Internetowe Forum Archiwalne > Udostępnianie

Udostępnianie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem

(1/1)

mneste:
Proszę Państwa czy można potwierdzić za zgodność z oryginałem dokumenty, które nie zostały wytworzone w organie ale znajdują się w aktach sprawy organu. Dodam że dokumentacja dotyczy rekompensaty za mienie zabóżańskie. Dodatkowo proszę rozpatrzyć czy dokument  typu oświadczenie spisane i podpisane w obecności pracownika organu jest dokumentem urzędowym czy prywatnym?

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej