda bliżej sprawa postępowania z materiałami audiowizualnymi odsyłam do moich nieco większych tekstów   na www.archiwa.net. Tamże:
◊ Archiwizowanie dokumentów audiowizualnych
◊ Archiwa audiowizualne, a sprawa polska
gdzie wyjaśniam bliżej o co w tym wszystkim chodzi. Tamże nieco o rozwiązaniach zagranicznych.
Głupio mi kierować do swoich tekstów ale nie bardzo jest do czego innego (przynajmniej w języku polskim). Nie ma się zresztą co dziwić gdyż zbiory tego rodzaju są faktycznie wyjątkowe, a to oznacza że mało osób się nimi zajmuje.  UE przygotowuje rekomendację dla postępowania z materiałami audiowizualnymi, ale tylko ... kinowymi (czyli przeznaczonymi do wyświetlania wkimach) zob. http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/cine1_en.htm

nie należy mylić tej rekomendacji (propozycji) z przyjętymi traktatami Rady Europy (nie mylić z UE!) opisanymi w jednym z wyżej cytowanych tekstów (tamże linkownia)
ks

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej