Metodyka Archiwalna

wątkach,

(1/27) > >>

[1] PRZENIESIONY: Porządkowanie dokumentacja finansowo księgowej

[2] Spis dokumentacji podlegającej brakowaniu a wydłużony czas przechowywania

[3] Daty skrajne

[4] płyta CD załącznikiem do teczki

[5] Podział dokumentacji na tomy

[6] Dowody opłat za prasę

[7] Wytyczne NDAP dot. zespołów rozbitych

[8] kat. arch. B-3, B-5

[9] Zbędne kopie projektów unijnych

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej