Internetowe Forum Archiwalne > Metodyka Archiwalna

Teczka zespołu

(1/2) > >>

Bolek:
Może ktoś wie, jaki przepis a archiwach państwowych wprowadził pojęcie "Teczka zespołu"?

Herman:
A co to za twór?

Bolek:
To wątek nie poświęcony archiwom zakładowym i składnicom akt.

Hanna Staszewska:
Pojęcie to pojawia się w jrwa dla archiwów państwowych z 2012 r. (to chyba aktualny wykaz?) pod numerem 5311  https://www.archiwa.gov.pl/pl/zarzadzanie-dokumentacja/prawo-archiwalne/akty-normatywne-naczelnego-dyrektora-archiw%C3%B3w-pa%C5%84stwowych

Oczywiście w poprzednich wykazach też funkcjonowało, z tego co pamiętam były to teczki o numerze 616.

Bolek:
Tak w jrwa jest i było o czymś takim mowa. Natomiast zastanawiam się czy w zamierzchłych czasach jakieś zarządzenie NDAP nie wprowadziło tego w pewnym sensie środka ewidencji. Tak jak wprowadzono  kartoteki i karty zespołów/zbiorów, inwentarze, inwentarze skarbowe, spisy zespołów itp.

W poprzedmim jrwa, było coś takiego jak 616 - Materiały informacyjne o zespołach archiwalnych (A) z zapisem w uwagach: Dla każdego zespołu archiwalnego prowadzi się odrębne teczki zawierające protokoły przejęcia akt, spisy zdawczo-odbiorcze materiałów, protokoły brakowania akt itp.

Teraz jest: 5311 - Teczki zespołów (zbiorów) archiwalnych (A) z zapisem w uwagach: wskazane jest prowadzenie w systemie tradycyjnym dla każdego zespołu (zbioru) archiwalnego teczki zbiorczej

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej