Internetowe Forum Archiwalne > System informacji o zasobie archiwów państwowych

Archiwa w państwie usługowym - kiedy?

(1/1)

Hanna Staszewska:
W NINA trwa bardzo ciekawa konferencja "Państwo usługowe" (właściwym organizatorem jest Centralny Ośrodek Informatyki MSW, którego dyr. jest N. Bończa-Tomaszewski).
W programowym wystąpieniu N. Bończa-Tomaszewski wyłożył ideę i filozofię państwa usługowego, niejako w kontrze do państwa regulacyjnego.
Poniżej abstrakt:
"Czy w epoce cyfrowej państwo jest jeszcze potrzebne? Publiczne instytucje, prawo i procedury nie są w stanie nadążyć za dynamiką zmian cyfrowego świata. Odziedziczone po XX wieku państwo regulacyjne potrafi nadzorować i nakazywać, lecz nie umie skutecznie komunikować się z obywatelami i nadążać za ich potrzebami. Tymczasem państwo solidarne ze swoimi obywatelami to sprawny usługodawca, a nie zbiór procedur i instytucji.
W wielu krajach cyfryzacja usług publicznych odsłoniła konflikt między starymi strukturami państwa regulacyjnego i awangardą państwa usługowego. Jedni chcą tworzyć systemy IT dla państwa, by kontrolować społeczeństwo, drudzy chcą budować usługi dla obywateli, by społeczeństwu służyć. Wszyscy pracownicy sfery publicznej są uczestnikami bitwy, której przebieg określi kształt państwa i społeczeństwa w XXI wieku."
Kiedy idea państwa usługowego zawita do archiwów?

Henryk Niestrój:

--- Cytuj ---Kiedy idea państwa usługowego zawita do archiwów?
--- Koniec cytatu ---
Prawdopodobnie wówczas, gdy archiwiści zrozumieją, że archiwa zachowując dziedzictwo narodowe, zachowują je dla społeczeństwa i udostępniają temu społeczeństwu na takich warunkach, jakie to społeczeństwo akceptuje.
Nie zaś wówczas, gdy archiwiści będą zachowywali wspomniane dziedzictwo dla siebie (czasem w imię swoich partykularnych interesów) i udostępniali na swoich warunkach, bez oglądania się na potrzeby użytkowników.

A konferencja faktycznie daje do myślenia.

Robert2000:
Całkowicie zgadzam się z Panem Niestrojem. Sam staram się stosować tego typu zasady, oczywiście, na tyle, na ile jako zwykły archiwista mogę (czyli faktycznie w niewielkim stopniu). Niestety, rzeczywistość polskiej administracji jest całkowicie odwrotna. A w państwo usługowe odnośnie Polski kompletnie nie wierzę.

Hanna Staszewska:
Oto link do wystąpienia M. Malickiego z rzeczonej konferencji "Państwo usługowe": http://www.coi.gov.pl/artykul/panstwo-uslugowe-jak-zaprojektowac-publiczna-usluge-ktora-dziala.html
Państwo Usługowe? ? jak zaprojektować publiczną usługę, która działa"

Jest tam także link do wystąpienia  T. Piekota: ?Państwo Usługowe? ? Hamlet czy Cezar? Jak pisać do obywatela"

Posłuchajcie i obejrzyjcie, naprawdę warto.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej