Internetowe Forum Archiwalne > Archiwa Zakładowe

Referencje a zamówienia publiczne

(1/2) > >>

EwelinaP:
Mam pytanie - pod jakim numerem prowadzicie w Waszych jednostkach referencje? Czy są one częścią dokumentacji zamówień publicznych, umów, czy może jeszcze prowadzicie je zupełnie odrębnie?

agapoli89:
Podbijam pytanie :)

szymek:
Dokument referencji służy jedynie potwierdzeniu należytego wykonania zamówienia. Dokonując oceny treści referencji, za wystarczające należy zatem uznać istnienie możliwości przyporządkowania złożonych referencji do jednego spośród zamówień wskazanych w wykazie, oraz zawarcie w jej treści, stwierdzenia, że zamówienie to zostało wykonane należycie.

Szymon:
czy coś więcej w temacie referencji?

Rovan:
Referencje są składane w związku z konkretną sprawą (tu sprawą jest zamówienie publiczne) i jako takie są częścią akt tej sprawy. Nie tworzą osobnego zbioru referencji, nie podlegają osobnej klasyfikacji, czy kwalifikacji.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej