Autor Wątek: Archiwizacja na najwyższym poziomie  (Przeczytany 6692 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Grzegorz Gałęzowski

  • archiwista
  • ***
  • Wiadomości: 430
  • Płeć: Mężczyzna
Archiwizacja na najwyższym poziomie
« dnia: Czerwiec 15, 2009, »
Chciałbym Państwu przedstawić fragment mojego tekstu na temat archiwizacji cyfrowej. Opisałem tutaj program Tivoli Storage Manager firmy (nie podajemy nazw firm - nie chce my kryptoreklamy - admin). Wydaje mi się że zamieszczony tutaj wstęp do programu TSM, może przydać się w wielu archiwach. Jeżeli pojawi się zainteresowanie mogę zamieścić bardziej obszerny opis.

W obecnych czasach ważnym elementem każdego systemu teleinformatycznego jest  system ochrony danych.
Każda instytucja niezależnie od swojej wielkości posiada w swoim systemie komputerowym istotne dla swojej działalności dane. Mogą to być kontakty z klientami, transakcje, czy też informacje o produktach. Utrata lub brak dostępu do tego typu danych może być przyczyną poważnych kłopotów dla każdej firmy czy też instytucji.
Dlatego też należy zapobiegać by nie utracić danych lub też by nie zostały one przejęte przez niepowołane czynniki.

Podstawą ochrony systemów informatycznych jest odpowiednia polityka archiwizacji i zabezpieczania danych. Dlatego też podczas pracy z bazami danych czy też innymi szczególnie ważnymi elementami systemów informatycznych sprawdza się zasada: lepiej zapobiegać, niż leczyć.

Wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych to niezwykle istotne zagadnienia które są bezpośrednio związane z problematyką ochrony danych. Zabezpieczanie danych definiowane jest często jako działania związane z zabezpieczaniem danych przed skutkami niepożądanych sytuacji.

W skład działań zabezpieczających wchodzą:

-wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych,

-archiwizacja,

-zapewnienie bezpieczeństwa i odtwarzanie systemów po ich uszkodzeniu.

Wszędzie tam gdzie funkcjonują systemu teleinformatyczne należy poważnie podchodzić do tego typu problematyki. Dlatego, istotna jest minimalizacja ryzyka. Jeżeli tylko mamy taką możliwość powinniśmy  wykonywać kopie danych na taśmach. Taśmy powinny być przechowywane w sejfie, lub jeszcze lepiej, wywiezione do innej lokalizacji. Awaria, któregokolwiek z elementów (serwer, dyski) może być tożsama z katastrofą - przetwarzanie nie może być kontynuowane. Odtworzenie jest możliwe, ale trzeba najpierw odtworzyć (zakupić) uszkodzony element a potem skorzystać z kopii taśmowej.

Metody archiwizacji danych.
Można wyróżnić cztery główne metody wykonywania kopii zapasowych:
Pełna (full)
Kopiowane są wszystkie wybrane pliki. Zazwyczaj tę metodę stosuje się, wykonując backup danych po raz pierwszy, czasami nazywana jest jako archiwizacja. Kopia pełna polega na skopiowaniu wszystkich wybranych plików i oznaczeniu każdego z nich jako zarchiwizowanego. Wykonywanie kopii pełnych zajmuje najwięcej przestrzeni, ponieważ kopiowany jest każdy plik, niezależnie od tego, czy został zmieniony od czasu tworzenia ostatniej kopii zapasowej.
Przyrostowa (incremental)
Kopiowane są tylko pliki nowe lub zmodyfikowane po wykonaniu ostatniej kopii zwykłej lub przyrostowej. Kopia przyrostowa polega na kopiowaniu jedynie tych plików, które zostały utworzone lub zmienione od czasu utworzenia ostatniej kopii przyrostowej lub normalnej oraz na oznaczeniu ich jako zarchiwizowanych. Pozwala to na skrócenie czasu potrzebnego do ukończenia procesu tworzenia kopii zapasowej. Przed utworzeniem pierwszej kopii przyrostowej należy wykonać najpierw pełną kopię (full). Należy pamiętać, że do odtworzenia danych w kolejności ich wykonywania konieczne jest posiadanie, ostatnio utworzonej pełnej kopii oraz wszystkich kolejnych kopii przyrostowych.
Różnicowa (differential)
Kopiowane są tylko nowe pliki lub zmodyfikowane po wykonaniu ostatniej kopii zwykłej albo przyrostowej. Jeśli część plików została już wcześniej umieszczona w kopii różnicowej, zostaną one ponownie zarchiwizowane. Pozwala to skrócić czas konieczny do jej utworzenia. Podczas wykonywania kopii różnicowej kopiowane pliki nie są oznaczane jako zarchiwizowane. Przed utworzeniem pierwszej kopii różnicowej zalecane jest wykonanie pełnej kopii danych.
Codzienna (daily backup)
Kopia codzienna kopię wszystkich plików, które zostały zmodyfikowane określonego dnia, ale nie zmienia ustawień atrybutu archiwizacji. Metoda ta jest przydatna do wykonywania szybkiej kopii zapasowej danych z określonego dnia.
Narzędzie archiwizujące TSM.
Jednym z programów który umożliwia nam zabezpieczanie danych jest Tivoli Storage Manager. Program ten umożliwia ochronę danych przed skutkami awarii sprzętu i innych błędów dzięki przechowywaniu zapasowych i archiwalnych kopii danych w różnorodnych pamięciach zewnętrznych.
Tivoli Storage Manager umożliwia:

-scentralizowane zarządzanie danymi i zasobami pamięci masowych w sieciach LAN i SAN.
-szybkie i zautomatyzowane odzyskiwanie danych,
-efektywne zarządzanie przyrostem informacji w firmie,
-kompatybilność z różnorodnymi urządzeniami do przechowywania danych,
-efektywne zabezpieczanie danych.
Tivoli Storage Manager wywodzi się ze środowiska komputerów typu IBM Mainframe. Historia tego programu sięga aż 1993 roku,  produkt ten znany był pod nazwą ADSTAR Distributed Storage Manager (ADSM v1.1). W 1999 roku, wraz z ukazaniem się wersji 3.7 zmieniono jego nazwę handlową na Tivoli Storage Manager (TSM v3.7). Do dnia dzisiejszego program ten występuje pod nazwą Tivoli Storage Manager (TSM v6.1), zmianie ulegają jedynie jego coraz to większe możliwości.
Aktualnie Tivoli Storage Manager wchodzi w skład całej grupy produktów IBM Tivoli określanych mianem Tivoli Storage Management i jest przeznaczony zarówno dla małych jak i dużych systemów informatycznych. Pracuje na różnorodnych platformach sprzętowych i programowych. Serwer TSM pracuje na następujących systemach operacyjnych: AIX, HP-UX, Linux, Solaris, MS Windows i z/OS, natomiast klient Tivoli poza wspomnianymi powyżej systemami, dodatkowo obsługuje systemy Novell NetWare i  Apple Mac OS.
Tivoli dostarcza całą gamę funkcji do zarządzania danymi; od wykonywania prostej kopii bezpieczeństwa lub archiwizowania, przez zaawansowane zarządzanie pamięciami masowymi, aż po funkcje ochrony systemów przed zdarzeniami typu Disaster Recovery.
TSM pracuje w architekturze klient - serwer, składającej się z minimalnie jednego serwera i wielu różnych klientów.
TSM Serwer
Zarządza urządzeniami, służącymi do przechowywania danych, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo danych, automatyzację procesów, raportowanie, funkcje monitorujące, politykę zarządzania zasobami pamięciowymi.
Do serwera są podłączone magazyny danych tworzących repozytorium systemu informatycznego. Dane o konfiguracji, informacje dotyczące polityki archiwizacji, logowania, weryfikacji autentyczności, bezpieczeństwa i inwentaryzacji oraz meta dane przechowywane są w bazie własnej TSM'a, która jest relacyjną bazą danych. TSM w swojej bazie danych utrzymuje maksymalnie 534GB tego typu danych (TSM v5.5), natomiast dziennik transakcji ma w nim ograniczenie do 13.5GB.
Instalacja serwera TSM.
Instalacja TSM'a wymaga rozpakowania w wybranym miejscu paczki C97LWML.tar (TSM 5.4) i wydania komendy (z poziomu administratora):
./install_server
Uruchomi nam to poniższe menu (Rys.1) z którego możemy wybrać sposób instalacji serwera TSM.
Opcja 1 odpowiedzialna jest za instalację licencji naszego serwera.
Opcja 2 odpowiedzialna jest za instalację serwera TSM.
Opcja 3 odpowiedzialna jest za instalację narzędzi związanych z obsługą urządzeń SCSI.
Opcje 4-24 to różne pakiety językowe (domyślny pakiet językowy to angielski).
Opcja B to automatyczna instalacja podstawowego zestawu paczek które są wymagane do poprawnego działania serwera TSM.
Opcja Q wyjście z menu instalatora.

Rys.1 Instalacja serwera TSM.


TSM Backup klient
Udostępnia funkcje backupu i archiwizacji klientowi. W zależności od platformy sprzętowej może on posiadać interfejs graficzny, linię poleceń lub być zarządzany za pomocą strony web, co umożliwia użytkownikowi wykonywanie kopii zapasowych i operacje odzyskiwania danych z każdej maszyny obsługującej przeglądarkę www.

TSM administrative klient (Rys.2)


Służy do scentralizowanej administracji wieloma serwerami TSM jednocześnie, umożliwiając ich konfigurację, monitorowanie i zarządzanie z jednej stacji poprzez konsolę. Konsola ta dostępna jest przez przeglądarkę Web jako applet java.

Dane zapisywane są w tzw. "Storage Repository", która może zostać umieszczona na różnorodnych nośnikach od dysków twardych poprzez dyski optyczne aż do taśm magnetycznych.
Część programu od strony klienta zbiera dane i przesyła je do serwera. Najważniejszym klientem jest klient kopiowania i archiwizacji. Za jego pomocą wykonywane są kopie bezpieczeństwa i kopie archiwalne.
Rys.2 Administrative klient

Aby rozpocząć pracę z klientem Tivoli Storage Manager w systemie Linux musimy zainstalować dwa podstawowe pakiety rpm (jako użytkownik root). Pakiety te znajdziemy po rozpakowaniu paczki C97LIML.tar (TSM 5.4):

1. Pakiet odpowiedzialny za instalację klienta TIVsm-BA.i386.rpm
Instaluje klienta kopii archiwalnych (klient tekstowy i graficzny), klienta administrowania (wersja tekstowa), klienta WWW oraz dokumentację programu.

Obsługa dodatkowych języków jest dostępna w komponentach o nazwach TIVsm-BA.msg.język.i386.rpm (zamiast język -należy wprowadzić odpowiedni kod języka).

2. Pakiet TIVsm-API.i386.rpm instaluje interfejs programistyczny (Application Programming Interface - API) zawierający biblioteki i przykłady funkcji API programu Tivoli Storage Manager.

W celu instalacji  TSM'a wykonujemy z poziomu linii poleceń poniższe komendy:
rpm -i TIVsm-API.i386.rpm

oraz
    
      rpm -i TIVsm-BA.i386.rpm

Ważna jest kolejność instalacji pakietów. Dlatego żeby instalacja przebiegła pomyślnie najpierw instaluje się API a dopiero później BA.

Po instalacji pliki klienta kopii oraz klienta WWW programu zostają umieszczone w katalogu /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin
Program odpowiedzialny za administrowanie Tivoli Storage Manager  zostaje umieszczony w katalogu /opt/tivoli/tsm/client/admin/bin
Funkcje API natomiast można odnaleźć w katalogu /opt/tivoli/tsm/client/api/bin
Cała dokumentacja programu zostaje zainstalowana w katalogu /opt/tivoli/tsm/client/books/html i /opt/tivoli/tsm/client/books/pdf.
Po zainstalowaniu wszystkich niezbędnych do pracy pakietów należy skonfigurować pliki konfiguracyjne TSM'a
Podczas instalacji w katalogu instalacyjnym umieszczany jest przykładowy plik opcji klienta dsm.sys.smp.
Należy zmienić nazwę tego pliku z dsm.sys.smp na pliku dsm.sys. Robimy to w następujący sposób:
mv dsm.sys.smp dsm.sys
Plik dsm.sys określa nazwę jednego lub więcej serwerów oraz opcje komunikowania się z każdym z nich. Plik ten może również zawierać opcje autoryzacji, opcje procesów tworzenia backupu.
W plik tym muszą być zawarte informacje pozwalające na nawiązanie łączności z serwerem TSM. Do konfiguracji pliku dsm.sys możemy użyć np. programu vi.


Rys.3 Plik konfiguracyjny dsm.sys


Wykonanie polecenia vi dsm.sys otworzy nam domyślną konfigurację tego pliku.
Poniżej przykładowa konfiguracja tego pliku:
   Servername serwer_a
   COMMmethod                  TCPip
   TCPPort                            1500
   TCPServeraddress            adres ip serwera lub jego nazwa

Aby móc korzystać z klienta WWW, należy również określić opcję passwordaccess=generate.

Domyślnie klient łączy się z pierwszym serwerem wprowadzonym w pliku dsm.sys. Użytkownik może również wskazać inny serwer do nawiązania połączenia wprowadzając opcję servername w pliku opcji dsm.opt.
Plik dsm.sys może zawierać:
opcje komunikacji,
opcje przetwarzania backupu,
opcje odtwarzania i pobierania,
opcje harmonogramowania zadań,
opcje autoryzacji,
opcje przetwarzania błędów,
opcje przetwarzania transakcji,
opcje klienta WWW.
Jeśli plik dsm.sys jest aktualizowany w trakcie sesji, konieczne będzie zrestartowanie sesji, aby zmiany zostały uwzględnione.
Podczas instalacji w katalogu instalacyjnym umieszczany jest przykładowy plik użytkownika dsm.opt.smp.
Tak jak w poprzednim przypadku należy zamienić nazwę tego pliku z dsm.opt.smp na pliku dsm.opt, a następnie skonfigurować wymagane opcje.
mv dsm.opt.smp dsm.opt
Plik ten może zawierać następujące opcje:
opcje komunikacji,
opcje przetwarzania backupu,
opcje odtwarzania i pobierania,
opcje harmonogramowania zadań,
opcje formatu,
opcje przetwarzania poleceń,
opcje autoryzacji,
opcje przetwarzania błędów,
opcje przetwarzania transakcji,
opcje klienta WWW.
Aby skonfigurować klienta webowego TSM, należy skorzystać z linii poleceń.
Zaczynamy od sprawdzenia czy w pliku dsm.sys została ustawiona opcja passwordaccess=generale. Następnie należy uruchomić klienta poprzez komendę:
dsmc query session
Zostaniemy poproszeni o wprowadzenia informacji o naszym identyfikatorze i haśle
W następnym etapem konieczne jest  uruchomienie demona klienta www (CAD), wpisujemy z poziomu shella komendę:
dsmcad
Demon zdalnego klienta Tivoli Storage Manager zostanie uruchamiony automatycznie przez demona CAD.
Dostępne są następujące opcje programu dsmcad: optfile, httpport, managedservices oraz webports.
Dwie najważniejsze:
-httport pozwala na zmianę domyślnego portu (1581) na inny port przez nas wybrany.
-dzięki managedservices można ustalić, czy demon (Client Acceptor Daemon - CAD) ma zarządzać programem planującym TSM.
Logi klienta Web można odnaleźć w pliku dsmwebcl.log. Komunikaty błędów umieszczane są w pliku dsmerror.log. Pliki te można odnaleźć w bieżącym katalogu roboczym. Można także zdefiniować ich lokalizację w zmiennej środowiskowej DSM_LOG.
Aby uzyskać dostęp do klienta WWW, należy wprowadzić jego adres URL w przeglądarce internetowej:
http://adres_komputera:1581

Rys. 4 Web klient TSM w przeglądarce FireFox.


Rys. 5 Java Applet TSM w przeglądarce FireFox.


W związku z tym że klient WWW jak i klient GUI jest apletem JAVA w stacji roboczej musimy mieć zainstalowany pakiet JRE (Java Runtime Environment) w wersji co najmniej 1.3.1.

Aby uruchomić scheduler (harmonogramowanie zadań) na swoim kliencie i połączyć się z schedulerem serwera, należy przejść do katalogu instalacyjnego programu Tivoli Storage Manager i wprowadzić polecenie:
  dsmc schedule

Start servera TSM sprowadza się do uruchomienia pliku dsmserv:
cd /usr/tivoli/tsm/server/bin

./dsmserv&

Rys. 6 Operacja uruchomienia serwera TSM.


Następnym krokiem jest sprawdzenie informacji o zarejestrowanych licencjach TSM'a oraz w razie konieczności zarejestrowanie nowej licencji.

TSM: SERVER> query license

Rys. 7 Wynik pytania query license.


TSM: SERVER> register license file=tsmee.lic

Możemy teraz przystąpić do właściwej konfiguracji serwera TSM, czyli na początek  konfiguracja urządzeń przeznaczonych do magazynowania naszych nośników archiwalnych (biblioteki taśmowe), a następnie konfigurację policy management. Aby TSM mógł współpracować z dowolnymi bibliotekami taśmowymi (lub innymi urządzeniami magazynującymi), konieczne było wprowadzenie warstwy logicznej, przez którą TSM obsługuje urządzenia magazynujące.

Jeżeli posiadamy podłączone i skonfigurowane do naszego serwera urządzenie magazynujące (biblioteka taśmowa) musimy z poziomu TSM'a dokonać operacji "labelowania" tasiemek, czyli:

- nadanie taśmom etykiety,
- zgłoszenie taśmy w bibliotece jako taśmy scratch (taśmy gotowe do użycia)

Pierwszą czynnością, jaką wykonujemy jest załadowanie tasiemek do biblioteki. Biblioteka rozpoczyna skanowanie wszystkich slotów w poszukiwaniu taśm, gdy taśma zostanie znaleziona biblioteka odczytuje etykietę (Rys.6) czyli naklejkę przyklejoną do opakowania taśmy z kodem kreskowym. Operacja ta nie jest uruchamiana z poziomu TSM'a, dlatego należy poinformować go o stanie tasiemek, należy wykonać na przykład komendę:

TSM: SERVER>label libvolume APL1 checkin=scratch search=yes labelsource=barcode overwrite=yes

Rys. 8 Przykładowe etykiety dla taśm LTO.


Rys. 9 Kartdridże z taśmą do biblioteki taśmowej.


Powyższa komenda automatycznie poszukuje wszystkich tasiemek w bibliotece APL1, nadaje im etykietę zgodną z etykietą przeczytaną czytnikiem kodów kreskowych oraz nadaje tasiemkom status scratch, co oznacza gotowość tasiemek do późniejszego wykorzystania przez TSM. Etykietowanie jest komendą długotrwałą i może trwać kilka minut. W trakcie etykietowania możemy podglądać nasz proces poprzez komendy:

TSM: SERVER > QUERY PROCESS

Oraz

TSM: SERVER > QUERY ACTLOG search=labeled

Gdy TSM rozpozna taśmy włożone do magazynków biblioteki, nazwie je zgodnie z naklejonymi kodami paskowymi oraz doda je do puli taśm pustych. W przypadku, gdy na taśmach znajdują się jakieś dane, opcja overwrite=yes spowoduje nadpisanie ich zawartości. Rozpoznane i zaetykietowane taśmy możemy wylistować komendą query libvol:

TSM: SERVER > q libvol

Dane, które klient archiwizuje za pomocą serwera TSM, składowane są w Storage Pools. Storage Pool należy utożsamiać z kontenerem, do którego przypisujemy wolumeny. Rozmiar miejsca na archiwa i kopie danych, czyli rozmiar jednego storage pool jest sumą wszystkich wolumenów, które przypisane są do Storage Pool.

Jeżeli będziemy chcieli stworzyć Storage Pool o nazwie susepool, o typie disk, do tego celu należy użyć komendy define stgpool:

TSM: SERVER > define stgpool susepool ltoclass maxscr=10


Rys.10 Schemat przykładowej hierarchii Storage Pool.


Teraz przejdziemy do konfiguracji policy management. Policy management to zarządzanie politykami backupu to miejsce, w którym dokonamy w TSM-ie implementacji zabezpieczenia danych. Za pomocą policy management możemy dla różnych typów klientów utworzyć inny model przechowywania danych. Dzięki temu serwery produkcyjne z ważnymi aplikacjami mogą przechowywać swoje dane w sposób inny niż dział HR czy też handlowcy lub księgowi.

Dla każdego z typów klientów możemy w przestrzeni konfiguracyjnej TSM'a wytworzyć oddzielną domenę. Domena jest zbiorem zarejestrowanych w niej klientów (nodów) oraz grupuje zbiór polityk backupów. W skład domeny wchodzi jeden lub wiele Policy Setów. Policy Set z kolei grupuje Management Classy których może być kilka.

Mgmt class jest zbiorem jednej lub maksymalnie dwóch copy group.

Copy group są najmniejszym elementem management Policy - definiują sposób przechowywania danych.
 
Copy group zawierają parametry dotyczące tworzenia kopii zapasowych, ilości przechowywanych wersji pliku oraz ważność poszczególnych wersji.

Kompletna konfiguracja systemu archiwizacyjnego w programie TSM wymaga zdefiniowania własnej hierarchii Storage Pool.

Archiwizacja i odtwarzanie danych z linii poleceń.
Klient dsmc może pracować w trybie wsadowym lub interaktywnym.
Tryb wsadowy umożliwia wprowadzenie pojedynczego polecenia klienta. Na przykład, aby zabezpieczyć plik archive /home/grzegorz/gsg.bin, należy wprowadzić polecenie:
dsmc archive /home/grzegorz/gsg.bin
Aby uruchomić polecenie incremental, w wierszu poleceń należy wpisać:
dsmc incremental
Tryb interaktywny umożliwia wprowadzanie różnych poleceń. W trybie interaktywnym program Tivoli Storage Manager nawiązuje połączenie z serwerem tylko raz i przez to polecenia są przetwarzane szybciej niż w trybie wsadowym.
Aby uruchomić sesję poleceń klienta w trybie interaktywnym, należy skorzystać z poleceń:
dsmc
lub
dsmc loop
Po naciśnięciu Enter na ekranie zostanie wyświetlony następujący monit:
   tsm>
W trybie interaktywnym na przykład, zamiast wpisywać dsmc archive, aby zarchiwizować plik, wystarczy wpisać archive.
Na przykład, aby zarchiwizować plik o nazwie gsg.bin należy wprowadzić następujące polecenie:
archive /home/grzegorz/gsg.bin
Operację utworzenia kopii zapasowej można wykonać za pomocą polecenia incremental lub polecenia selective.
Do odtwarzania plików służy polecenie restore. Należy wprowadzić polecenie dsmc restore z opcją dirsonly, aby odtworzyć strukturę katalogów w systemie plików. Polecenie to jest udostępniane przez klienta kopii zapasowych i archiwalnych. Aby na przykład odtworzyć strukturę katalogów w systemie plików /home/grzegorz, należy użyć polecenia:

   dsmc restore -dirsonly -sub=yes "/home/grzegorz/*"

Podsumowanie.

Zabezpieczanie danych to skomplikowany i żmudny proces. Wiele osób do wykonywania kopii zapasowych stosuje programy tar, cpio (w systemie Linux/Unix) lub jakieś ich odmiany. Istnieje wiele problemów, które nie są przedstawiane w oficjalnej dokumentacji oprogramowania. Jedynym z ważniejszych elementów przy archiwizacji to stworzenie odpowiednich procedur i polityki archiwizacji.
Archiwizacja wykonywana prawidłowo może przynieść oszczędności, jest to dobre zabezpieczenie, szczególnie w przypadku, gdy ze względów prawnych lub na potrzeby audytów niezbędny jest dostęp do informacji historycznych. Niestety w przypadku nieprawidłowo wykonywanej archiwizacji, może ona przynieść znaczne straty związane z obniżeniem dochodów, karami i dodatkowymi wydatkami.
Tworzenie kopii zapasowych jest kategorią często pomijaną w firmach. Programy do obsługi kopii zapasowych oferują różne poziomy tzw. archiwizacji. Często jest traktowana jako po prostu kopia zapasowa, po której wykonaniu dane są usuwane z pierwotnego nośnika. Taka archiwizacja ma zapewne na celu pozbywanie się starych nośników. Do rozwiązania tego problemu stosuje się technikę zwaną SRM (storage resorce management) lub HSM (hierarchical storage managament). Techniki te umożliwiają zarządzanie zasobami składowania.Należy zapamiętać że archiwizacja to przede wszystkim procedura długoterminowego składowania informacji na potrzeby odczytywania logicznych elementów dla specyficznych celów. Backup czyli kopia zapasowa to zabezpieczenie danych przed utratą w krótkim okresie czasu, np. przed usunięciem lub awariami.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 20, 2009, wysłana przez gsgalezowski »

Offline Grzegorz Gałęzowski

  • archiwista
  • ***
  • Wiadomości: 430
  • Płeć: Mężczyzna
Archiwizacja na najwyższym poziomie dodatkowy materiał
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 22, 2009, »
Dołączam fragment szkolenia video na temat konfiguracji systemu TSM.http://rapidshare.com/files/270229233/TSM.rar.html

http://www.vimeo.com/6224586

Poza filmami zamieszczam jeszcze raz ten sam tekst, ale w wersji złożonej do pliku pdf:
http://rapidshare.com/files/270442579/archiwizacja.pdf.html
« Ostatnia zmiana: Sierpień 23, 2009, wysłana przez Grzegorz Gałęzowski »