Internetowe Forum Archiwalne > Udostępnianie

Użycie metalowej okrągłej pieczęci z orłem do sporządzenia odpisu

(1/1)

mneste:
Dzień dobry Państwu,

Zwracam się z pytaniem czy do wykonania odpisu decyzji administracyjnej wymagana jest pieczęć okrągła z orłem?

Bogusława Deryło:
Jeżeli ma to być odpis uwierzytelniony to tak - taka pieczęć służy właśnie do uwierzytelniana dokumentów wydawanych przez urząd.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej