Kształtowanie zasobu archiwalnego

wątkach,

(1/8) > >>

[1] Zmiana ustamy o Instytucie Pamięci Narodowej

[2] Instrukcja Kancelaryjna

[3] Projekt nowelizacji ustawy archiwalnej

[4] Klasyfikacja dokumentów dotyczących systemu SSK w kancelarii inf. niejawnych

[5] pisma komórek wewnętrznych

[6] Prowadzenie teczek aktowych przez pracowników niemerytorycznych

[7] Odpisy w aktach sądowych

[8] Nadawanie znaku sprrawy

[9] CKAOD kadencji 2016-2020

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej