Kształtowanie zasobu archiwalnego

wątkach,

(1/10) > >>

[1] Dokumentacja wytworzona w l. 1945-1950 - brakowanie

[2] Nadawanie znaku sprrawy

[3] Wątpliwości dotyczące normatywów kancelaryjno-archiwalnych

[4] Brak instrukcji kancelaryjnej w poprzednich latach

[5] niekompletne akta sprawy

[6] Okres przechowywania dokumentacji dot. świadczeń rekompensacyjnych

[7] Archiwizacja umów

[8] Ponowna kwalifikacja

[9] Akt ustalenia jednostki, w której powstają materiały archiwalne

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej