Internetowe Forum Archiwalne > Metodyka Archiwalna

Zła klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji

(1/1)

Początkujący archiwista:
Witam. Co zrobić w sytuacji, gdy pracownik źle nadał znak sprawy na dokumentach dotyczących zabierania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym. Jest znak o symbolu: 0615, haśle: Współdziałanie z instytucjami i innymi jednostkami organizacyjnymi, kat. arch.: B-25, natomiast według obowiązującego jrwa powinien być znak o symbolu: 4311, haśle: postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, kat. arch.: B-10. Czy napisać na spisie zdawczo-odbiorczym prawidłowy znak, tytuł teczki i kat. arch. zgodnie z jrwa tj. 4310 i B-10, a ten nieprawidłowy znajdujący się na pismach zignorować? Czy może napisać oba znaki i tytuły jeden pod drugim, a kat. arch. B-10       
i napisać pod spisem zda.-odb. adnotacje że pracownik prowadzący sprawy nadał nieprawidłowe znaki sprawy? Czy napisać taki znak i tytuł teczki i kat. arch. zgodne ze znakiem, który nadał pracownik, czyli 0615 i B-25.

Rovan:
W opisie teczki (oraz na spisie z/o) należy nad/pod błędnymi danymi podać prawidłowe, umieszczając je w nawiasach kwadratowych.
Niektórzy zalecają aby błędne dane dodatkowo przekreślić (zachowując ich czytelność).

aggre:
A co jeśli błędny znak sprawy dot. kontroli AP - sprawa powinna otrzymać znak 080, Kontrole, kat. A, a błędnie przypisany znak sprawy to 081 Kontrola zarządcza, kat. A - został wyłapany na poziomie spisu spraw? To była pierwsza sprawa w tym roku pod danym symbolem klasyfikacyjnym i teraz pojawiła się kolejna sprawa do tej klasy prawidłowej, czyli 080. Co z tym zrobić?

Rovan:
Najprościej przerejestrować do właściwej teczki rzeczowej.
Procedura taka sama jak przy wznawianiu spraw, czy przejmowaniu ich przez nowa komórkę.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej