Internetowe Forum Archiwalne > System informacji o zasobie archiwów państwowych

SEZAM 6.0

(1/1)

Anna Laszuk:
Pierwszy tydzień użytkowania bazy SEZAM 6.0 pokazuje, że największe kłopoty są z zauważeniem i prawidłowym wykonaniem instrukcji instalacji przedstawionej na str. 4 Podręcznika użytkownika. Wątpliwości budzi też pole Grupa. Dane do listy wyboru pobierane są z tabeli GRUPA, która nie jest wypełniona jednakowo dla wszystkich. Jeśli archiwum chce dokonać dowolnego podziału własnego zasobu na grupy (wg chronologii, oddziałów czy A1, A2, A3), należy w tej tabeli wpisać nazwy lub symbole planowanych do utworzenia grup.

Anna Laszuk:
Dochodzą kolejne głosy o kłopotach z bazą danych SEZAM 6.0:
- niektóre drukarki ucinają prawą krawędź wydruku karty zespołu i przenoszą ją na następną stronę;
- w przeglądzie ksiąg nabytków, ubytków i przesunięć międzyzespołowych nie są zaznaczane informacje o przesunięciach wprowadzone do bazy w poprzednich wersjach;
- pole „Nabytki, ubytki, przesunięcia” w karcie zespołu jest za małe na wpisanie wszystkich numerów.

Autor bazy już stara się usunąć te kłopoty. Jeśli występują jeszcze jakieś inne, prosimy o zgłoszenie – tutaj lub coia-info@archiwa.gov.pl. W przyszłym tygodniu prześlemy do archiwów poprawioną wersję.
Przepraszamy za kłopoty, ale chyba nikomu nie udało się jeszcze przygotować produktu informatycznego doskonałego w pierwszej wersji. Nawet Microsoftowi – co produkt, to dziury i łaty.
 :oops:

Anna Laszuk:
Poprawiona wersja SEZAM 6.0 już została przesłana do archiwów. Mam nadzieję, że teraz będzie sprawować się lepiej.
I została zachowana numeracja wersji 6.0, zgodna z brzmieniem decyzji nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania w archiwach państwowych bazy danych System Ewidencji Zasobu Archiwalnego SEZAM 6.0.
Przepraszam za zamieszanie!

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej