Internetowe Forum Archiwalne > Metodyka Archiwalna

Daty skrajne - karty roczne wynagrodzeń osobowych

(1/2) > >>

Aleksandra:
Witam,
mam problem z ustaleniem dat skrajnych kart rocznych wynagrodzeń osobowych. Przykład:
Pracownik rozpoczął pracę w 2015 r. zwolnił się w 2018 r., w 2019 r. dostał 13-stkę (papier doszedł do jego teczki), a w 2020 r. doszedł jeszcze PIT.
Pytanie o daty skrajne dla jego teczki - 2015-2018? czy 2015-2020? Liczymy od daty zwolnienia, czy ostatniego pisma??

kkk:
Robisz to jako pracownik zatrudniony w komórce księgowej (płac) czy archiwistka?
Jako pracownik płac, to interesuje Cię wynagrodzenie (lista płac), data od data do (listy płac to dokumentacja nietworząca akt spraw). Data zwolnienia pracownika, to sprawa kadr i dokumentów znajdujących się w teczce akta osobowe, są to różne znaki spraw. Jako archiwistka, to przyjmujesz dokumentacje od innych komórek na podstawie spisu zo , ale zgodnie z tym co powyżej.

000paula:
A co jeśli, jednostka nie ma podziału na komórki ?

Leksandra:
Data ostatniego pisma.
W spisie zdawczo-odbiorczym akt osobowych jest miejsce na zapis o datach zatrudnienia i datach skrajnych dokumentacji. Jeżeli jednostka decyduje się na wpinanie kart zarobkowych do akt osobowych, tonależyuwzględnić datę datę sporządzenia  kartoteki, zwłaszcza że trzynastkę wykazuje się w roku wypłaty (mimo że dot. poprzedniego roku)

Leksandra:
A ja mam problem z datami skrajnymi akt osobowych w innym przypadku, a mianowicie, w sytuacji, gdy były pracownik zwraca się z wnioskiek o wydanie kopii dokumentaji pracowniczej, wniosek ten dołącza się do akt osobowych, co burzy daty skrajne dokumentacji w teczce  :(
Daleka jestem od wycofywania akt z archiwum i ponownego przyjmowania ich, zwłaszcza, że takie rzeczy robi u nas archiwista i de facto nie ma mowy o wycofywaniu takim jak przy wznowieniu sprawy.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej