Internetowe Forum Archiwalne > Projekty wskazówek metodycznych

Nowe zespoły NDAP

<< < (2/4) > >>

Hanna Staszewska:
Fakt, ale to by dopiero była rewolucja  ;D

i jeszcze jedno: wielka szkoda, że zaprzestano praktyki zamieszczania projektów przepisów metodycznych na stronie NDAP...

GAP1:
Fakt, szkoda.

Hanna Staszewska:
Zespół ds. indeksów otrzymał opinie, jedna nawet pochodzi ze środowiska bibliotekarzy (to bardzo dobry pomysł, bibliotekarze mają duże doświadczenie w tej materii).

Teraz zespół odniesie się do opinii i zobaczymy, co będzie dalej...

A o pozostałych dwóch zespołach na razie cicho...

Anna Laszuk:

--- Cytat: Hanna Staszewska w Październik 26, 2014, --- na razie cicho...

--- Koniec cytatu ---
bowiem ich prace jeszcze trwają.
Zespół naukowy do opracowania standardu opisu materiałów archiwalnych w archiwach państwowych spotykał się na razie na czterech posiedzeniach. Początkowo zapoznawał się i dyskutował rozwiązania zastosowane w archiwistykach kilku krajów (m.in. kanadyjska, katalońska, szwajcarska, czeska), po tym przystąpił do opracowywania polskiej normy. Na razie prace skupiają się na opisie archiwaliów, który będzie zbudowany na wzór standardu ISAD (G), z uwzględnieniem jednakże polskich obecnych przepisów i rzeczywistości. Posiedzenia wrześniowe umożliwiły wypracowanie fragmentu pierwszej wersji standardu w częściach: Blok identyfikacyjny, Blok proweniencji i kontekstu oraz Blok opisu zawartości, treści i układu. Sporo uwagi poświęcono też zakresowi przygotowywanej normy, tzn. poziomom opisu, które będą uregulowane -  niezależnie od tego, czy będą obowiązkowe czy fakultatywne. Na drugim posiedzeniu wrześniowym przedstawiono ten fragment projektu zespołowi naukowemu  do opracowania wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych, wspólnie dyskutując niektóre przyjęte założenia.
Prace będą kontynuowane. Kolejne posiedzenia zespołów ds. indeksów i ds. standardu opisu planowane są na listopad, zaś zespół ds. opracowania obraduje w tych dniach.
Jest jeszcze (był) zespół naukowy do spraw przygotowania wskazówek metodycznych do opracowania materiałów sfragistycznych w zasobie Archiwów Państwowych. Zakończył on już podstawowe prace przedstawiając projekt wskazówek, który jest obecnie weryfikowany i aktualizowany.

Kajka:
Pojawiła się informacja dot. zespołu naukowego do opracowania standardu opisu materiałów archiwalnych w archiwach państwowych:
"Zespół naukowy do opracowania standardu opisu materiałów archiwalnych w archiwach państwowych zebrał się na piątym posiedzeniu. Odbyło się ono w Oddziale w Jeleniej Górze Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniach 19-21 listopada 2014 r.
W trakcie posiedzenia członkowie zespołu zakończyli prace nad roboczą wersją normy opisu materiałów archiwalnych, zgodną z Międzynarodowym standardem opisu archiwalnego ISAD(G). Przygotowany projekt wymaga jeszcze dopracowania niektórych zagadnień, w tym wykazu terminów i ich definicji, jednostek mierzenia rozmiaru dokumentacji różnego rodzaju, zasad opisu wakatów oraz dziejów zespołów opisywanych obecnie w księgach nabytków, ubytków i przesunięć międzyzespołowych. Projekt będzie także uzupełniony o kolejne przykłady, obrazujące sformułowane reguły.
Przygotowano także, w oparciu Międzynarodowy standard opisu instytucji z zasobem archiwalnym ISDIAH, projekt opisu archiwum przechowującego materiały archiwalne. Do dalszych ustaleń także pozostawiono kilka kwestii, np. zakres podawania bibliografii, elementy bloku kontrolnego, w tym zasady identyfikacji opisów instytucji, oraz sformułowanie poprawnych przykładów. Anna Laszuk NDAP" źródło: http://www.archiwa.net/

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej