Internetowe Forum Archiwalne > Kształtowanie zasobu archiwalnego

Ponowna kwalifikacja

(1/1)

Katryn:
 W zarządzeniu mojego zakładu pracy widnieje art. cytuję " Dokumentacja wytworzona i zgromadzona w ( mój zakład pracy ) przed dniem wejścia w życie zarządzenia podlega ponownej kwalifikacji do kategorii archiwalnych określonych w jednolitym rzeczowym wykazie akt, o którym mowa w art. 1 pkt. 2, jeżeli dotychczasowe przepisy określiły niższą wartość archiwalną tej dokumentacji lub krótszy okres jej przechowywania"
Proszę o pomoc jak mam się do tego zabrać.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej