Internetowe Forum Archiwalne > Archiwizacja materiałów cyfrowych i digitalizacja analogowych

Słownik archiwalny - born digital

(1/2) > >>

mw0:
Dzień dobry, przeglądałem słowniki Jacka Tomaszczyka ("Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa") oraz projekt "Angielsko-polskiego słownika terminologii archiwistycznej" (NDAP, 2016) szukając wzorcowych tłumaczeń dla pojęcia born-digital. Janusz S. Bień (między innymi) w swoich pracach tłumaczy to jako "cyfrowo urodzone"), co moim zdaniem jest zbyt naturalistyczne - chodzi przecież nie urodzenie, ale wytworzenie... W literaturze na temat archiwizacji webu funkcjonuje do tego pojęcie reborn-digital, oznaczające dokument cyfrowy (powstały w wyniku digitalizacji lub urodzony cyfrowo), który w procesie gromadzenia i archiwizacji zmienia swoje właściwości - tłumaczenie tego jako dokument odrodzony cyfrowo nie wydaje mi się specjalnie szczęśliwe.

Czy w ogóle da się znaleźć jakieś dobre rozwiązanie tego problemu? Czy tłumaczenie jako cyfrowo wytworzony (born) /cyfrowo-odtworzony lub cyfrowo przetworzony (reborn) byłoby Waszym zdaniem poprawne? Czy Centralna Komisja Metodyczna przy NDAP mogłaby tu pomóc?

sirsilis:
termin "born digital" jest w użyciu od dawna (raczej sferze bibliotek cyfrowych niż archiwów), tłumaczenia są pewne różne i może nie są najlepsze. Płoszajski swych "Standardach..." definiuje  "born digital" jako "naturalne obiekty cyfrowe" Proponuje on "W celu odróżnienia takich obiektów cyfrowych od tych, które powstały od razu w formie cyfrowej (naturalnych obiektów cyfrowych) proponuje się nazywanie ich w niejednoznacznych sytuacjach odwzorowaniami cyfrowymi lub obiektami cyfrowymi wtórnymi."

Generalnie w archiwistyce naszej brakuje nowego słownika a wraz z nim terminów, które już od wielu lat funkcjonują w literaturze i praktyce. Jest  to  już jest obszar NDAP która jakoś się nie kwapi... rzecz to prosta nie jest ale mieli tyle czasu... Przecież były oddolne próby, tu na forum...

tłumaczenie jako cyfrowo wytworzony (born) /cyfrowo-odtworzony lub cyfrowo przetworzony (reborn) jest wg mnie dobra propozycją...

odnośnie archiwizacji webu... jest to na razie dla archiwistów państwowych tudzież innych jakaś efemeryda...

Jarek:
Naturalny dokument elektroniczny - dokument będący od początku swojego istnienia zbiorem zapisanym w postaci elektronicznej, możliwym do odczytania wyłącznie za pośrednictwem odpowiednich urządzeń elektronicznych, nieposiadający pierwowzoru w postaci nieelektronicznej (Dz.U.2011.14.67)

Anna Sobczak:
Tutaj można znaleźć informacje o rozwoju terminologii związanej z cyfrowymi materiałami w Niemczech: http://www.nac.gov.pl/wp-content/uploads/2015/05/miedzy_tradycyjnym_a_wirtualnym_archiwum.pdf (roz. 6, s. 211-212, przypis 16, s. 9-10).

Ja stosuję natywnie elektroniczny dla born digital; wtórnie elektroniczny dla tych, które zostały przetworzone na cyfrowe z analogowych nośników. 

Jarek:
A tutaj można znaleźć systematykę dokumentów elektronicznych opartą o rodzime doświadczenia :) :
https://www.archiwa.gov.pl/files/dokument_elektroniczny_-_przewodnik_i_katalog_dobrych_praktyk.pdf

Pojęcia naturalny dokument elektroniczny i odwzorowanie cyfrowe, które pojawiły się w rozporządzeniu z 2011 r., są już powszechnie stosowane w archiwistyce i w praktyce kancelaryjnej podmiotów posługujących się dokumentami elektronicznymi. Znajdziemy je także choćby w instrukcji kancelaryjnej dla archiwów państwowych.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej