Internetowe Forum Archiwalne > Kształtowanie zasobu archiwalnego

Akt ustalenia jednostki, w której powstają materiały archiwalne

(1/1)

Zombi:
Dzień dobry,
W sumie to tylko ciekawostka, bo sprawy są stare, ale warto wiedzieć, że Naczelny Sąd Administracyjny ostatnio (październik 2020 i grudzień 2021) dwukrotnie pochylił się nad tym, czy sposób ustalania przez AP, które jednostki państwowe wytwarzają lub przechowują materiały archiwalne (i tym samym sa obowiązane prowadzić archiwum zakładowe z prawdziwego zdarzenia), jest prawidłowy. Dwukrotnie orzekł na korzyść AP. Można powiedzieć, że kryteria kwalifikacji dokumentacji do materiałów archiwalnych podane w wiekowym podręczniku: H. Robótka, B. Rymaszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989, ss. 37-43, stały się częścią systemu prawnego  ;D . NSA bowiem ocenił, że ich stosowanie jest wystarczające do poprawnego działania AP w tego rodzaju sprawach.
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/96520D96B4
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AF2FE78235

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej