Internetowe Forum Archiwalne > Archiwa Zakładowe

Informacje o kursach, konferencjach, seminariach itp. dla archiwistów zakładow.

(1/7) > >>

Jarek:
W tym wątku umieszczamy informacje o kursach, konferencjach, seminariach itp. dla archiwistów zakładowych. W tym poście postaramy się zebrać różnego rodzaju stałe bądź cykliczne oferty organizatorów kursów i szkoleń. Zachęcamy wszystkich do dzielenia się informacjami o pozostałych tego typu przedsięwzięciach.

Zacznijmy od kursów archiwalnych (kancelaryjno-archiwalnych). Warto przy tym przypomnieć, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na archiwistów zakładowych, czy prowadzących składnice akt, konieczności ukończenia takiego kursu, natomiast daje on minimum wiedzy niezbędnej do prowadzenia składnicy akt/archiwum zakładowego.
Nie ma natomiast instytucji, która miałaby wyłączność na organizowanie takich kursów (choć widziałem protokół z kontroli przeprowadzonej przez ap, w którym nakazano archiwiście kontrolowanego podmiotu ukończenie kursu organizowanego przez konkretny oddział SAP-u  :) ). Należy zaznaczyć, że jedynie przy wymogach dotyczących wykształcenia specjalistycznego osób zatrudnionych u przechowawców dokumentacji osobowej i płacowej wskazano rodzaj organizatorów kursów.

Na początek kursy oferowane przez same archiwa państwowe. Przyznam że informacje zebrane na ten temat w internecie trochę mnie zaskoczyły. Kursy takie organizuje bowiem tylko jedno archiwum państwowe - Archiwum Państwowe w Krakowie: http://www.archiwum.krakow.pl/menu.php
Dość enigmatyczna jest oferta AP Poznań - trudno z niej wywnioskować czy organizatorem szkolenia jest samo AP, czy Ośrodek Szkolenia Archiwistów czy też Zakład Doskonalenia Zawodowego.
http://www.poznan.ap.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=71

Co do innych archiwów państwowych - niektóre z nich jedynie reklamują kursy SAP-u, jak np. AAN
http://www.aan.gov.pl/index_pl.php?action=14
Podobnie AP w Koszalinie:
http://www.koszalin.ap.gov.pl/index.php/pl/component/content/article/35-aktualnoci/253-kurs-kancelaryjno-archiwalny-i-stopnia.html
i w Olsztynie:
http://www.olsztyn.ap.gov.pl/kurs.htm
(jedno ap swego czasu wykazało nawet kursy organizowane przez SAP w swoim sprawozdaniu z działalności :) )

W przypadku trzech archiwów państwowych takie kursy organizują stowarzyszenia działające przy nich:
Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Płocku
http://www.archiwum.plock.com/spapp.php?select=aktual
Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz"
http://www.przemysl.ap.gov.pl/en/component/content/article/114-kurs-kancelaryjno-archiwalny.html
Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku
http://www.spap.org/

Jeśli chodzi o stowarzyszenia, to oczywiście prym w organizowaniu kursów wiedzie Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Jest to jedna z usług komercyjnych świadczonych przez to stowarzyszenie:
http://www.sap.waw.pl/uslugi/kursy

Oprócz powyższych instytucji, w oczywisty sposób związanych z archiwistyką, kursy kancelaryjno-archiwalne oferuje szereg firm prywatnych, o różnym statusie.

Oferowane kursy różnią się ilością godzin, standardem jest już chyba natomiast zatrudnianie do ich prowadzenia osób z dużym doświadczeniem i wiedzą w sprawach archiwistyki. O jakości kursu decydują w konsekwencji kwalifikacje prowadzących, organizacja i tematyka kursu, a mniej status organizatora.

mjola:

Witam wszystkich i z niecierpliwością czekam na wieści

marcia:
U mnie w mieście to ze świecą trzeba szukać czegoś dla archiwistów zakładowych. Ile razy można chodzić na to samo szkolenie Administracji Publicznej dot. nowej instrukcji kancelaryjnej ;)

luke:
Aby przybliżyć niektóre aspekty elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów, a także cyfryzacji
zasobu Archiwum Uniwersytetu im. A.Mickiewicza i Polskie Towarzystwo Archiwalne zaprasza na jednodniowe seminarium szkoleniowe poświęcone tej tematyce. Seminarium odbędzie się 10 listopada br. w Poznaniu.
W załączniku zaproszenie i program szkolenia.

L_Franciszkiewicz:
Archiwum Państwowe w Płocku zaprasza pracowników zajmujących się archiwami zakładowymi w samorządowych jednostkach organizacyjnych (z terenu działania Archiwum) na spotkanie dnia 9.12.2011 r. o godzinie 10.00 do swojej siedziby przy ulicy Kazimierza Wielkiego 9b.

W trakcie spotkania zostaną poruszone następujące problemy:
- wartościowania dokumentacji i sporządzania wniosków na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;
- sposobu przygotowania materiałów archiwalnych przekazywanych do archiwów państwowych;
- stosowania w praktyce Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67 oraz Nr 27 poz. 140).

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą na adres Archiwum Państwowego w Płocku (ul. Kazimierza Wielkiego 9b, 09-400 Płock) bądź drogą elektroniczną: sekretariat@plock.ap.gov.pl

Koszty podróży pokrywa jednostka delegująca pracownika na szkolenie.

Organizator zapewnia kawę oraz herbatę.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej