Internetowe Forum Archiwalne > System informacji o zasobie archiwów państwowych

SEZAM - błąd

(1/1)

Marek Kuczyński:
Dzięki pomocy Pana Macieja Janika, który znalazł mały błąd w bazie SEZAM. Piszę jak w najprostszy sposób go usunąć.
Błąd dotyczy nie odświeżania listy "Dział" przy klasyfikacji w formularzu EDYTOR w momencie wpisywania nowego zespołu.
1. Otworzyć formularz EDYTOR w widoku projekt.
2. Zaznaczyć listę Dział (Kombi48).
3. Wybrać właściwości tej listy.
4. Odnaleźć opcję "przy uzyskaniu fokusa"
5. Wybrać z listy: [Procedura zdarzenia]
6. Otworzyć ją używając przycisku z 3 kropkami (po prawej stronie)
powinien się tam znaleść zapis:
Private Sub Kombi48_GotFocus()
 Me!Kombi48.Requery
End Sub
7. Zamknąć i zapisać zmiany.

pozdrawiam
Marek Kuczyński

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej