Internetowe Forum Archiwalne > Metodyka Archiwalna

Wydawanie decyzji

(1/1)

Kadrowa:
Mamy sytuację, że pracownik był na kontroli zastał nieprawidłowości, które opisał w protokole i wszczyna postępowanie administracyjne o usunięciu nieprawidłowości, a potem wydaje decyzję na ten temat - wiadomo, że postępowanie i decyzja dostaną ten sam numer sprawy oraz ewentualne odwołania od tej decyzji.
Kolejnym krokiem będzie wydanie kolejnego postępowania administracyjnego i kolejnej decyzji o karze za te nieprawidłowości. Czy to kolejne postępowanie dostanie ten sam numer sprawy, które ma to pierwsze ?? ( Według mnie tak, bo to ciągle dotyczy tego samego protokołu i tych samych nieprawidłowości).
Dobrze rozumuję ?
Pomocy  :(

Barsa:
Zależy.... w mojej ocenie od tego czy to wszystko o czym piszesz mieści się w jednym symbolu z JRWA, jak tak to jedna sprawa.

Kadrowa:
Myślę, że tak, bo to wszystko dotyczy kontroli ASF, a w klasie JRWA dotyczącego tego zagadnienia mamy w kolumnie "Uszczegółowienie hasła klasyfikacyjnego" wpisane, że ta konkretna klasa może zawierać "Protokoły kontroli, wnioski, decyzje, zalecenia, korespondencja z podmiotami".
Oczywiście jedną sztukę decyzji odkładamy do teczki, którą mamy utworzoną na same decyzje :)

Ciężko mi z takimi decyzjami jak się nie ma doświadczenia  ::)

Barsa, dziękuję za odzew  ;)

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej