Internetowe Forum Archiwalne > Metodyka Archiwalna

deklaracje rozliczeniowe ZUS

(1/3) > >>

000paula:
Witam. Jak długo w Państwa placówkach przechowuje się deklaracje ZUS DRA, RCA, RZA ? Od jakiego momentu liczy się ich okres przydatności - od zakończenia stosunku pracy pracownika czy od dnia wysyłki deklaracji do ZUS? Bo znalazłam dwie wersje i zaczęłam się zastanawiać nad tym.  Wg obecnego JRWA mamy B10 (kilka teczek zostało już wybrakowanych, bo zakres dat był 2003-2011 i nie wiem czy poprawnie?) przy czym osobno mamy klasyfikację "Zgłoszenia i wyrejestrowania z ZUS" przechowywane na B50. Proszę o podpowiedzi.

Barsa:
Zgłoszenia i wyrejestrowania to m. in. ZUS ZCNA, ZUA, ZWUA... często właśnie kadry chcą to trzymać 50 lat (podstawy prawnej nie znam i dotyczy to raczej sytuacji sprzed 2019), często też było to trzymane w aktach osobowych.

Te co Ty podałaś to są dokumenty rozliczeniowe, w większości znanych mi JRWA B!0.

000paula:
Super, trochę jestem spokojniejsza. A to B10 od kiedy powinno się liczyć - mam nadzieję, że tak jak u mnie - od momentu złożenia tejże deklaracji w ZUS ?

Barsa:
Od złożenia.

Rovan:
Okres przechowywania liczymy od ustania stosunku pracy lub złozenia raportu informacyjnego do ZUS.
Podstawą prawna jest art. 125a ust. 4 i 4a ustawy o emeryturach i rentach:

--- Cytuj ---4. Płatnik składek jest zobowiązany przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika, z zastrzeżeniem ust. 4a.
4a. Płatnik składek jest zobowiązany przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty ubezpieczonego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym:
1) ubezpieczony zakończył pracę u danego płatnika składek, w przypadku ubezpieczonego zgłoszonego u danego płatnika składek do ubezpieczeń po dniu 31 grudnia 2018 r.;
2) został złożony raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

--- Koniec cytatu ---

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej